Edison: MPiT wybrało ofertę konsorcjum z udziałem spółki, wartą ok. 7 mln zł (brutto), jako najkorzystniejszą | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 cze 2018, 09:50

Edison: MPiT wybrało ofertę konsorcjum z udziałem spółki, wartą ok. 7 mln zł (brutto), jako najkorzystniejszą

  • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wybrało wartą ok. 7 mln zł (brutto) ofertę konsorcjum, w którego skład wchodzi Edison, na „Świadczenie usług brokera Platformy Elektronicznego Fakturowania (PeF)”, jako najkorzystniejszą.
  • PeF służyć będzie do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia.

„Zawsze najmocniejszym bodźcem do wprowadzenia faktur elektronicznych były kwestie regulacyjne, tzn. gdy państwo decydowało o rozpoczęciu stosowania faktur elektronicznych
w administracji publicznej czy samorządowej"

komentuje Tomasz Kuciel, prezes Edisona.

„Obowiązek stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych niewątpliwie przełoży się na wzrost wykorzystania e-faktur w obrocie gospodarczym. Standaryzacja e-fakturowania i procesów rozliczania zamówień publicznych może przynieść Polsce wiele korzyści. Automatyzacja procesów księgowych – możliwych dzięki e-fakturze – przyniesie każdemu przedsiębiorstwu oszczędności wynikające ze skrócenia procesów administracyjnych"

dodaje Kuciel.

Rozwój PeF stanowi element Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Głównym zadaniem PeF jest wspieranie procesu wdrażania i realizacji obowiązku odbioru faktur elektronicznych przez administrację. Konieczność wdrożenia PeF w Polsce wynika z:

  • przyjętej Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych - wdrożenie obowiązku odbierania przez zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nastąpi ostatecznie od 18 kwietnia 2019 r., (obowiązek będzie dotyczył zamawiających i wykonawców w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych);
  • potrzeby wsparcia przedsiębiorstw i administracji publicznej w Polsce w osiągnięciu organizacyjnej i technologicznej gotowości do realizacji transgranicznych procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  • potrzeby umożliwienia uczestnictwa jednostkom administracji publicznej i przedsiębiorstwom (zwłaszcza z sektora MSP) w unijnym rynku zamówień publicznych.

Usługi realizowane przez PeF (zamawianie dostawy, awizowanie dostawy, potwierdzanie odbioru, fakturowanie, wystawianie faktur korekt, wystawianie not księgowych oraz generowanie raportów i zestawień) wpisują się w politykę uszczelniania systemy podatkowego w Polsce i całej UE.

Z uwagi na posiadane zasoby - platformę elektronicznej wymiany danych (EDI) - Edison będzie pełnić jedną z kluczowych ról w konsorcjum. W jego skład, poza spółką, wchodzą Softiq (lider konsorcjum), Euvic oraz MedApp. Czas realizacji wykonania platformy to 10 miesięcy, a do tego należy doliczyć jeszcze czteroletni okres świadczenia usługi. Szczegółowy podział zadań i przychodów pomiędzy firmami uczestniczącymi w konsorcjum zostanie opublikowany najpóźniej w dniu podpisania umowy z MPiT.

W Polsce elektroniczny obieg dokumentów (EDI) wykorzystuje się przede wszystkim w handlu i motoryzacji. Coraz częściej po rozwiązania typu EDI sięgają firmy z innych branż, które dostrzegają korzyści w ich stosowaniu. Edison, jako podmiot wyspecjalizowany w rozwiązaniach EDI, świadczy usługi dla sieci handlowych i ich dostawców. Spółka jest także liderem rozwiązań EDI dla branży motoryzacyjnej, a jej systemy pozwalają m.in. łączyć polskich producentów części samochodowych z koncernami na całym świecie.

„W ofercie mamy także rozwiązania dedykowane fakturom elektronicznym, m.in. usługi archiwizacji faktur, czyli możliwość bezpiecznego przechowywania e-faktur na portalu oraz walidacji, czyli sprawdzenia poprawności przesyłanych dokumentów. Liczymy, że wprowadzane zmiany legislacyjne oraz zaufanie ze strony MPiT będą dla Edisona trampoliną do wzrostu biznesu"

podsumowuje Kuciel.

O spółce

Edison S.A. jest pierwszym operatorem EDI (elektronicznej wymiany danych) w Polsce. Firma powstała w 1996 r. i od ponad 20 lat nieprzerwanie świadczy usługi elektronicznej wymiany danych. Od 2012 r. akcje spółki notowane są na GPW – NewConnect. Rozwiązania Edisona, bazujące na technologii GXS (obecnie należącej do OpenText) – światowego lidera EDI, przyczyniły się do powstania nowej jakości komunikacji B2B w Polsce.

Źródło: spółka, #EDN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości