Archicom publikuje wyniki po I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 wrz 2018, 08:50

Archicom publikuje wyniki po I pół. 2018 r.

Archicom odnotował 152,5 mln przychodów w I pół. 2018 r. EBITDA Grupy wyniosła 20,5 mln zł i była wyższa o 13,7% od 18,1 mln zł w I pół. 2017 r. Grupa przekazała klientom 470 lokali, co przełożyło się na wyższe o 28,4% przychody ze sprzedaży, które wyniosły 152,5 mln zł w I pół. 2018 r.

Zaktualizowany cel zarządu zakłada utrzymanie w 2018 r. poziomu sprzedaży z 2017 r. W ofercie znajduje się ponad 1.900 mieszkań, a bank gruntów umożliwia realizację ok. 5.700 lokali.

Dywidenda za 2017 r. wyniosła 1,65 zł na akcję, uwzględniając 0,21 zł wypłacone w zeszłym roku tytułem zaliczki.

„Wysokie wolumeny sprzedanych mieszkań, które osiągaliśmy w poprzednich kwartałach, pozytywnie przekładają się na aktualne wyniki Grupy. W I półroczu 2018 r. znacząco wzrosły przychody, a wskaźniki rentowności utrzymują się na stabilnym poziomie. Należy pamiętać, że aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym jest wymagająca, przede wszystkim ze względu na rosnące koszty realizacji projektów, które przełożyły się na około 10% wzrost cen lokali na całym rynku. Popyt na mieszkania wciąż jest duży, choć klienci podejmują decyzje zakupowe dłużej i bardziej ostrożnie"

mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Archicom.

„Analizując na bieżąco sytuację na rynku, w połowie sierpnia poinformowaliśmy o przesunięciu na kolejny rok wprowadzenia do sprzedaży części planowanych inwestycji. Zamierzamy utrzymać poziom sprzedaży z 2017 r., kiedy nabywców znalazło 1.431 lokali. Uważamy to za realny cel w obecnych warunkach rynkowych, biorąc pod uwagę, że do końca sierpnia zrealizowaliśmy już ponad 60% tego planu"

dodaje.

W I pół. 2018 r. Grupa Archicom wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 13,7 mln zł wobec 14,1 mln zł osiągniętego w analogicznym okresie 2017 r. Przychody Grupy wyniosły 152,5 mln zł i były o 28,4% wyższe niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 118,8 mln zł. Na wzrost przychodów wpływ miała przede wszystkim wyższa liczba mieszkań przekazanych klientom. Klienci odebrali w I pół. 2018 r. klucze do 470 lokali, co oznacza 37,8% wzrost wobec 341 lokali przekazanych w I pół. 2017 r. Marża brutto ze sprzedaży i pozostałe wskaźniki rentowności kształtowały się w I pół. 2018 r. na dobrym, stabilnym poziomie.

Sprzedaż mieszkań

Deweloper sprzedał w I pół. 2018 r. 646 mieszkań, a do 31 sierpnia 2018 r. nabywców znalazło łącznie 869 lokali. Największym zainteresowaniem klientów cieszą się wieloetapowe osiedla realizowane przez Grupę Archicom we Wrocławiu: Olimpia Port, Cztery Pory Roku, Słoneczne Stabłowice czy Browary Wrocławskie, a także gotowe mieszkania na osiedlu Łąkowa w Łodzi.

Szeroka oferta i bogaty bank ziemi

Grupa Archicom realizuje obecnie kilkanaście projektów mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. Jednym z celów Spółki jest systematyczne poszerzanie i dywersyfikacja oferty w której znajduje się aktualnie ponad 1.900 lokali. W tym roku do sprzedaży trafiły łącznie 834 lokale w kolejnych etapach wrocławskich inwestycji Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Forma, Słoneczne Stabłowice oraz inwestycji Przylesie Marcelin w Poznaniu. W II pół. 2018 r. planowane jest uruchomienie kilku kolejnych projektów, a bank gruntów Archicom pozwala w tej chwili na realizację łącznie blisko 5.700 lokali.

„Nadal aktywnie poszukujemy perspektywicznych gruntów w różnych miastach. Chcemy zapewnić naszym klientom możliwość wyboru atrakcyjnych mieszkań na wszystkich rynkach, na których działamy. Aktualnie mamy zabezpieczone grunty, które dają nam możliwość systematycznego uzupełniania oferty w kolejnych latach"

mówi Rafał Jarodzki, wiceprezes xarządu Archicom.

„W najbliższych miesiącach uzupełnimy portfolio o kolejne inwestycje w nowych, atrakcyjnych lokalizacjach we Wrocławiu"

dodaje. 

Zaawansowana realizacja kompleksu City Forum

City Forum to kompleks ponad 24 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej w centrum Wrocławia i jedna z najbardziej atrakcyjnych realizowanych obecnie w tym mieście inwestycji komercyjnych. Oddanie budynku City One do użytkowania planowane jest w połowie 2019 r. Pierwszy budynek kompleksu otrzymał w czerwcu renomowany certyfikat LEED na poziomie Gold, potwierdzający wysokie standardy biurowca, energooszczędność, a także zastosowanie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań.

Dywidenda

Grupy Archicom konsekwentnie realizuje politykę dywidendową, która zakłada wypłatę akcjonariuszom środków w wysokości co najmniej 50% zysku netto. W grudniu 2017 r. deweloper wypłacił akcjonariuszom zaliczkę na dywidendę w łącznej wysokości 5,4 mln zł czyli 0,21 zł na akcję, a w czerwcu wypłacona została dywidenda z zysku za 2017 r. w kwocie 36,9 mln zł, czyli 1,44 zł na akcję. Tym samym Spółka na dywidendę za 2017 r. przeznaczyła łącznie 42,2 mln zł co oznacza 1,65 zł na akcję.

O spółce

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce.

Grupa Archicom od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Pozwoli to na przyspieszenie planowanego rozwoju na najważniejszych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Grupa ma zabezpieczone grunty pozwalające na realizację kolejnych projektów i planuje zintensyfikowanie działań mających na celu zapewnienie klientom zdywersyfikowanej oferty na wszystkich rynkach działalności.

Spółka jest notowana na GPW od marca 2016 r.

Źródło: spółka, #ARH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości