Sąd zarejestrował połączenie Vistula Group i Bytomia  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lis 2018, 10:52

Sąd zarejestrował połączenie Vistula Group i Bytomia 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia Vistula Group ze spółką Bytom, podała Vistula.

"Połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej, tj. Bytom S.A. Stosownie do art. 494 KSH emitent jest następcą prawnym Bytom S.A., tj. z dniem połączenia wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Bytom S.A. jako spółki przejmowanej"

czytamy w komunikacie. 

W związku z połączeniem nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Vistula Group. Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 38 469 932,8 zł do kwoty 49 122 108 zł.

"Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba akcji emitenta wszystkich emisji wynosi 234 455 840 akcji o wartości nominalnej 0,2 zł. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta wynosi 234 455 840"

podano także. 

W połowie września Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82.

Na początku czerwca ub. r. zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru połączenia spółek. Jak wówczas informowano, połączenie ma zostać przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Bytomia (spółka przejmowana) na Vistula Group (spółka przejmująca) w zamian za akcje Vistula Group.

Zarówno Bytom, jak i Vistula Group specjalizują się w projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej, markowej odzieży męskiej w salonach własnych i franczyzowych na terytorium Polski. Dodatkowo, Vistula Group poprzez swoje spółki zależne prowadzi sprzedaż odzieży damskiej oraz luksusowej biżuterii i zegarków.

(ISBnews), #VST, #BTM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości