Scope Fluidics zakończyła kolejny etap prac nad projektem BacterOMIC | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 kwi 2018, 09:43

Scope Fluidics zakończyła kolejny etap prac nad projektem BacterOMIC

Scope Fluidics S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC. Firma stworzyła prototyp analizatora i paneli testowych systemu przeprowadzając jednocześnie ograniczoną liczbę testów antybiotykowrażliwości. Spółka złożyła również wnioski patentowe na konstrukcję jednorazowych paneli testowych użytych w projekcie. System BacterOMIC zorientowany jest na jedno z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie – lekooporność bakterii i pozwoli badać skuteczność pełnej gamy antybiotyków na pojedynczym panelu testowym.

System BacterOMIC to drugi projekt po PCR|ONE opracowywany przez firmę Scope Fluidics. Prace nad systemem rozpoczęły się w 2016 r. Projekt BacterOMIC do automatycznej i unikalnie kompleksowej oceny antybiotykowrażliwości bakterii chorobotwórczych odpowiada na bardzo istotna potrzebę społeczną w ochronie zdrowia. System, jako nowoczesna platforma, będzie umożliwiał w pełni automatyczne określenie lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) na wszystkie antybiotyki zalecane w rekomendacjach CLSI i EUCAST. Zaletą systemu są pewne wyniki – rezultatem badania jest zawsze pełen antybiogram. System będzie pozwalał na oznaczenie prawdziwego poziomu MIC dla pełnej gamy istotnych klinicznie antybiotyków jednocześnie.

Zobacz także: Scope Fluidics: widzieliśmy jak powstają urządzenia diagnostyczne PCR|ONE i Bacteromic

W pierwszym etapie prac, zakończonym w 2017 roku, opracowano projekt prototypu systemu oraz pilotażowej linii napełniania i zamykania paneli. W kolejnym etapie, który obecnie został zakończony, opracowano prototyp analizatora BacterOMIC wraz z jednorazowymi panelami testowymi oraz urządzeniami do wypełniania paneli testowych. Opracowano procedurę pilotażowego wytwarzania paneli, obejmującą wszystkie etapy, od wytwarzania komponentów, przez nakładanie odczynników, spajanie, sterylizację oraz kontrolę jakości. Opracowano również automatyczne metody wykrywania wzrostu bakterii, porównywania tempa wzrostu o różnej zawartości antybiotyku, a także przeprowadzono testy wyznaczania minimalnych poziomów MIC – oznacza to, że zostało wyznaczone najmniejsze stężenie środka bakteriobójczego (antybiotyku), wyrażone w mg/l, hamujące wzrost drobnoustrojów.

„Zakończyliśmy kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC. Uruchomiliśmy prototyp urządzenia i jednorazowych paneli wraz z przeprowadzeniem pierwszych testów na pilotażowej linii F&S, potwierdzając tym samym funkcjonalną gotowość systemu do prowadzenia badań nad antybiotykowrażliwością. Rozpoczynamy etap walidacji systemu, którą przeprowadzimy najpierw wewnętrznie, a następnie we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Prace nad systemem traktujemy jako bardzo istotny kroku w kierunku stworzenia kompleksowego i nowoczesnego rozwiązania dla branży medycznej. Robimy wszystko, aby ta nowoczesna platforma do oznaczania lekowrażliwości bakterii, jak najszybciej pomagała leczyć pacjentów, poprzez stosowanie odpowiednich dla nich terapii celowanych"

komentuje Piotr Garstecki, współzałożyciel i prezes zarządu Scope Fluidics S.A.

W ramach zakończonego etapu, opracowano oraz złożono do Urzędu Patentowego wnioski patentowe, które maja chronić elementy systemu m.in. konstrukcję jednorazowych paneli testowych. Na jednorazowym panelu znajduje się kilkaset mikrokomór zawierających różne leki w różnych stężeniach. Po dodaniu roztworu z analizowaną próbką, hodowla bakterii jest prowadzona we wszystkich mikrokomorach jednocześnie.

W obliczu lawinowo rosnącej liczby zakażeń antybiotykoopornymi bakteriami najważniejszym sposobem ochrony zdrowia i życia pacjentów jest stworzenie systemów diagnostycznych oferujących kompleksowe oznaczenie wrażliwości bakterii patogennych na wszystkie dostępne antybiotyki. Tylko pełna informacja pozwoli na stosowanie terapii celowanych, które są jedyną bronią przeciw opornym bakteriom. Antybiotykooporne bakterie stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań dla ochrony zdrowia na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 milionów ludzi.

O Scope Fluidics

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma Scope Fluidics powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach grupy kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: spółka, #SCP

Ostatnie wiadomości