Altus TFI: Zatrzymanie byłych członków zarządu nie wpłynie na działalność spółki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 wrz 2018, 09:07

Altus TFI: Zatrzymanie byłych członków zarządu nie wpłynie na działalność spółki

Zatrzymanie przez CBA byłych członków zarządu Altus TFI nie ma żadnego wpływu na bieżącą działalność, podała spółka. Altus TFI posiada kompetentne i zgodnie z prawem powołane osoby zarządzające działalnością spółki.

Zarząd także powziął informację o rezygnacji Piotra Osieckiego z członkostwa w radzie nadzorczej firmy - tym samym nie pełni on już żadnych funkcji w organach statutowych spółki, podano w komunikacie. 

"Jednocześnie pragniemy zapewnić naszych inwestorów, klientów oraz kontrahentów, że wszelkie procesy i operacje w spółce, w tym zwłaszcza bieżąca obsługa naszych klientów, przebiegają w nieodbiegającym od najlepszych standardów trybie. Zarząd podkreśla również fakt, że Altus TFI S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego publiczny charakter sprawia, że wszelkie informacje, mające znaczenie dla inwestorów, są publikowane w trybie przewidzianym prawem i zapewniają pełną transparentność sytuacji spółki"

czytamy w materiale. 

Zarząd Altus TFI, mając na uwadze dobro rynku kapitałowego i szybkie wyjaśnienie sprawy GetBack, blisko współpracuje z Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi instytucjami zajmującymi się tą sprawą, dostarczając im niezbędne materiały oraz informacje, podano również.

"Jesteśmy przekonani, ze postawione zarzuty są bezpodstawne, a Piotr Osiecki i Jakub Ryba nie popełnili żadnego przestępstwa. Obaj są osobami o nieposzlakowanej reputacji i dołożą wszelkich starań, by sprawę wyjaśnić i zostanie ona ostatecznie wyjaśniona i umorzona. Jednocześnie informujemy że Piotr Osiecki i Jakub Ryba zgodzili się na publikowanie pełnego nazwiska i wizerunku"

podsumowano.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews), #ALI

Ostatnie wiadomości