X-Trade Brokers miał wstępnie 4,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 lut 2019, 08:47

X-Trade Brokers miał wstępnie 4,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

X-Trade Brokers odnotował 4,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 32,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie, powołując się na wstępne wyniki. 

Zysk operacyjny wyniósł 2,57 mln zł wobec 37,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 42,79 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 76,15 mln zł rok wcześniej.     

"II półrocze 2018 r. przyniosło obniżenie przychodów do poziomu 90,4 mln zł, spokojniejszą sytuację na rynkach finansowych, niższą rentowność na lota (średnio 116 zł) oraz spadek wolumenu obrotu wyrażonego w lotach do 803 987 lotów. Jednym z istotniejszych czynników determinujących poziom przychodów XTB w II półroczu 2018 r. była wprowadzona w sierpniu interwencja produktowa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) określająca dla klienta detalicznego maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej (dla kontraktów CFD do 30:1 w przypadku głównych par walut i 20:1 w przypadku par walut innych niż główne, złota i głównych indeksów). Pierwotnie miała być ona wprowadzona na trzy miesiące z opcją dalszego przedłużenia. Aktualnie wiadomo, że będzie ona obowiązywała co najmniej do końca kwietnia 2019 r." - czytamy w raporcie.

W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 101,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 92,97 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 288,3 mln zł w porównaniu z 274,59 mln zł rok wcześniej.

"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W 2018 roku Grupa pozyskała 20 672 nowych klientów, co daje wzrost o 9,3% r/r. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów za ten sam okres była wyższa o 2 612 r/r, tj. o 14% r/r. W samym IV kwartale 2018 r. liczba pozyskanych nowych klientów była rekordowa  w stosunku do wcześniejszych kwartałów 2018 r." - czytamy dalej.  
 
Celem XTB jest dostarczenie klientom zróżnicowanego wachlarza opcji inwestycyjnych, przy jednoczesnym komforcie zarządzania zdywersyfikowanym portfelem na jednej platformie. Spółka analizuje kolejne możliwości rozszerzenia oferty, które mogą zaowocować nowymi produktami w 2019 r. Intencją zarządu na 2019 r. jest dalszy przyrost bazy klienckiej.  Ponadto zarząd podtrzymuje, że największy potencjał wzrostu biznesu ma rynek niemiecki, francuski oraz Ameryka Łacińska, podano również. 

"XTB ma stabilną pozycję rynkową, rosnącą bazę klientów i ponad 465 mln zł własnych środków pieniężnych na bilansie. Grupa planuje dalszy rozwój poprzez rozbudowę bazy klienckiej i oferty produktowej, penetrację istniejących rynków oraz ekspansję geograficzną na nowe rynki w Afryce i Azji, a także Ameryce Łacińskiej, wykorzystując swoją obecność w Belize jako punktu wyjścia dla ekspansji i rozwoju biznesu w innych krajach tego regionu" - podkreślono także.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews), #XTB

Ostatnie wiadomości