Skrót wiadomości - piątek, 19 lipca,17.30 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lip 2019, 17:38

Skrót wiadomości - piątek, 19 lipca,17.30

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2019 r. wzrosła o 3,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,3 proc.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego w czerwcu wzrosły o 6,9 proc. rdr - podał GUS.

Sprzedaż detaliczna sklepów małoformatowych w czerwcu 2019 roku wzrosła o 9,4 rdr i 7,5 proc. mdm - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu i firmy badawczej CMR.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w lipcu 98,4, pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu.

BUDŻET, DŁUG

Koszt waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. przy prognozowanym przez rząd wskaźniku 3,24 proc. wyniesie 7,16 mld zł - wynika z Oceny Skutków Regulacji do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r.

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec I kwartału 2019 r. wyniósł 49,1 proc. PKB wobec 48,9 proc. PKB w IV kw. '18 i wobec 51,1 proc. PKB w I kw. 2018 r. - podał Eurostat.

Fundusz Rezerwy Demograficznej na koniec I kwartału zarządzał środkami w wysokości 43,22 mld zł - podał ZUS w opracowaniu.

Wyrównana sezonowo nadwyżka sektora finansów publicznych w Polsce w I kwartale 2019 roku wyniosła 0,2 proc. PKB - podał Eurostat.

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec czerwca 2019 roku 11.345 mln euro wobec 11.420 mln euro na koniec maja 2019 r. - wynika z danych NBP.

Sejm przyjął w piątek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. i opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium. Zeszły rok zakończył się dla budżetu deficytem w wysokości 10,4 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 0,4 proc. PKB.

GIEŁDA

W piątek główne indeksy zwyżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w górę PKN Orlen, Dino Polska i CCC. Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 1,0 proc. do 2.344,03 pkt., WIG zwyżkował 1,2 proc. do 60.902,04 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,5 proc. do 4.035,38 pkt., a sWIG80 zyskał 0,5 proc. do 11.928,15 pkt.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 5 pkt. proc. do 54,7 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 2 pkt. proc. i wyniósł 26,8 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

PKN Orlen podtrzymuje, że może wydać w tym roku na inwestycje blisko 5 mld zł - poinformowali przedstawiciele grupy. Po I półroczu CAPEX wyniósł 1,7 mld zł.

Skorygowana EBITDA LIFO PKN Orlen w drugim kwartale 2019 roku wyniosła 2,54 mld zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie informacji z grupy. Analitycy oczekiwali, że wyniesie ona 2,4 mld zł.

W trzecim kwartale 2019 roku modelowe marże rafineryjna z dyferencjałem i downstream rosną w porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku - podał Orlen w prezentacji.

Orlen pod koniec sierpnia rozpocznie remonty, które pokażą, jaki był wpływ zanieczyszczonej ropy na instalacje grupy – poinformowali przedstawiciele grupy na piątkowej konferencji.

PKN Orlen chce wybrać partnera do realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych jeszcze w 2019 roku, a samą umowę podpisać w pierwszym półroczu przyszłego roku - poinformował Wiesław Protasewicz, członek zarządu ds. finansowych.

PKN Orlen zakłada, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie połączenia z Grupą Lotos zostanie podjęta do końca roku - poinformowali przedstawiciele grupy. Orlen spodziewa się, że 7 sierpnia KE wypowie się w sprawie złożonego wniosku o zgodę na koncentrację.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w drugim kwartale 2019 roku wyniosła łącznie 3,53 mln ton wobec 3,80 mln ton rok wcześniej (spadek o 7,1 proc.) - podała spółka w komunikacie. Sprzedaż węgla JSW sięgnęła 3,20 mln ton w porównaniu do 3,62 mln ton przed rokiem.

Zarząd spółki Tauron Wydobycie podpisał porozumienie z organizacjami związkowymi - podał Tauron w komunikacie prasowym. Zgodnie z porozumieniem, w lipcu pracownikom zostaną wypłacone środki pieniężne w ramach funduszu płac, średnio po 1000 zł brutto.

MEC Piła, spółka z grupy Enea, chce wybudować nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE przy kotłowni rejonowej KR-Zachód w Pile - podała Enea w komunikacie prasowym. Całkowita wartość projektu to 48 mln zł brutto.

Rada nadzorcza Skarbiec TFI powołała do zarządu Towarzystwa Grzegorza Zatryba - podał Skarbiec Holding w komunikacie. Ze składu zarządu odwołany został Krzysztof Stupnicki.

Wojas podjął czynności prawne zmierzające do unieważnienia umowy zbycia udziałów w spółce Chochołowskie Termy - poinformował Wojas w komunikacie.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o otwarciu wobec Satis Group przyśpieszonego postępowania układowego - poinformowała spółka w komunikacie.

LC Corp podpisał przyrzeczone umowy sprzedaży budynków biurowych zlokalizowanych we Wrocławiu i w Katowicach za łączną cenę 113,2 mln euro - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera, związanego z wprowadzeniem do obrotu 12,14 mln akcji serii L oraz 4,59 mln akcji serii M - podała spółka w komunikacie. Publikacja prospektu ma nastąpić w poniedziałek, 22 lipca.

Portfel zamówień grupy ZUE wynosi obecnie około 1,6 mld zł - poinformowało ZUE w komunikacie. Według wstępnych danych, grupa odnotowała w pierwszym półroczu 2019 roku 1,1 mln zł zysku netto wobec 1,2 mln zł przed rokiem.

Komisja Nadzoru Finansowy zatwierdziła prospekt emisyjny Ferrum związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu 33,37 mln akcji serii F - podała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Intersport Polska - podała spółka w komunikacie. Prospekt dotyczy dopuszczenia do obrotu 7,5 mln akcji serii G oraz 200 tys. akcji serii A.

BlackRock zanotował w II kwartale zysk netto w wysokości 6,41 USD na akcję - podała firma w komunikacie. Oczekiwano 6,50 USD.

WALUTY

Złoty może umocnić się wobec euro, na co główny wpływ miałaby +gołębia+ retoryka EBC na posiedzeniu 25 lipca – uważają ekonomiści. Rentowności polskich SPW w takim scenariuszu zniżkowałyby na całej krzywej.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2592 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1226 USD i 120,93 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy w USA idą w górę, po tym jak prezydent USA Donald Trump poinformował, że marynarka wojenna zestrzeliła irańskiego drona w Cieśninie Ormuz.

Ceny miedzi na giełdzie metali LME minimalnie wzrosły na koniec czwartkowego handlu. Analitycy wskazują, że rozmowy USA-Chiny i komentarze członków Fedu mogły mieć wpływ na utrzymanie się cen.

OPINIE, PROGNOZY

Skorygowana EBITDA LIFO PKN Orlen w drugim kwartale okazała się lepsza od konsensusu. Analitycy wskazują zwłaszcza na bardzo dobry wynik w segmencie rafineryjnym i bardzo dobry cash flow. W ich ocenie inwestorzy powinni przyjąć raport spółki pozytywnie.

Dane o sprzedaży detalicznej za czerwiec nie zaskoczyły, a jej niski poziom jest w głównej mierze uwarunkowany czynnikami przejściowymi, kolejne miesiące powinny przynieść powrót do wyższych poziomów - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, struktura sprzedaży wskazuje jednak na wciąż solidny popyt konsumpcyjny, szczególnie w zakresie dóbr trwałego użytku.

Analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej obniżyli prognozę zbiorów zbóż w '19 do 28,8-29,8 mln ton z 31 mln ton wcześniej - podano w raporcie.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Sejm uchwalił w piątek ustawę o rekompensatach z tytułu wysokich cen energii dla firm energochłonnych. Pierwsze rekompensaty - za 2019 r. - mają zostać wypłacone w 2020 r.

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł odnawialnych. Ministerstwo Energii liczy, że dzięki tym aukcjom uda się zrealizować 15-proc. cel OZE na 2020 r.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2019 roku wyniosła 214,07 zł/MWh wobec 221,28 zł/MWh w I kwartale i wobec 174,23 zł/MWh w II kwartale 2018 roku - podał w komunikacie Urząd Regulacji Energetyki.

UKNF podtrzymuje swoje oczekiwania, że zakończenie dostosowania do wymogów rozporządzenia BMR procesów wyznaczania wszystkich wskaźników referencyjnych, w tym WIBOR, opracowywanych przez spółki GPW oraz złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia na administrowanie wskaźnikami nastąpi do końca 2019 r. - podał UKNF w komunikacie.

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego spółka Centralny Port Komunikacyjny dostała 300 mln zł dofinansowana; to efekt objęcia nowych udziałów przez Skarb Państwa - poinformował w piątek wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Mikołaj Wild.

Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 590,6 mln zł w ramach tzw. suwaka - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe ZUS.

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do ustawy mającej ograniczyć zatory płatnicze, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój. Szacuje się, że zapłaty w ustalonym terminie nie otrzymuje 80-90 proc. przedsiębiorstw w Polsce.

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która zakłada przyznanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Sejm przyjął poprawkę PO-KO dotyczącą zasad uprawniających do świadczenia.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Zastępca prezesa NFZ ds. operacyjnych Adam Niedzielski został pełniącym obowiązki prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia – poinformowało w piątek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Sejm uchwalił w piątek rządową nowelizacje Kodeksu spółek handlowych, której celem jest wprowadzenie obligatoryjnej tzw. dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Sejm zdecydował w piątek, że nie wysłucha na tym posiedzeniu informacji koordynatora służb specjalnych nt. tzw. afery podkarpackiej, o co wnioskował klub PO-KO. Sejm nie zajmie się też poselskim projektem uchwały dotyczącym ustawy JUST Act 447 przyjętej przez Kongres Stanów Zjednoczonych.

Możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym ułatwienie ich funkcjonowania - przewiduje uchwalona w piątek nowela Kodeksu spółek handlowych.

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej Prostą Spółkę Akcyjną (PSA), która zakłada m.in. wzmocnienie rozwoju start-upów w Polsce czy zwiększenie ich konkurencyjności.

Po decyzji lidera PO Grzegorza Schetyny o samodzielnym starcie Platformy żadnych rozmów z PSL już nie będzie; idziemy do tych wyborów jako PSL-Koalicja Polska - podkreślają w rozmowie z PAP politycy Stronnictwa. Dodają jednocześnie, że życzą PO i całej lewicy dobrego wyniku.

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o portach i przystaniach morskich z poprawkami. Ma ona m.in. wprowadzić możliwość uregulowania statusu dróg prowadzących do portów.

Sejm uchwalił w piątek bez poprawek przygotowaną przez Senat nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych regulującą kwestie zaspokajania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny roszczeń związanych z ubezpieczeniami OC w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej.

Kwota bazowa, na której podstawie oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, zostanie podwyższona z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł – przewiduje nowelizacja ustawy, którą w piątek uchwalił Sejm. Oznacza to wzrost wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników medycznych.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy, która przyznaje pracownikom mundurowym prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100 proc. płatnych nadgodzin. Przepisy mają zacząć obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lipca 2019 r.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację tzw. specustawy terminalowej. Zakłada ona objęcie przepisami ustawy m.in. budowy największych gazociągów sieci dystrybucyjnej gazu, co ma przyspieszyć te inwestycje, a także przyłączy gazu do źródeł energii elektrycznej.

Usprawnienie postępowań administracyjnych i skrócenie procedur związanych z realizacją inwestycji, w tym z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej - to cel znowelizowanej w piątek przez Sejm ustawy. Według ekologów ustawa będzie m.in. ograniczać udział obywateli w opiniowaniu.

Sejm uchwalił w piątek rządową nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowela przygotowana przez MRPiPS zakłada wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Wiosna, SLD i Lewica Razem podjęły decyzję: chcemy odrobić lekcję demokracji, która nauczyła nas, że lewica wygrywa wybory, kiedy jest zjednoczona, kiedy wspólnym blokiem idzie do wyborów - powiedział w piątek lider Wiosny Robert Biedroń informując o wynikach rozmów przedstawicieli tych ugrupowań.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiedziała się w piątek za dalszym przedłużeniem terminu brexitu, jeśli będzie to konieczne.

Ukraina gotowa jest uwolnić zatrzymanego za zdradę stanu dziennikarza Kyryła Wyszynskiego, jeśli Rosja uwolni skazanego na 20 lat kolonii karnej reżysera Ołeha Sencowa – oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Stany Zjednoczone nałożyły w czwartek sankcje na pięć osób i międzynarodową sieć firm, które według ministerstwa skarbu USA są zaangażowane w handel materiałami, wykorzystywanymi do rozwoju irańskiego programu atomowego.

Republikańscy i demokratyczni kongresmeni USA solidarnie naciskają na prezydenta Donalda Trumpa, aby nałożył on sankcje na Turcję w związku z zakupem przez ten kraj rosyjskiego rakietowego systemu obrony powietrznej S-400 - pisze agencja Reuters.

Wiceszef irańskiego MSZ-u Abbas Aragczi zasugerował w piątek, że okręt wojskowy USA strącił nie irańskiego, ale amerykańskiego drona w cieśninie Ormuz. Strona irańska utrzymuje - wbrew deklaracjom prezydenta USA Donalda Trumpa - że nie straciła w czwartek żadnego drona.

(PAP Biznes)

osz/ ana/

Ostatnie wiadomości