Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 20 XII o skupie akcji własnych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 lis 2018, 14:55

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 20 XII o skupie akcji własnych

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu 15 mln zł z zysku netto na skup akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 20 grudnia.

"Walne zgromadzenie dokonuje podziału zysku spółki AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach za rok obrotowy 2017/2018, w kwocie 41 759 857,03 zł w następujący sposób:

  1. Kwotę 15 000 000 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na nabycie akcji własnych spółki, w tym pokrycie kosztów nabycia akcji własnych spółki. W tym celu walne zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 15 000 000 zł"
czytamy w projekcie uchwały.

Pozostałą kwotę 26 759 857,03 zł spółka chce przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

Zgodnie z projektem, zarząd będzie upoważniony do nabycia nie więcej niż 3 237 528 akcji, tj. 20% kapitału zakładowego spółki do 20 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

"Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 zł za akcję i nie wyższa niż 30 zł za akcję"

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto AB w roku obrotowym 2017/2018 wyniósł 41,76 mln zł wobec 46,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews), #ABE

Ostatnie wiadomości