Grupa R22 publikuje wyniki za III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 lis 2018, 09:04

Grupa R22 publikuje wyniki za III kw. 2018 r.

Technologiczna grupa R22 osiągnęła w I kwartale 2018/2019 roku obrotowego 31,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 34,5 proc. względem ubiegłego roku. Znormalizowany wynik EBITDA wyniósł 8,1 mln zł, a zysk netto 3,7 mln zł – wzrost o 27,8 proc. W I kwartale Grupa rozpoczęła zagraniczną ekspansję na rumuńskim rynku, poprzez przejęcie trzech spółek hostingowych oraz zainwestowała w Appchance, a już w II kwartale sfinalizowała umowę inwestycyjną w globalne narzędzie marketing automation User.com.

Konsekwentny wzrost wyników Grupy R22 to efekt zarówno organicznego rozwoju, jak i realizowanych akwizycji. W I kwartale Grupa kontynuowała prace w zakresie zwiększenia bazy klientów i generowanego ARPU, m.in. poprzez optymalizację oferty i zwiększenia sprzedaży usług dodatkowych. Efektem tych działań, poza wzrostem wyników, jest wyraźny wzrost jakości obsługi i satysfakcji klientów. W październiku 2018 r. wskaźnik NPS dla segmentu hostingu wyniósł rekordowe 56 punktów, co oznacza wzrost o 31 punktów w ciągu roku.

„Dzięki rozwojowi organicznemu oraz realizowanym w ostatnich latach akwizycjom, zbudowaliśmy silną grupę technologiczną z kompleksowym portfolio usług i narzędzi wspierających firmy w obecności w Internecie i komunikacji z klientami. Efekty naszej strategii już widać w dynamicznie rosnących wynikach, ale cały czas intensywnie pracujemy nad rozwojem i maksymalizacją wartości Grupy”

mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

Grupa R22 rozpoczęła działalność na rumuńskim rynku hostingu i domen, gdzie dzięki przejęciu spółek działających pod markami mxHost, xServers i Gazduire Web uzyskała pozycję lidera, z ponad 15 proc. udziałem. Akwizycje finansowane są długiem bankowym oraz podporządkowaną pożyczka z Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzanego przez PFR TFI.

„Już teraz mamy silną pozycję na rynku rumuńskim, którą chcemy dalej umacniać dzięki działaniom organicznym, integracji przejętych spółek i sprzedaży komplementarnych usług wielokanałowej komunikacji. Planujemy również kolejne akwizycje, z których jedna ma szansę sfinalizować się jeszcze w tym roku. Kolejne to raczej cel średnioterminowy i niewykluczone, że wcześniej pojawimy się na nowym rynku w regionie”

komentuje Jakub Dwernicki.

W pierwszych miesiącach nowego roku obrotowego Grupa przeprowadziła dwie inwestycje w młode, dynamicznie rozwijające się spółki: User.com oraz Appchance. Dzięki nim R22 rozszerzyła swoje portfolio i kompetencje w obszarze technologii mobilnych oraz marketing automation.

„Inwestycje w User.com i Appchance otwierają przed nami drogę rozwoju skalowalnych narzędzi o globalnym potencjale sprzedaży. W przypadku User.com to rozwiązanie z sukcesem sprzedawane na globalnym rynku. Spółka osiąga 200 tys. miesięcznych powtarzalnych przychodów, a 75 proc. klientów pochodzi spoza Polski”

dodaje Jakub Dwernicki.

Z usług Grupy R22 w Polsce i Rumunii korzysta łącznie około 240 tys. klientów. 80 proc. z nich stanowią firmy – zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, które korzystają m.in. z oferty hostingowej, domen, marketing automation, komunikacji SMS, mobile i e-mail, jak i duże przedsiębiorstwa, otrzymujące dodatkowo wsparcie w zakresie prowadzenia programów lojalnościowych, masowych i efektywnych wysyłek komunikatów oraz infrastruktury serwerowej.

O spółce

R22 to dynamicznie rosnąca grupa technologiczna oferująca kompleksowe usługi wspierające firmy w obecności w Internecie i komunikacji z klientami. Z usług korzystają małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Portfolio Grupy obejmuje m.in. usługi hostingowe i sprzedaż domen, usługi wielokanałowej komunikacji SMS, mobile i e-mail, marketing automation oraz usługi telekomunikacyjne.

Grupa działa w obrębie trzech segmentów operacyjnych hosting i domeny (wiodąca pozycja na polskim rynku oraz lider rynku rumuńskiego), omnichannel communication – usługi automatyzujące komunikację elektroniczną z klientami i masowymi odbiorcami oraz telekomunikacja. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.

Źródło: spółka, #R22

Ostatnie wiadomości