Wyniki finansowe Alumast za 2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 kwi 2019, 14:01

Wyniki finansowe Alumast za 2018

Notowana na rynku alternatywnym Alumast SA osiągnęła w 2018 r. przychody w wysokości 11,6 mln PLN i skokowy wzrost zysku netto. Pozyskany, jedyny w kraju certyfikat bezpieczeństwa dla wiodących produktów spółki – drogowych słupów kompozytowych, stawia Alumast w europejskiej czołówce i na pozycji lidera na rynku polskim. Przeprowadzona w 2018 r. ewaluacja procesów operacyjnych zwielokrotniła moce produkcyjne i zredukowała koszty. Grupa Alumast już korzysta na rozpędzających się inwestycjach infrastrukturalnych.

Spółka odrobiła 2,2 mln PLN straty z 2017 r. zamykając poprzedni rok zyskiem netto na poziomie 0,29 mln PLN. Realizacja zwiększonych przychodów z ostatniego kwartału (32 proc. rocznych przychodów) była możliwa dzięki gotowości produkcyjnej, będącej wynikiem ewaluacji procesów operacyjnych.

- W ostatnim roku, po ewaluacji procesów poprawiliśmy wydajność, zwracając szczególną uwagę na proces produkcji i związane z nim koszty. Dzięki temu znacznie ograniczyliśmy wydatki, uporządkowaliśmy kwestie zatrudnienia i jakości pracy. W efekcie, uruchomiliśmy trzyzmianowy system produkcji znacznie zwielokrotniając jej potencjał. Pozwoliło nam to odpowiedzieć „pełną parą produkcyjną” na rosnącą od połowy 2018 roku, pozytywną koniunkturę na rynku infrastruktury – mówi Zbigniew Szkopek, prezes zarządu Alumast S.A.

Ostatnie lata zastoju przetargowego zostały wykorzystane przez Grupę na realizację prac badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na doskonaleniu produktów z portfolio urządzeń drogowych i przygotowaniu Grupy do wejścia na kolejne rynki: sektora rolniczego i elektromobilności.

- Dzięki czytelnej strategii badań i rozwoju pozyskaliśmy finansowanie na prace, które budują naszą pozycję lidera rynku – nie tylko krajowego. Tylko dwie firmy w Unii Europejskiej, obok Alumastu, posiadają certyfikaty bezpieczeństwa tak wysokiej klasy. Przed nami kolejny rynek zbytu – infrastruktura drogowa wymaga nieustannej pracy, zaś inwestorzy administracji centralnej i regionalnej w całej Europie muszą szukać oszczędności. Nasze certyfikowane słupy są pod względem inwestycyjnym bezkonkurencyjne, ponieważ pozwalają osiągnąć oszczędności rzędu 50 proc. w porównaniu do kosztów standardowych rozwiązań – dodaje Szkopek.

O Spółce: Grupa Alumast, lider rozwiązań kompozytowych w kraju, przygotowuje się do inwestycji w nową technologię laminatów. Innowacyjne rozwiązanie zwiększy wydajność produkcji i jeszcze bardziej obniży jej koszty. Znacznie poprawi to relację kosztów do przychodów we wszystkich obszarach biznesu. Spółka zamierza dzięki temu podnieść konkurencyjność i zwiększyć marżę na produktach dla sektora energetycznego, rolniczego oraz kluczowych dla Grupy urządzeniach drogowych – słupach oświetleniowych, wyposażeniu bezpiecznych przejść drogowych oraz słupach z funkcją ładowania pojazdów elektrycznych.

Źródło: Spółka, #ALU

Ostatnie wiadomości