Akcjonariusze ZM Ropczyce wzywają do sprzedaży 159 124 akcji po 30,35 zł/akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sty 2019, 14:00

Akcjonariusze ZM Ropczyce wzywają do sprzedaży 159 124 akcji po 30,35 zł/akcję

Akcjonariusze Zakładów Magnetyzowych Ropczyce, działający na mocy Porozumienia z 26 listopada 2018 r. wzywają do sprzedaży 159 124 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł po cenie wysokości 30,35 zł za akcję, podała spółka.

"Przedmiotem niniejszego wezwania jest 159 124 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, wyemitowanych przez spółkę Zakłady Magnezytowe 'Ropczyce' [...] wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. 

Wzywający to: Józef Siwiec; Marian Darłak, Robert Duszkiewicz; Robert Siwiec, Leszek Piczak, Krzysztof Miąso, Roman Wenc oraz Zbigniew Czapka - tj. członkowie Porozumienia, działający łącznie na podstawie Porozumienia z 26 listopada 2018 r. 

Podmiot nabywający akcje to Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A (nabywający 1) oraz Robert Duszkiewicz (nabywający 2). 

"Nabywający 1 zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 2,53% głosów z akcji, którym odpowiada 158 124 akcji, w tym 158 124 akcji zdematerializowanych, którym odpowiada 158 124 głosów. Nabywający 2 zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 0,02% głosów z akcji, którym odpowiada 1 000 akcji, w tym 1 000 akcji zdematerializowanych, którym odpowiada 1 000 głosów" - czytamy także. 

Po przeprowadzeniu wezwania, nabywający 1 zamierza osiągnąć 32,99% głosów z akcji, którym odpowiada 2 065 131 akcji, zaś nabywający 2 zamierza osiągnąć 0,46% głosów z akcji, którym odpowiada 29 091 akcji.

"Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 30,35 zł za jedną akcję" - podano również. 

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od 28 stycznia do 12 lutego 2019 r. włącznie, w dni robocze.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews), #RPC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości