DataWalk publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 gru 2018, 12:01

DataWalk publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną

DataWalk, podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Od dnia debiutu na NewConnect w 2012 roku kurs DataWalk (dawniej PiLab) wzrósł o ponad 1200 %. Obecnie spółka rozpoczyna ofertę publiczną do 1,35 mln nowych akcji z zamiarem przejścia na rynek główny GPW. Pozyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych. Zapisy od inwestorów detalicznych przyjmowane będą od 24 do 31 stycznia 2019 r.

Stworzyliśmy produkt, który zmienia zasady gry na rynku analityki śledczej. Uzyskane efekty biznesowe zrealizowanych wdrożeń zostały potwierdzone przez pierwszych międzynarodowych klientów. Teraz rozpoczynamy jego komercjalizację w Stanach Zjednoczonych, czyli na rynku, gdzie świadomość problemu szybkiej analizy dużych, rozproszonych zbiorów danych jest największa. Jesteśmy przekonani, że oferta publiczna i przeniesienie notowań na rynek główny, umożliwią nam realizację zakładanych celów, dzięki czemu wprowadzimy na rynek pierwszy, polski produkt klasy Enterprise Software z potencjałem o zasięgu globalnym

mówi Sergiusz Borysławski, członek zarządu DataWalk.

DataWalk to również unikalny zespół, światowej klasy specjaliści z Doliny Krzemowej, współtwórcy sukcesów firm Oracle, 3PAR, Visual Analytics zaangażowani w DataWalk operacyjnie i kapitałowo. Jest to kombinacja ponad 30-letnich doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej na światowym poziomie popartej kilkoma dekadami budowania globalnych produktów

dodaje.

Produkt DataWalk pozwala łączyć i analizować wzajemne relacje pomiędzy miliardami obiektów z wielu rozproszonych źródeł z niespotykaną dotąd szybkością i na nieosiągalną dotychczas skalę. System znajduje zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). DataWalk operuje w niszy analizy sieci powiązań tj. fragmencie rynku analityki Big Data. Według szacunków Spółki, światowy rynek narzędzi służących tym zastosowaniom może generować roczne przychody w przedziale od 5 do 10 mld dolarów. Wartość biznesową systemu potwierdzają pierwsze referencje w Europie i USA. Zastępując rozwiązania nielicznej konkurencji DataWalk generuje kilkukrotne usprawnienie procesów antyfraudowych i dziesiątki milionów złotych korzyści dla klientów.

Koncentracja na budowie strumienia przychodów ze sprzedaży licencji i opłat rocznych za obsługę jest kluczowa na tym rynku. Model biznesowy (vendor produktu) minimalizuje znaczenie usług, zapewniając tym samym potencjał wysokiej skalowalności. Vendor technologii w kolejnych etapach rozwoju ponosi marginalne wydatki na badania i rozwój, co pozwala uzyskiwać wysokie marże, a to w niszy wartej miliardy dolarów rocznie stanowi strategiczną wartość akwizycyjną.

DataWalk wprowadza metodyki zwinne do bardzo skomplikowanych i zaawansowanych środowisk analitycznych. Przewaga technologiczna DataWalk zapewnia łatwą implementację platformy liczoną w tygodniach, eliminuje to dotychczasową nieefektywność wdrożeń w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz umożliwia budowanie zaawansowanych środowisk analitycznych zdecydowanie szybciej i wielokrotnie taniej.

Strategia

Strategicznym, długoterminowym celem DataWalk jest zbudowanie pierwszego w Polsce globalnego lidera w sektorze Enterprise IT, operującego w modelu vendora produktu (licencjodawcy).

W poprzednich latach DataWalk zrealizował następujące działania: testowanie technologii i analiza możliwości budowy produktu na bazie rynku polskiego (1 kw. 2014 r.–3 kw. 2015 r.), wdrożenia u pierwszych klientów lokalnych (implementacje testowe i komercyjne) oraz testy marketingowe w Stanach Zjednoczonych (3 kw. 2015 r.–1 poł. 2019 r.).

Obecnie DataWalk rozpoczyna komercjalizację produktu na rynkach międzynarodowych poprzez budowę bazy referencji pochodzących od światowej klasy klientów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, oraz udowodnienie wysokiej marżowości procesu sprzedażowego, które to obszary stanowią cel strategiczny trzeciego etapu rozwoju, którego rozpoczęcie zaplanowano na pierwszą połowę roku 2019.

Cele emisyjne

Wpływy netto z emisji wyniosą do 57,6 mln zł, które Spółka zamierza przeznaczyć na:

 • Rozwój działalności w USA – do 34,24 mln zł
  Budowa zespołu sprzedażowo-marketingowego w szczególności zatrudnienie VP of Business Development oraz specjalistów technicznych (System Engineer). Stworzenie struktur sprzedażowych w USA jest kluczowym elementem do zdobycia bazy referencji, która w kolejnym etapie rozwoju umożliwi sprzedaż produktu DataWalk do największych globalnych klientów.
 • Rozwój platformy analitycznej DataWalk – do 6,64 mln zł
  Koncentracja na dodawaniu nowych funkcjonalności i ewolucji UX (user experience).
 • Ochrona własności intelektualnej – do 1,08 mln zł
  Kontynuacja działań zmierzających do ochrony własności intelektualnych (IP). Spółka prowadzi szereg postępowań patentowych w USA i Europie, nie wyklucza składania kolejnych wniosków patentowych.
 • Finansowanie działalności operacyjnej – do 15,64 mln zł

Na obecnym etapie naszego rozwoju, niezbędna jest przede wszystkim budowa bazy referencyjnej w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy dwa istotne projekty dotyczące wdrożenia platformy na rynku amerykańskim. Platforma DataWalk będzie wspomagać Northern Virginia Gang Task Force (NVGTF) w walce z jednym z najgroźniejszych gangów na świecie MS13, zwanym też Mara Salvatrucha. Kolejną z amerykańskich służb, która będzie korzystała z naszej platformy jest agencja High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) koordynująca w walce z narkotykami m.in. działania FBI i Homeland Security

mówi Sergiusz Borysławski, członek zarządu DataWalk.

Struktura i harmonogram oferty

Ofertą publiczną objętych jest do 1,35 mln akcji, które będę oferowane inwestorom w dwóch transzach: dla Inwestorów Instytucjonalnych (do 1,15 mln akcji) i detalicznej (do 0,2 mln akcji). Cena emisyjna zostanie ogłoszona do 24 stycznia, a zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane, od 24 do 31 stycznia 2019 r. w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska.

 • Rozpoczęcie Publicznej Oferty/Publikacja Prospektu - 27 grudnia 2018
 • Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej - do 23 stycznia 2019 r.
 • Budowa Księgi Popytu - 23 stycznia 2019 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej - do 24 stycznia 2019 r.
 • Zapisów w ramach Transzy Detalicznej - od 24 do 31 stycznia 2019 r.
 • Zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych - od 24 stycznia do 1 lutego 2019 r.
 • Planowany termin przydziału i zakończenia Oferty - 5 lutego 2019 r.

Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a doradcą prawnym spółki jest kancelaria Gessel, Koziorowski sp. k.

Akcjonariat

Przy założeniu objęcia wszystkich nowoemitowanych akcji będą one stanowiły 26,84% podwyższonego kapitału. Obecnie największym akcjonariuszem i podmiotem sprawującym kontrolę nad Spółką jest FGP VENTURE posiadający 1,175 mln akcji (w tym 725 tys. akcji uprzywilejowanych), stanowiących łącznie 31,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 43,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wspólnicy i członkowie Zarządu FGP VENTURE są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki. Pozostali znaczący akcjonariusze to Investors TFI posiadający 400 tys. akcji (10,87 % kapitału i 9,08% liczby głosów) oraz Aviva Investors z pakietem 335,290 akcji (9,11% kapitału i 7,61% liczby głosów).

Założyciele Spółki, a obecnie FGP VENTURE od 2013 roku zawierali umowy, kontynuując czasowe ograniczenie w dysponowaniu akcjami Spółki wprowadzonymi do obrotu na kolejne dwuletnie okresy. Aktualna umowa lock-up wygasa w czerwcu 2019 r. Intencją kluczowych akcjonariuszy, będących jednocześnie założycielami i członkami zarządu, jest długoterminowe zaangażowanie w Spółkę.

Źródło: Spółka

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości