Introl będzie decydował, czy rekomendować dywidendę, po każdym roku obrotowym | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 mar 2018, 16:20

Introl będzie decydował, czy rekomendować dywidendę, po każdym roku obrotowym

Introl zdecydował o zmianie polityki dywidendowej i będzie rekomendował wypłatę dywidendy lub jej brak po każdym zakończonym roku obrotowym, w zależności od stanu środków finansowych, podała spółka.

"Zgodnie z nową polityką dywidendy, począwszy od 2018 r. decyzja w sprawie rekomendacji przez zarząd walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy albo zaniechania tej wypłaty będzie dokonywana po każdym zakończonym roku obrotowym, w zależności od stanu środków finansowych"

czytamy w komunikacie.

Decyzja o zmianie polityki dywidendowej została podjęta z związku z realizacją planów inwestycyjnych, która zdaniem zarządu - również w wariancie finansowania z obligacji i kredytów bankowych - wpłynie negatywnie na zdolność spółek zależnych do wypłaty dywidendy na rzecz spółki-matki, w związku z koniecznością obsługi w pierwszej kolejności rat kapitałowych i odsetek. Introl jako spółka holdingowa, koordynująca obsługę zadłużenia grupy, może zatem nie dysponować pulą środków, wystarczającą na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz konieczną obsługę kredytów.

"Z uwagi na powyższe należy dokonać korekty dotychczasowej polityki dywidendy obowiązującej od 2011 r. i ogłoszonej raportem bieżącym 9/2011 z dnia 6 maja 2011 r., która zakładała rekomendowanie przez zarząd walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym"

czytamy dalej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews), #INL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości