Newag zmodernizuje 60 lokomotyw dla PKP Cargo za ok. 388 mln zł netto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 kwi 2018, 13:11

Newag zmodernizuje 60 lokomotyw dla PKP Cargo za ok. 388 mln zł netto

Newag zmodernizuje 60 lokomotyw spalinowych serii SM48 dla PKP Cargo w latach 2018-2021, wraz ze świadczeniem usług utrzymania silników spalinowych w czasie udzielonej gwarancji jakości oraz świadczeniami dodatkowymi za ok. 388 mln zł netto, poinformowały spółki w osobnych komunikatach. 

"Przedmiot umowy obejmuje: 1) kompleksową modernizację 60 lokomotyw serii SM48 ze zmianą serii lokomotywy na ST48 polegającą na budowie nowego nadwozia w technologii modułowej, wymianie agregatu prądotwórczego, aparatury hamulcowej oraz maszyn i urządzeń pomocniczych. W ramach modernizacji lokomotywy zostaną również wyposażone w nowoczesny system sterowania i nową ergonomiczną kabinę maszynisty, 2) dostawę oprogramowania oraz licencji niezbędnych do obsługi lokomotywy, 3) dostawę zestawu narzędzi specjalistycznych do diagnostyki i naprawy silnika spalinowego, 4) zakup zestawu 'antyawaryjnego', tj. części zamiennych i podzespołów, niezbędnych do szybkiej realizacji napraw awaryjnych, 5) wykonywanie czynności utrzymaniowo-naprawczych (przeglądów) silnika spalinowego w okresie gwarancji jakości udzielonej na zmodernizowane lokomotywy wraz z zagwarantowaniem wysokiego współczynnika gotowości technicznej"

czytamy w komunikacie PKP Cargo. 

Harmonogram modernizacji lokomotyw zakłada wykonanie łącznie 60 modernizacji, w tym: w IV kw. 2018 r. - 20 szt.; w 2019 r. - 20 szt.; w 2020 r. - 10 szt., w 2021 r. - 10 szt., podano także. 

"Spółka udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy przez okres 24 miesięcy od odbioru przez zamawiającego każdej ze zmodernizowanych lokomotyw z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w umowie komponentów lokomotywy"

czytamy dalej.

Umowa obowiązuje w okresie od daty zawarcia do momentu zakończenia gwarancji jakości na ostatnią zmodernizowaną lokomotywę.

"Zawarta umowa wpisuje się w realizację strategii spółki konsekwentnego zwiększania udziału w rynku oraz budowy przewag konkurencyjnych. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku, szczególnie zwiększenia przewozu kruszyw, z którym będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach. Zastosowane nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w ramach modernizacji pozwalają na poprawę osiągów trakcyjnych lokomotyw z jednoczesnym istotnym zmniejszeniem zużycia paliwa i poprawie wskaźnika dostępności. Nie bez znaczenia jest również korzystny wpływ modernizacji lokomotyw na środowisko naturalne dzięki dokonywanej wymianie silników spalinowych"

podsumowało PKP Cargo.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews), #NWG, #PKP

Ostatnie wiadomości