Ciech: Odwrócenie odpisu na 260 mln zł powiększy jednostkowy wynik netto za 2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 lut 2019, 16:42

Ciech: Odwrócenie odpisu na 260 mln zł powiększy jednostkowy wynik netto za 2018

Ciech w ramach prac nad sprawozdaniem jednostkowym za 2018 r. przeprowadził testy na utratę wartości zaangażowania spółki w spółkach zależnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zarząd podjął decyzję o odwróceniu w całości dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość udziałów w SDC GmbH w kwocie ok. 260 mln zł, podał Ciech. Kwota odwrócenia odpisu powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego netto za ub.r.

"Jako wartość możliwą do odzyskania zastosowano wartość użytkową oszacowaną na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, uwzględniającego założenia wynikające z otoczenia rynkowego, w szczególności cen produktów sodowych, rynku energii elektrycznej oraz cen surowców. Kwota odwrócenia odpisu powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego netto spółki za 2018 rok i nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku netto Grupy Ciech za 2018 rok" - czytamy w komunikacie.

Wysokość cofniętego odpisu podlega badaniu przez audytora, dlatego może jeszcze ulec zmianie, zastrzeżono. Ostateczna kwota odwrócenia odpisu zostanie przedstawiona w jednostkowym raporcie rocznym, którego opublikowanie jest planowane na 26 marca 2019 r.

Powyższa operacja będzie miała charakter niegotówkowy, dodano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews), #CIE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości