Hoist wycofuje się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sty 2019, 09:21

Hoist wycofuje się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack

Hoist wycofuje się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack, podała spółka. Zarząd GetBack zmuszony jest do złożenia w sądzie zupełnie nowej propozycji układowej, a dziś przedstawi obligatariuszom całkowicie nowy scenariusz tzw. stopniowego upłynniania aktywów. 

„Po ponad dwóch miesiącach intensywnych negocjacji z wybraną na zasadzie wyłączności szwedzką spółką Hoist, spółka ta wycofała się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack ze względów kapitałowych. Tym samym, na ostatniej prostej prac nad propozycją układową nie ziścił się jeden ze scenariuszy dotyczący rozliczenia spółki z obligatariuszami tzw. scenariusz inwestorski" – czytamy w komunikacie.

„Szwedzki inwestor złożył zabezpieczoną depozytem ofertę, wszedł w szczegółowe negocjacje, poniósł niemałe koszty dotyczące oceny inwestycji, ale pomimo dużego wysiłku z obu stron, na kilka dni przed kluczową z punktu widzenia inwestycji decyzją sądu zrezygnował z rozmów na temat zakupu wszystkich portfeli.  Zrobiliśmy wszystko, żeby dobrze zabezpieczyć spółkę na taką ewentualność, ale oczywiście nie możemy zmusić inwestora do transakcji związanej ze wszystkimi portfelami. Razem z Hoist postanowiliśmy, że konstruktywnym podejściem będzie próba zrobienia mniejszej transakcji"  – powiedział prezes GetBack Przemysław Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Jak podano, decyzja Hoist mocno skomplikowała sytuację zarządu na kilka dni przed posiedzeniem sądu.

„Od dłuższego czasu zarząd wyraźnie komunikował bowiem, że tzw. scenariusz operacyjny, a więc zaspokajanie wierzycieli z bieżącej działalności operacyjnej jest obarczone bardzo dużym ryzykiem i może doprowadzić do niekontrolowanej spirali roszczeń. A to - z punktu widzenia obligatariuszy niezabezpieczonych - najmniej korzystny obrót spraw" – czytamy dalej.

„Na tym tle scenariusz inwestorski był dużo korzystniejszy. Przede wszystkim dawał możliwość znacznie szybszego rozliczenia z wierzycielami. Mało tego, możliwość szybkiego spłacenia zobowiązań spółki ze środków pozyskanych z transakcji z Hoist była najważniejszym argumentem w rozmowie spółki z bankami, którzy jako obligatariusze zabezpieczeni byli w uprzywilejowanej sytuacji i mogli domagać się od GetBack spłaty 100% zainwestowanych środków. Mimo tak trudnej sytuacji prawnej nowemu zarządowi udało się przekonać niemal wszystkie banki do tzw. haircut'u. Nie zgodził się na niego jedynie Haitong. Dzięki temu scenariusz inwestorski dawał zarządowi możliwość ujęcia w propozycji układowej dodatkowych ok. 60 mln zł" – wskazano także.

W efekcie zakończenia rozmów z Hoist zarząd w szybkim tempie wrócił do alternatywnego - dla operacyjnego i inwestorskiego - planu działania. We wtorek zarząd spółki przedstawi więc obligatariuszom całkowicie nowy scenariusz tzw. stopniowego upłynniania aktywów, podano również.

„Scenariusz inwestorski względem wszystkich portfeli upadł. Pełny scenariusz operacyjny to najgorsze możliwe rozwiązanie z punktu widzenia obligatariuszy niezabezpieczonych, oczywiście oprócz upadłości. We wtorek przedstawimy scenariusz mieszany, nazywamy go operacyjno-inwestorskim. Zakładał on będzie dalszą działalność operacyjną spółki, ale z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów GetBack, tak aby przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej. Poza tym, taki scenariusz daje nam szansę na skorzystanie z uzgodnionych z bankami haircut'ów" – uzasadnił Dąbrowski.

Scenariusz operacyjno-inwestorski zakłada spłatę na poziomie 25% w ciągu 8 lat.  Taki poziom spłaty, w porównaniu do poprzednich propozycji wynika z kilku czynników: większych zobowiązania wobec funduszy, niższej ceny niż zakładano przy sprzedaży aktywów zagranicznych. Ujemny wpływ na wielkość zaspokojenia ma też fakt, że aby pozyskać środki na ewentualną poprawę działalności spółka będzie musiała sprzedać niektóre aktywa. W scenariuszu tym pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych wypłacona zostanie w 2020 roku. W pierwszym kroku bowiem spółka musi spłacić wierzycieli zabezpieczonych, zaznaczono w informacji.

Zdaniem zarządu GetBack decyzja Hoist pokazuje, że na tym etapie i w tak krótkim czasie pomimo zaangażowania się obu stron w negocjacje ciężko byłoby uzgodnić transakcję dotyczącą zakupu wszystkich aktywów GetBack „en bloc". Dlatego zarząd zdecydował się na scenariusz stopniowego upłynniania portfeli spółki przy kontynuacji działań operacyjnych – wariant operacyjno-inwestorski.

"Scenariusz operacyjno-inwestorski jest nie tylko bezpieczniejszy od operacyjnego, ale także dużo bardziej realny. Jesteśmy przekonani, że uda nam się znaleźć nabywców na poszczególne portfele spółki. Obecne rozmowy z Hoistem są elementem tego nowego podejścia. Zakładamy też powrót do rozmów z dwoma pozostałymi oferentami zainteresowanymi inwestycją w GetBack" – dodał prezes Getback.

W propozycjach układowych zarząd zawarł alternatywny wariant, oparty na założeniu pełnej dezinwestycji - sprzedaży do jednego inwestora większości portfeli. W tej chwili spółka nie dysponuje podpisanymi umowami z inwestorami ale ma oferty od dwóch pozostałych uczestników ostatniej fazy przetargu. W związku z tym założeniem tego wariantu jest uzyskanie co najmniej 20% zaspokojenia wierzycieli przy głównej spłacie realizowanej w ciągu dwóch lat, podano także.

GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości