Geotrans będzie rekomendować przeznaczanie 20-100% zysku na dywidendę | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 paź 2018, 13:20

Geotrans będzie rekomendować przeznaczanie 20-100% zysku na dywidendę

Geotrans przyjął politykę dywidendową, w której zobowiązał się w okresie najbliższych lat rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości od 20% do 100% jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy, podała spółka.

"Wysokość stopy wypłaty dywidendy rekomendowana przez zarząd w kolejnych latach uzależniona będzie od szeregu różnorodnych czynników warunkujących działalność spółki oraz od specyfiki branży, w której ona działa. Zarząd emitenta na względzie będzie mieć przede wszystkim perspektywy dalszej działalności spółki, wysokość osiąganych zysków, sytuację finansową spółki, poziom wskaźników płynności i plany rozwojowe, jak również wszelkie ograniczenia w wypłacie dywidendy wynikające z zawartych wcześniej umów [...] oraz ogólnie obowiązujących wymogów prawa i stanowisk organów państwowych"

czytamy w komunikacie.

Przyjęta polityka dywidendowa będzie stale monitorowana przez zarząd emitenta oraz będzie podlegała okresowym przeglądom z uwzględnieniem wskazanych powyżej kryteriów, podano także.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews), #GTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości