Grupa Kapitałowa LUG S.A publikuje skonsolidowane wyniki za I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 13:47

Grupa Kapitałowa LUG S.A publikuje skonsolidowane wyniki za I kw. 2018 r.

  • 35 mln zł wynoszą skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. 2018 (wzrost o 14,9 procent r/r);
  • 2,32 mln zł wyniku EBITDA i 1,14 mln zł zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w I kw. 2018 roku (wzrost o 35,4 proc. r/r);
  • 1,22 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy. Zarząd rekomendował podjęcie uchwały na WZ o wypłacie we wrześniu dywidendy w kwocie 0,17 zł za akcję.
  • Marża brutto na sprzedaży wyniosła w I kw. 2018 r. 40,7% (wzrost o 1,5pp r/r), a marża EBITDA 6,6 proc. i była wyższa 0,2pp niż przed rokiem.

Grupa Kapitałowa LUG S.A., producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował skonsolidowane wyniki za I kwartał 2018 roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 35 mln zł, co stanowi wzrost o 14,9 proc. w stosunku do wyników osiągniętych
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa wypracowała rekordowy poziom zysku brutto ze sprzedaży 14,23 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 19,3 proc. r/r, a dzięki optymalizacji kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, uzyskana została rekordowa dla I kwartału marża brutto na sprzedaży rzędu 40,7 proc.

„Pierwsze miesiące roku, które tradycyjnie w naszej branży są najsłabsze. Tym razem przyniosły kolejną poprawę wyników w stosunku do I kwartału minionego roku. To zapowiada naprawdę dobry rok”

komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

„W tym przekonaniu utwierdza mnie jeszcze wizyta na targach L+B we Frankfurcie, które jasno pokazały, że przyjęte przez nas kierunki rozwoju firmy wpisują się w trendy branżowe i oczekiwania rynku. Świat potrzebuje dziś bezpiecznych i energooszczędnych rozwiązań stworzonych z myślą o coraz to nowszych potrzebach człowieka
i oddziaływania światła na ludzką psychikę. To przyszłość, w której my już dziś jesteśmy obecni” 

dodaje prezes Wtorkowski.

Po najlepszych w historii spółki wynikach finansowych osiągniętych w roku 2017, LUG S.A. raportuje kolejne rekordy, konsekwentnie wdrażając strategiczne kierunki rozwoju Grupy. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w I kw. 2018 r. 14,23 mln zł. Pozwoliło to na poprawę marży brutto na sprzedaży
o 1,5 pp, do rekordowego poziomu 40,7 proc. nie obserwowanego nigdy wcześniej w najsłabszym sprzedażowo pierwszym kwartale roku. W ujęciu czterech kolejnych kwartałów, zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 24,7 proc. do poziomu 64,17 mln zł, co pokazuje dynamikę niemal dwukrotnie wyższą niż osiągnięty w tym czasie wzrost przychodów.

Wynik EBITDA wyniósł w I kw. 2018 r. 2,32 mln zł, o 19,5 proc. więcej niż przed rokiem, a marża EBITDA wzrosła o 0,2 pp, do poziomu 6,6 proc. W ujęciu czterech kolejnych kwartałów wynik EBITDA wyniósł 12,68 mln zł i był o 11,8 proc. wyższy niż rok wcześniej, podczas gdy marża EBITDA obniżyła się o 0,2pp do poziomu 8,6 proc. Jest to przede wszystkim rezultatem inwestycji realizowanych w 2017 roku, zarówno w zakresie ekspansji w Argentynie, jak też wzmacniania sił sprzedażowych spółki. Bilans wyników w pierwszym kwartale potwierdza silną pozycję spółki na rynkach międzynarodowych. Po obserwowanym w poprzednim kwartale wyrównaniu przychodów eksportowych i krajowych. Eksport stanowił w I kw. 2018 r. 58,3 proc. przychodów, o 0,4pp więcej niż przed rokiem. Przychody z zagranicy wzrosły w ciągu roku o 15,6 proc. do wartości 20,39 mln zł, podczas gdy przychody realizowane w Polsce wzrosły o 13,8 proc. do wartości 14,61 mln zł.

Pierwsze efekty wdrożenia strategicznych kierunków rozwoju

W połowie ubiegłego roku Grupa wdrożyła strategiczne kierunki rozwoju na lata 2017 – 2021, potencjał rozwoju upatrując w podejściu zorientowanym na człowieka. Wśród kluczowych wskaźników ekonomicznych zapisanych w strategii, wskazano wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 10 proc. CAGR w latach 2017-2021, który już za ostatnie cztery kwartały wyniósł 13,6 proc. Założono również wzrost przychodów z eksportu do poziomu 75 proc. do 2021 roku. W niespełna rok od przyjęcia nowych założeń, dwa z kluczowych celów zostały w znacznym stopniu zrealizowane. Wzrost przychodów z udziału eksport wyniósł w I kwartale 2018 roku 58,7 proc. (wzrost o 0,4 pp r/r). Wypracowano też wysoki wskaźnik marży brutto na sprzedaży, który w pierwszych trzech miesiącach roku wyniósł 40,7 proc. - wzrost o 1,6 pp r/r).

Sukces współdzielony. Powrót do dywidendy

Rekordowe wyniki finansowe osiągnięte w ub.r. oraz mocna pozycja finansowa Grupy Kapitałowej LUG S.A., pozwoliły na podjęcie uchwały rekomendującej wypłatę dywidendy z zysku dla akcjonariuszy spółki. Będzie to trzecia wypłata dywidendy dla posiadaczy akcji LUG. Spółka zamierza wypłacić swoim akcjonariuszom 1,22 mln zł, czyli 17 groszy na jedną akcję. Uchwała zostanie przedłożona do rozpatrzenia i oceny Radzie Nadzorczej spółki oraz Walnemu Zgromadzeniu, które zadecyduje o jej wypłacie. Jeśli wniosek zyska pozytywną opinię obu organów nadzorczych, dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 12 września, a jej wypłata nastąpi 19 września 2018 roku.

“Kiedy w ubiegłym roku publikowaliśmy kwartał po kwartale coraz lepsze wyniki finansowe, nasi akcjonariusze pytali czy i kiedy wypłacimy dywidendę. Dziś mam przyjemność powiedzieć im, że zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Obecnie, po wielu latach inwestowania w rozwój, naszym celem jest zrównoważenie inwestycji na rzecz dalszego rozwoju oraz dzielenie się sukcesem poprzez wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki”

podsumowuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

„Spółka jest w dobrej sytuacji gospodarczej i zaproponowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla jej skutecznego funkcjonowania oraz dla sfinansowania planów rozwojowych i inwestycyjnych przewidzianych na ten rok i kolejne lata”

dodaje prezes Wtorkowski.

W trakcie dziesięcioletniej obecności spółki na NewConnect, Zarząd Grupy Kapitałowej LUG S.A. dwukrotnie wypłacił dywidendę z zysku akcjonariuszom spółki. Pierwsza wypłata w kwocie 1,8 mln złotych nastąpiła w roku 2012, druga w kwocie w 1,08 mln złotych została wypłacona udziałowcom spółki w roku ubiegłym.

Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2018 r.

Po kilku miesiącach intensywnych prac zakończono budowę zakładu montażowo-produkcyjnego w Prowincji Misiones w Argentynie. Uroczyste otwarcie i oficjalne uruchomienie produkcji planowane jest na czerwiec br. Ostateczny termin otwarcia jest uzgadniany w władzami Prowincji Misiones, która jest gospodarzem Parku Przemysłowego, na terenie którego znajduje się nowa zagraniczna fabryka LUG. W Argentynie LUG będzie wytwarzać nowoczesne oprawy oświetleniowe LED, w tym m.in. dwa najnowocześniejsze modele opraw, które swoją premierę miały na targach Light +Building 2018 we Frankfurcie. Ich produkcja rozpocznie się równocześnie w zakładach w Polsce i Argentynie.

Najmłodsza spółka w Grupie kapitałowej LUG S.A., BIOT sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu badawczo-rozwojowego pt. „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie”. Całkowita wartość projektu to 4,89 mln zł, w tym udział środków unijnych wyniesie 2,12 mln zł.

Początek roku przyniósł także spółce liczne wyróżnienia i nagrody. Gazeta Giełdy Parkiet po raz 24. wręczyła nagrody rynku kapitałowego „Byki i Niedźwiedzie” przyznawane najlepszym spółkom warszawskiej giełdy. Statuetkę w kategorii „Spółka roku z rynku NewConnect” trafiła do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

O spółce

LUG S.A. to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 26 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o. oraz LUG Argentina SA. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW. W połowie 2017 r. spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW.

Źródło: spółka, #LUG

Ostatnie wiadomości