Europejski Urząd Patentowy z pozytywną opinią dla zgłoszenia systemu BacterOMIC opracowywanego przez spółkę należącą do Scope Fluidics | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lut 2019, 10:07

Europejski Urząd Patentowy z pozytywną opinią dla zgłoszenia systemu BacterOMIC opracowywanego przez spółkę należącą do Scope Fluidics

Bacteromic Sp. z o.o. – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) „sprawozdanie z poszukiwania europejskiego” i pisemną opinię dla pierwszego europejskiego zgłoszenia patentowego systemu BacterOMIC. Urząd uznał zgłoszone rozwiązanie za nowe i odkrywcze. Oznacza to, że Spółka bardzo pozytywnie zakończyła najważniejszy etap procedury patentowej, która powinna potrwać do 2020 r.

W lipcu 2018r. Bacteromic Sp. z o.o. zgłosiła do EUP patent pn. „Metoda i system do szybkiego badania lekowrażliwości mikroorganizmów”. Opinia Urzędu jest w pełni pozytywna – regulator uznał nie tylko poprawność formalną, ale, co najważniejsze, uznał zgłoszone rozwiązanie za nowe i odkrywcze. W każdej kategorii oceny wynalazek rozwijany przez spółkę grupy Scope Fluidics otrzymał najwyższą notę „A”. Oznacza to, że zgłoszenie oraz wynalazek, do którego zgłoszenie się odnosi, spełniają wszystkie warunki przyznania patentu, określone w Konwencji o patencie europejskim.

Ostatnim etapem procedury przyznania patentu jest weryfikacja czy inne europejskie zgłoszenia patentowe, opublikowane w czasie procedowania zgłoszenia Bacteromic, nie podważą nowości wynalazku polskiej spółki. Zakończenie tego etapu przewidywane jest na początek 2020 r.

- Otrzymanie tak wysokiej oceny ze strony Urzędu odczytujemy bardzo pozytywnie. Wprawdzie otrzymanie niższej oceny nie zahamowałoby drogi do uzyskania patentu, ale nadanie maksymalnej oceny przez EPU nie zdarza się często i pozwala z tym większą śmiałością oczekiwać sukcesu projektu BacterOMIC. Metody analityczne trudno jest patentować. Raport potwierdza, że opracowana przez Bacteromic metoda nie ma podobnej do siebie konkurencji na świecie. Opracowanie szybkiej metody oznaczania podatności bakterii na antybiotyki to potencjalnie kolejna zaleta systemu – którego główną siłą jest kompleksowość badania – nawet 10 krotnie większa od konkurencji. System BacterOMIC będzie w stanie analizować reakcję bakterii na wszystkie antybiotyki jednocześnie, a także weryfikować skuteczność kombinacji różnych antybiotyków. Według naszej wiedzy, żaden inny istniejący system tego nie umożliwia – komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics S.A.

Walka z opornością bakterii na działanie antybiotyków staje się coraz poważniejszym wyzwaniem. Już dziś w Europie 70 proc. zakażeń jest oporna na co najmniej jeden antybiotyk. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 milionów ludzi, co sprawia, że są one najważniejszym zagrożeniem dla zdrowie publicznego.

Projekt BacterOMIC ma stanowić odpowiedź na rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii. Produkt Spółki ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. W ciągu kilku godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki i dostarczy lekarzowi obszernych informacji na temat danego patogenu. System BacterOMIC będzie wykorzystywał klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, w połączeniu z innowacyjną technologią mikroprzepływową. Główną przewagą konkurencyjną BacterOMICa będzie znacznie większa kompleksowość badania niż w innych systemach dostępnych na rynku. Co więcej, projekt ten ma szansę być pierwszym automatycznym systemem diagnostycznym umożliwiającym badanie kombinacji antybiotyków w przypadkach najtrudniejszych zakażeń, w których żadne antybiotyki podawane pojedynczo, nie są skuteczne.

O Scope Fluidics:

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma Scope Fluidics powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SCP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości