Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał i I półrocze 2019 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lip 2019, 08:57

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał i I półrocze 2019 roku

LUG S.A. - osłabienie koniunktury i spadki w produkcji przemysłowej odbiły się na wynikach Grupy w II kw. br.

  • 81,57 mln zł (+6,4% r/r) szacunkowe przychodów ze sprzedaży w I pół. 2019 roku oraz 39,52 mln zł (-5,1% r/r) w II kwartale;
  • 29,52 mln zł zysku brutto narastająco za sześć miesięcy (spadek o 6,9% r/r) oraz 12,27 mln zł zysku brutto w II kwartale (spadek o 29,8% r/r) ;
  • 2,2 mln zł straty netto w II kwartale w stosunku do -0,95 w I pół. 2019 r.;
  • 3,27 mln zł EBITDA (spadek o 43,7% r/r) w ujęciu narastającym oraz -0,19 mln zł w II kwartale br.

LUG S.A., jeden z czołowych europejskich producentów systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za II kwartał i I półrocze 2019 roku. W pierwszej połowie roku sprzedaż osiągnęła poziom 81,57 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 4,91 mln zł pomimo spadku w II kwartale 2019 r. o 5,1% do wartości 39,52 mln zł. Na dynamikę przychodów w II kwartale br. wpływ miały wyniki wypracowane w czerwcu, w którym nastąpiły istotne przesunięcie inwestycji na kolejne miesiące, a co za tym idzie również przychodów.

Poziom przychodów Grupy Kapitałowej LUG w II kwartale roku przełożył się na zysk brutto na sprzedaży na poziomie 12,27 mln zł względem 17,48 mln zł (-29,8% r/r) w analogicznym okresie 2018 roku. W II kwartale roku Grupa wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości -0,19 mln zł, natomiast w okresie 6 miesięcy 2019 roku wynik EBITDA spadł o 43,7% i wyniósł 3,27 mln zł. W okresie kwiecień – czerwiec bieżącego roku LUG odnotował stratę netto w wysokości 2,25 mln zł, natomiast wynik netto w ujęciu narastającym za 6 miesięcy bieżącego roku uległ obniżeniu i wyniósł -0,95 mln zł. Marża brutto na sprzedaży w półroczu 2019 r. spadła o 5,2 pp r/r i osiągnęła poziom 36,2 proc. co jest podyktowane m.in. narastającą presją cenową wywołaną osłabieniem koniunktury w przemyśle. Analogicznie w II kw. br. marża brutto na sprzedaży spadła o 11,0 pp i osiągnęła poziom 31,0 proc. wobec 42,0 proc. wypracowanych w 2018 roku.

- Przyczyną zaistniałej sytuacji było najsilniejsze od 2012 roku osłabienie koniunktury w budownictwie oraz drastycznie słabe wyniki produkcji przemysłowej w Polsce. PMI w czerwcu spadło o 2,7% r/r co jest najgorszym wynikiem od ponad 2 lat. To jeden z czynników gospodarczych, który bezpośrednio wpłynął na naszą działalność. Część spodziewanych przez nas decyzji inwestycyjnych naszych kontrahentów w kraju została odroczona. Śledzimy jednak na bieżąco sytuację i w mojej opinii możemy liczyć na poprawę wyników w kolejnych kwartałach roku. - mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Projekty realizowane przez Grupę LUG mają charakter długoterminowy. Cykl życia projektu to średnio dwa-trzy lata. Warto jednak zauważyć, że strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. jest internacjonalizacja biznesu i rozwój na rynkach międzynarodowych.

- Zmiany gospodarcze zachodzące w Polsce takie jak presja cenowa czy osłabienie koniunktury wpłynęły na naszą decyzję o wzmocnieniu aktywności w zakresie rozwoju rynków eksportowych. W tym celu skonsolidowaliśmy struktury sprzedażowe i wzmocniliśmy zespół odpowiedzialny za ekspansję zagraniczną. To kolejne decyzje, które mają uniezależnić nas od lokalnej koniunktury, a tym samym wpłynąć na poprawę przychodów. Dzięki nim chcemy także szybciej realizować naszą strategię internacjonalizacji – podkreśla Ryszard Wtorkowski.

Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2019 roku zostanie opublikowany 14 sierpnia 2019 r.

O Spółce:

LUG S.A. to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 30 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina S.A. oraz LUG Turkey. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW.

Źródło: Spółka, #LUG

Ostatnie wiadomości