Dom Development podsumowuje I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sie 2018, 11:12

Dom Development podsumowuje I pół. 2018 r.

Grupa kapitałowa Dom Development S.A., największy deweloper w Polsce realizujący inwestycje w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu, w II kwartale 2018 roku sprzedała 802 lokale. Łącznie grupa w I półroczu 2018 roku sprzedała 1650 lokali (11% mniej r/r) uzyskując satysfakcjonujące marże.

Grupa w całym I półroczu przekazała klientom, zgodnie z harmonogramem inwestycji, 1441 lokali wobec 904 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost o 59%.

Grupa w I półroczu 2018 roku odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 639,2 mln zł wobec 435,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza 47-proc. wzrost. Zysk netto Grupy wzrósł o 59% do 76,3 mln zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w ofercie Grupy znajdowało się 2801 lokali w 28 lokalizacjach (15 warszawskich, 9 trójmiejskich i 4 wrocławskich).

W I półroczu 2018 roku grupa wprowadziła do realizacji 19 projektów, obejmujących łącznie 2391 lokali wobec 17 projektów, obejmujących łącznie 2229 lokali rok wcześniej
(wzrost o 7% r/r). W efekcie na koniec czerwca 2018 roku grupa posiadała rekordową liczbę 6409 lokali w budowie na 50 projektach, wobec 5945 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost
o 8% r/r. Bank ziemi Grupy na koniec I półrocza 2018 roku liczył 7078 lokali. Grupa w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku powiększyła bank ziemi o 6 działek na około 1100 lokali.

Dom Development utrzymuje bardzo silny bilans – poziom gotówki na koniec czerwca 2018 r. wynosił 479 mln zł, netto 184 mln zł przekraczając zobowiązania odsetkowe grupy. Daje to grupie wysoki potencjał zakupów ziemi i uruchamiania kolejnych projektów.

Spółka wykonawcza Dom Construction, należąca do grupy, z powodzeniem rozpoczęła w I półroczu 2018 r. realizację pierwszych inwestycji w Warszawie w formule generalnego wykonawstwa.

Sprzedaż i przekazania 

W I półroczu 2018 roku Dom Development odnotował sprzedaż netto na poziomie 1650 lokali (-11% r/r) osiągając satysfakcjonujące marże.

W I półroczu 2018 roku grupa przekazała klientom 1441 lokali, co oznacza wzrost o 59% r/r.

Wyniki finansowe 

Dom Development odnotował w I półroczu 2018 roku wyniki zgodne z oczekiwaniami. Znacznie wyższa liczba zrealizowanych w tym okresie przekazań w stosunku do I półrocza 2017 roku wpłynęła na 59-procentowy wzrost zysku netto grupy.

Marża brutto grupy w I kwartale 2018 r. wzrosła wobec analogicznego okresu rok wcześniej o 1,3 pp., do poziomu 28,0%.

Dom Development utrzymuje silną pozycję gotówkową (479 mln zł gotówki) i brak zadłużenia netto (wskaźnik zadłużenia netto -21%). Dodatkowo Dom Development posiada dostęp do niewykorzystanych linii kredytowych w wysokości 200 mln zł.

Bank Ziemi 

Bank ziemi grupy na 30 czerwca 2018 roku obejmował łącznie 7078 lokale. W I półroczu 2018 roku grupa zwiększyła swój bank ziemi o grunty pozwalające na budowę łącznie ok. 800 lokali w Trójmieście i ok. 300 lokali we Wrocławiu. Zgodnie z planem grupa umacnia działalność we Wrocławiu i Trójmieście.

Dywersyfikacja banku ziemi pod kątem lokalizacji, skali projektów oraz segmentów rynku zapewnia grupie utrzymanie atrakcyjnej oferty w przyszłych okresach.

„W I półroczu 2018 roku popyt na mieszkania był wciąż bardzo silny na wszystkich 3 rynkach naszej działalności, pomimo istotnych wzrostów cen mieszkań. W budowie mamy rekordową w naszej historii liczbę lokali: 6409 w ramach 50 projektów. W Warszawie nasza spółka Dom Construction rozpoczęła realizację pierwszych projektów w formule generalnego wykonawstwa. Zgodnie z planem obecnie skupiamy się nie na dalszym wzroście wolumenów, lecz na marżach. Własne wykonawstwo w Warszawie będzie wspierać ten plan. Na rynku odczuwalne jest wyhamowanie podaży, co ma związek z problemami branży budowlanej i utrudnionym dostępem do gruntów. Jednocześnie widzimy nieznaczną poprawę sytuacji w branży budowlanej oraz wiele pozytywnych sygnałów wskazujących na utrzymanie się wysokiego popytu. Koszty budowy zaczynają się stabilizować, a niskie stopy procentowe, niski poziom bezrobocia i silny wzrost gospodarczy nadal sprzyjają zakupom mieszkań"

mówi Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development S.A.

„W I półroczu 2018 odnotowaliśmy dwucyfrowe dynamiki na poziomie przychodów i zyskowności. Sprzedajemy na większych marżach. Mam silne podstawy finansowe – wysoki poziom gotówki i brak długu netto. Posiadamy w portfelu jakościowy, silnie zdywersyfikowany bank ziemi, co pozwala nam uruchamiać kolejne, atrakcyjne inwestycje"

powiedział Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development S.A.

O spółce

Grupa kapitałowa Dom Development S.A. jest największym deweloperem w Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom Development realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą spółkę Euro Styl S.A.. Oferta grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne, dodatkowo apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej struktury firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji grupy Dom Development jako generalny wykonawca. W ciągu 22 lat swojej działalności grupa przekazała do użytku ponad 30 000 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu i w Trójmieście.

Dom Development S.A. powołał Fundację Dom Development City Art (FDDCA), której misją jest promocja sztuki w przestrzeni miejskiej i podnoszenie jakości przestrzeni publicznej. Fundacja została powołana w oparciu o projekty artystyczne, zlokalizowane na terenie osiedli mieszkaniowych zrealizowanych przez Dom Development.

Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 56,70% akcji.

Źródło: spółka, #DOM

Ostatnie wiadomości