Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 23,08 mln akcji serii K  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sty 2019, 18:09

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 23,08 mln akcji serii K 

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 23 076 924 zwykłych akcji na okaziciela serii K bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał. 

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Braster (...) postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2 307 692,40 zł, tj. z kwoty 916 857,40 zł  do kwoty nie niższej niż 916 857,50 zł  i nie wyższej niż 3 224 549,80 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 23 076 924 zwykłych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w podjętych uchwałach. 

Pod koniec listopada ub. r. prezes Brastera Marcin Halicki poinformował, że spółka pracuje nad pozyskaniem kapitału i planuje na styczeń zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które będzie decydować o emisji akcji serii K bez prawa poboru po tym, jak poprzednie NWZ nie podjęło uchwały w zw. z brakiem kworum. 

W sierpniu ub. r. zarząd Brastera poinformował, że realizując przegląd opcji strategicznych oszacował, iż realizacja celów strategicznych wymaga pozyskania środków w wysokości około 50 mln zł. 

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews), #BRA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości