Wyniki finansowe Polskiego Banku Komórek Macierzystych po III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2018, 08:54

Wyniki finansowe Polskiego Banku Komórek Macierzystych po III kw. 2018 r.

Grupa PBKM, przewodząca międzynarodowej Grupie FamiCord, największy w Europie pod względem przychodów, zysków oraz liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych – w trzech kwartałach 2018 roku wypracowała łączne przychody ze sprzedaży na poziomie 114,3 mln zł, czyli o ponad 9% wyższe w porównaniu rok do roku. Przychody z bankowania rodzinnego (B2C) i w segmencie B2B po trzech kwartałach wyniosły 101,7 mln zł, czyli o 9,1% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż w segmencie B2C stanowi około 89% sprzedaży Grupy PBKM.

Dynamicznie rosną także przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystania w eksperymentalnych terapiach komórkowych, po trzech kwartałach przychody wyniosły 10,3 mln zł i były o blisko 20% wyższe w ujęciu rok do roku. Na koniec września br. w Polsce było leczonych 309 pacjentów z wykorzystaniem produktów leczniczych ATMP-HE i ATIMP wytworzonych przez PBKM. Natomiast w Polsce i Szwecji do tej pory ponad 1000 pacjentów otrzymało produkt leczniczy PBKM w ramach terapii eksperymentalnej lub badania klinicznego.

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk EBITDA w okresie 9 miesięcy tego roku wyniósł 32 mln zł, wzrost o 9,5% rok do roku. Grupa PBKM po trzech kwartałach 2018 roku miała 21 mln zł skorygowanego zysku netto, wobec 17,4 mln zł zysku w tym samym okresie roku ubiegłego (wzrost o 21% rok do roku).

„Solidne wyniki finansowe oraz operacyjne, które zanotowaliśmy po dziewięciu miesiącach tego roku odzwierciedlają bardzo dobrą kondycję Grupy FamiCord i potwierdzają naszą skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów. Chciałbym zaznaczyć, że bez uwzględniania kosztów działalności R&D, EBITDA z podstawowej działalności operacyjnej w okresie 9 miesięcy 2018 roku wyniosła 34,8 mln zł i jest wyższa o blisko 17% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Rozwój Grupy odbywa się nie tylko organicznie, ale także poprzez przejęcia. We wrześniu sfinalizowaliśmy przejęcie portugalskiego banku komórek macierzystych – spółki Stemlab. Po tej transakcji Grupa FamiCord plasuje się w międzynarodowej czołówce banków komórek macierzystych. Obecnie zajmujemy 5 miejsce wśród 10 największych banków krwi pępowinowej na świecie pod względem liczby przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek*"

mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM.

*źródło: parentsguidecordblood.org

Zarząd PBKM planuje przeprowadzić nową emisję akcji. Na dzień 23 listopada 2018 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze spółki będą głosować nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.

„Obecnie jesteśmy na dobrej drodze do realizacji kolejnych akwizycji. Jednym z priorytetów strategii rozwoju Grupy PBKM w Europie jest konsolidacja rynku rodzinnego bankowania krwi. Chcemy wykorzystać sprzyjające warunki do przejęć w Europie, gdzie rynek jest rozdrobniony i obecnie działa około 100 niepowiązanych kapitałowo banków komórek macierzystych. Biorąc pod uwagę postępujące procesy konsolidacyjne na świecie i zainteresowanie dużych graczy rynkiem europejskim, widzimy teraz dużą szansę na umocnienie pozycji Grupy FamiCord poprzez kolejne akwizycje. Obserwujemy kilkanaście potencjalnych podmiotów, których przejęcie rozważamy. Ich szacowana łączna wycena wynosi około 25 mln Euro. W perspektywie kilkunastu miesięcy rozważmy akwizycję tych podmiotów, które mają największy potencjał w osiągnieciu szybkich synergii rynkowych i finansowych z Grupą FamiCord"

mówi Jakub Baran.

Dane operacyjne

Na koniec września 2018 r. Grupa PBKM (Grupa FamiCord), z uwzględnieniem przejętej 24.09.2018r. Grupy Stemlab, przechowywała łącznie w segmentach B2C i B2B ponad 280 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, czyli o 81% więcej w porównaniu do stanu na koniec trzeciego kwartału 2017 roku. W segmencie B2C spółki z Grupy FamiCord przechowywały prawie 227 tys. próbek na koniec trzeciego kwartału br. o 60% więcej w porównaniu do stanu na koniec trzeciego kwartału 2017 roku.

Bez wyników Grupy Stemlab, na koniec trzeciego kwartału w Grupie FamiCord przechowywanych było w segmentach B2B i B2C łącznie około 176 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (wzrost o 13,5% w stosunku do stanu na koniec 3Q 2017), a w segmencie B2C było przechowywanych 163 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (wzrost o 14,4% wobec stanu na koniec 3Q 2017).

W trzecim kwartale 2018 roku PBKM pozyskał 5724 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, wobec 5487 w trzecim kwartale 2017 roku, co oznacza wzrost o 4,3% rok do roku.

„W liczbie pozyskanych nowych próbek w trzecim kwartale nie uwzględnialiśmy jeszcze wyników z Grupy Stemlab, której przejęcie miało miejsce pod koniec września. W raporcie o nowych próbkach pozyskanych przez Grupę FamiCord w czwartym kwartale podamy dane z uwzględnieniem wyników Stemlab. Nasza pozycja w Europie znacząco umocniła się, szacujemy, że ponad 28% próbek krwi pępowinowej lub tkanek pobieranych w ramach bankowania rodzinnego w całej Europie jest przetwarzane w naszych laboratoriach"

mówi Jakub Baran.

O spółce

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ponad 28% udziałem w rynku uwzględniając ostatnią transakcję M&A w Portugalii. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku Grupa przechowywała prawie 280 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek i ponad 372 tys. wszystkich próbek biologicznych (po uwzględnieniu danych Stemlab). Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości