Grupa Mercor publikuje wyniki za rok 2017/2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lip 2018, 08:50

Grupa Mercor publikuje wyniki za rok 2017/2018

Grupa Mercor S.A., należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, kolejny rok odnotowuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. W roku obrotowym 2017/2018 (1.04.2017 - 31.03.2018) przychody grupy wzrosły rok do roku o 18% do 318,5 mln zł.

EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 50% i 66% w porównaniu do poprzedniego, słabszego pod względem zyskowności roku. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł r/r o 217% do 11,7 mln zł (zysk uwzględniający działalność zaniechaną wyniósł 11,0 mln zł i wzrósł r/r o 234%).

Grupa odnotowuje wzrost skali działalności w głównych pionach produktowych, zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. Wszystkie spółki zagraniczne grupy wypracowały dodatni wynik finansowy.

Perspektywy na kolejne okresy są pozytywne. Grupa MERCOR, wykorzystując potencjał produkcyjny i produktowy, notuje dynamiczny wzrost wartości zamówień. W roku 2017/18 ich wartość wzrosła o 19% (wartościowo +51 mln zł r/r).

Grupa w minionym roku przeznaczyła na inwestycje ok. 14 mln zł wobec rekordowych nakładów rok wcześniej wynoszących 30,7 mln zł. W efekcie inwestycji grupa posiada moce produkcyjne pozwalające odpowiedzieć na obecny silny popyt rynkowy i rozwija sprzedaż innowacyjnych produktów.

„Był to dla nas trzeci z kolei rok intensywnego wzrostu sprzedaży i stopniowej poprawy rentowności. Przychody naszej grupy w roku 2017/18 wzrosły o 18%, w poprzednich latach odpowiednio o 16% i 12%. Oznacza to, że rośniemy szybciej niż rynek. Zebrane zamówienia pozwalają oczekiwać kontynuacji tego trendu – wartość zamówień w minionym roku obrotowym wzrosła o 19%. Tak wysoką, dwucyfrową dynamikę wartości zdobywanych kontraktów odnotowaliśmy jeszcze przed pełnym wdrożeniem strategicznych nowości produktowych. Duże zainteresowanie rynku naszymi nowościami jest dla nas potwierdzeniem dobrego wyboru inwestycji i dobrych perspektyw na najbliższe lata. Dlatego chcemy m.in. zwiększać wolumeny produkcji płyty mcr Silboard, o potencjale kilkudziesięciu zastosowań oraz produktów DFM Doors"

mówi Krzysztof Krempeć, prezes zarządu Mercor S.A.

„Przy zaostrzającej się konkurencji zrealizowane w ostatnich latach duże inwestycje pozwalają nam na budowanie przewag rynkowych. Inwestujemy przede wszystkim środki własne i korzystamy z kredytowania, realizujemy także projekty przy wsparciu NCBiR. Zdobywamy coraz większe wartościowo prestiżowe kontrakty i rośnie nasze znaczenie na rynkach europejskich. W efekcie spółka ma dziś stabilne podstawy finansowe, by w przyszłości powrócić do grona spółek dywidendowych"

dodaje Krzysztof Krempeć, prezes zarządu Mercor S.A.

Grupa kontynuuje realizację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą utrzymując marże na stabilnym poziomie. Grupa na większości rynków zagranicznych jak i w Polsce odnotowała wzrosty przychodów.

Na wynik netto grupy pozytywnie wpłynęły wyniki spółki matki Mercor S.A. jak i zagranicznych spółek zależnych. Grupa odnotowała dobry poziom zyskowności mimo przewidzianej straty spółki DFM Doors (oddzielenia przeciwpożarowe) w wysokości 2,4 mln zł, związanej z wczesnym etapem działalności tej firmy.

Inwestycje

Kluczowa inwestycja z lat poprzednich - modernizacja i wyposażenie największego w grupie zakładu produkcyjnego w Cieplewie przynosi efekty, dzięki niej realizowane są znaczne wzrosty sprzedaży.

Nowo uruchomiony zakład produkcyjny w Gdańsku z powodzeniem produkuje nowe klapy oddymiające mcr ULTRA THERM (na podstawie z PVC), które w pierwszym roku sprzedaży osiągnęły próg rentowności. To jeden z produktów, na których grupa opiera przyszłość.

Innowacyjna, ogniochronna płyta mcr Silboard wytwarzana jest w zakładzie produkcyjnym w Mirosławiu koło Płocka. Obecne wolumeny są niewystarczające, by sprostać rosnącemu popytowi na płytę. W roku 2018/19 planowane są inwestycje w zwiększenie wolumenów produkcji.

Zależna od Mercor S.A. spółka technologiczna DFM Doors, odpowiedzialna za badania i rozwój oraz produkcję (w grupie od kwietnia 2017 r.) od ponad roku realizuje innowacyjne rozwiązania w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych, które do tej pory nie były oferowane w Polsce. W roku 2017/18 uzyskała dokumenty dopuszczające na swoje podstawowe wyroby, które znalazły zastosowanie w nowo powstających biurowcach, hotelach czy budynkach użyteczności publicznej w Polsce jak i za granicą m.in. we Francji, Słowacji czy Luksemburgu.

Pozostałe nowości, m.in.: kurtyny dymowe, okienne systemy oddymiania czy systemy różnicowania ciśnienia i zapobiegania zadymieniu (budowane z wykorzystaniem klap przeciwpożarowych i wentylatorów) to innowacyjne rozwiązania, których znaczenie w sprzedaży grupy stopniowo rośnie i które będą wyznaczały standardy rynkowe w najbliższych latach.

O spółce

Mercor S.A. z siedzibą w Gdańsku jest obecny na rynku od 30 lat. Tworzy grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów. W Polsce jest wiodącym podmiotem działającym w tej branży. Grupa Mercor posiada 8 spółek zależnych na europejskich rynkach (Polska, Rosja, Ukraina, Hiszpania, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia) i 8 zakładów produkcyjnych. Ponad połowę sprzedaży realizuje za granicą, a jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 40 krajach na świecie, głównie w Europie, Azji czy na Bliskim Wschodzie.

Od lipca 2007 roku akcje Mercor S.A. są notowane na GPW.

Źródło: spółka, #MCR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości