Auxilia publikuje wyniki po III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lis 2018, 09:57

Auxilia publikuje wyniki po III kw. 2018 r.

Auxilia S.A., spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, po trzech kwartałach 2018 r. notuje ponad 0,7 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody netto przekraczają w tym okresie 7,67 mln zł. Spółka prowadzi także intensywne prace nad rozszerzeniem swojej oferty produktowej.

W samym 3 kw. 2018 r. zysk netto Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. ukształtował się na poziomie ponad 22 tys. zł przy przychodach netto wynoszących prawie 2.087 tys. zł wobec straty netto rok wcześniej w wysokości 476 tys. zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto spółki sięgnął 707 tys. zł, a jej przychody netto wyniosły 7.675 tys. zł. Osiągnięte wyniki finansowe wykazują znaczącą poprawę, bowiem po trzech kwartałach 2017 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. odnotowała stratę netto w kwocie 1.463 tys. zł przy przychodach netto kształtujących się na poziomie 6.773 tys. zł. Głównym czynnikiem wzrostu rentowności jest optymalizacja kosztów działalności spółki oraz intensyfikacja działań mających na celu polubowne zakończenie sporów z zakładami ubezpieczeń. Ważnym elementem pozostaje również zmiana dotychczasowego sposobu prezentacji przychodów z dokonanych z przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2018 r. transakcji sprzedaży wierzytelności. Zarząd Auxilia S.A. bardzo dobrze ocenia tegoroczne wyniki finansowe spółki i jest przekonany, że podejmowane działania w wielu obszarach jej funkcjonowania przełożą się na ich dalszą poprawę.

„W trzecim kwartale br. duży nacisk położyliśmy z jednej strony na skrócenie czasu konwersji gotówki m.in. poprzez podejmowanie negocjacji z zakładami ubezpieczeń w celu ugodowego zakończenia sporu, a z drugiej strony na optymalizację struktury kosztowej w ramach Grupy Kapitałowej"

komentuje wyniki finansowe ostatniego kwartału V-ce prezes zarządu AUXILIA S.A., Kamila Barszczewska.

„Przy tym niezmiennie najważniejsze jest dla nas dobro i zadowolenie naszych klientów, co przekłada się na uzyskanie dla nich jak najwyższych kwot odszkodowań w jak najkrótszym czasie"

dodaje.

W minionym kwartale spółka prowadziła działania w zakresie skalowania sprzedaży w obszarze odszkodowań dla biznesu, co zaowocowało wyraźnym wzrostem kontraktacji portfela roszczeń w tym segmencie. Auxilia S.A. zakontraktowała w 3 kw. 2018 r. portfel roszczeń odszkodowawczych w wysokości 15,56 mln zł wobec 9,91 mln zł w analogicznym okresie 2017 r. Spółka oczekuje dalszej wysokiej dynamiki wzrostu kontraktacji portfela roszczeń z uwagi na zwiększenie aktywności doradców w dziale sprzedażowym oraz planowane pozyskanie wysoko wykwalifikowanych sprzedawców.

Auxilia S.A. realizowała działania, których podstawowym celem jest rozszerzenie w 4 kw. 2018 r. oferty produktowej o usługę abonamentu i audytu prawnego dla klientów biznesowych oraz dochodzenia roszczeń z umów kredytów hipotecznych denominowanych albo indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Spółka przygotowała już strategię komunikacji marketingowej dla nowych produktów i liczy, że przełoży się ona na dynamiczny rozwój nowych obszarów biznesowych.

„W poprzednim kwartale rozpoczęliśmy testy kolejnego produktu odszkodowawczego dla biznesu, którego potencjał wygląda równie obiecująco jak potencjał produktu już wdrożonego do obsługi. Dodatkowo, w trakcie prowadzenia spraw dla Klientów z sektora odszkodowań dla biznesu zauważyliśmy, że w wielu przypadkach poszukują oni specjalistycznego wsparcia prawnego obejmującego specyficzne problemy ich branży, którego nie zaspokaja do końca ogólnie dostępna na rynku oferta. Stąd pomysł na rozszerzenie naszej oferty o usługę abonamentu prawnego i audytu prawnego, które oferują wsparcie z obszaru specjalistycznej wiedzy zgromadzonej u prawników naszej spółki zależnej"

opowiada o najnowszych produktach spółki Kamila Barszczewska, wiceprezes prezes zarządu.

„Uważamy, że jest to usługa komplementarna względem dotychczas świadczonych usług i odpowiada na potrzeby naszych Klientów. Dostrzegamy także duży potencjał związany z należnościami frankowiczów, stąd decyzja o wejściu również w ten segment rynku odszkodowawczego"

podkreśla.

Auxilia S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od stycznia 2016 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. działa na rynku odszkodowawczym, koncentrując się na najpoważniejszych sprawach klientów, które pozwalają na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. Auxilia S.A. jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od emitenta. Działalność emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy. Na rynku Catalyst notowane są także obligacje Auxilia S.A.

Źródło: spółka, #AUX

Ostatnie wiadomości