ACCIONA zwiększa udział w akcjonariacie Mostostalu Warszawa po pierwszym etapie wezwania na akcje | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sie 2019, 16:26

ACCIONA zwiększa udział w akcjonariacie Mostostalu Warszawa po pierwszym etapie wezwania na akcje

ACCIONA Construcción S.A. („ACCIONA”, „Wzywający”) jest zadowolona z przebiegu pierwszego etapu wezwania, w efekcie którego zwiększa swój udział w akcjonariacie Mostostalu Warszawa. Z uwagi na atrakcyjną cenę w wezwaniu Wzywający jest przekonany o powodzeniu drugiego etapu.

W pierwszym etapie wezwania na akcje Mostostal Warszawa S.A. ACCIONA przyjęła zapisy na sprzedaż 1 834 137 akcji, co stanowi 9,17% kapitału zakładowego spółki. Transakcja nabycia akcji na GPW została przeprowadzona 8 sierpnia. Przewidywany dzień, w którym środki ze sprzedaży akcji trafią na rachunki inwestorów, od których przyjęto zapisy, to 12 sierpnia.

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu wezwania, ACCIONA umacnia swoje zaangażowanie w spółkę Mostostal Warszawa. Zwiększony w wyniku tej transakcji poziom głosów w spółce (ok. 60%) daje Wzywającemu dużą elastyczność pod kątem kontroli korporacyjnej, a tym samym zwiększa realny wpływ na strategiczne decyzje, które mogą wymagać podjęcia w kontekście zabezpieczenia stabilności finansowej spółki.

Drugi etap wezwania ACCIONA na 100% akcji Mostostal Warszawa rozpoczął się 6 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia. Zaproponowana cena jest ostateczna i wynosi 4,5 zł za akcję, tyle samo ile w pierwszym, zakończonym już etapie.

Inwestorzy mogą składać zapisy w Biurze Maklerskim Santander, a także w Millennium Dom Maklerski, Domu Maklerskim mBanku i Domu Maklerskim BOŚ.

Oferowana cena na poziomie 4,5 zł za akcję oznacza:

  • 47,1% premii w stosunku do ceny zamknięcia na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania,
  • 48,5% premii w stosunku do trzymiesięcznej ważonej wolumenem średniej ceny akcji,
  • 67,9% premii w stosunku do sześciomiesięcznej ważonej wolumenem średniej ceny akcji.

Drugi etap zapisów zaplanowany jest zgodnie z poniższym harmonogramem.

II etap przyjmowania zapisów:

Rozpoczęcie II etapu przyjmowania zapisów: 6 sierpnia 2019 r.

Zakończenie II etapu przyjmowania zapisów: 21 sierpnia 2019 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów: 26 sierpnia 2019 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji na GPW zawartych po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów: 29 sierpnia 2019 r.

Dla przypomnienia: 2-go lipca ACCIONA Construcción S.A. ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje spółki Mostostal Warszawa S.A. nienależące do Wzywającego, tj. na 9.981.267 akcji stanowiących 49,91% łącznej liczby akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zapisy w wezwaniu przyjmuje Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, zapisy przyjmowane są przez Millennium Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski mBank i Dom Maklerski BOŚ S.A.

ACCIONA, jako inwestor strategiczny, wspiera rozwój i działalność Mostostal Warszawa od 1999 r., zarówno w dobrych, jak i gorszych okresach na rynku. Swoje zaangażowanie potwierdziła zapewniając spółce finansowanie w wysokości ok. 457 mln zł (stan na koniec 2018 r.). Od wielu lat, branża przechodzi przez trudny okres, przy rosnących kosztach siły roboczej i materiałów, oraz niskiej elastyczności kontraktów budowlanych. Wiele firm budowlanych w Polsce zbankrutowało. Mostostal Warszawa nie podzielił ich losu dzięki zaangażowaniu ACCIONA i wsparciu finansowemu ACCIONA. Pełna integracja Mostostal Warszawa w ramach międzynarodowej grupy jest kluczowa na lokalnym rynku, który wymaga dywersyfikacji, wiedzy technicznej i siły finansowej dającej dostęp do gwarancji.

Intencją ACCIONA jest wycofanie spółki z obrotu giełdowego aby uprościć strukturę grupy, w szczególności w obliczu znaczących potrzeb w zakresie dostępu do finansowania i gwarancji, a także wsparcia technicznego niezbędnego do dalszego rozwoju spółki. Transakcja umożliwia inwestorom wyjście z inwestycji w relatywnie niepłynną spółkę, która ponadto nie wypłaca akcjonariuszom dywidendy.

Warto zaznaczyć, że bez ok. 200 mln zł wewnątrzgrupowych pożyczek od ACCIONA, zaklasyfikowanych w 2013 r. jako kapitały własne Mostostal Warszawa, wartość księgowa spółki byłaby ujemna. Dlatego, biorąc pod uwagę obecną sytuację spółki, jak i całej branży w Polsce, Wzywający ocenia, iż zaproponowana oferta jest atrakcyjną opcją dla inwestorów.

Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania Wzywający będzie posiadał akcje spółki reprezentujące liczbę głosów na walnym zgromadzeniu spółki umożliwiającą przeprowadzenie procedury przymusowego wykupu zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Wzywający zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych spółki, po którym nastąpi przywrócenie akcjom spółki formy materialnej oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie, który pełni także rolę doradcy finansowego. Ponadto, zapisy przyjmowane są przez Millennium Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski mBank i Dom Maklerski BOŚ S.A.

O ACCIONA:

ACCIONA Construcción S.A. to podmiot zależny ACCIONA S.A., globalnej spółki notowanej na giełdzie w Madrycie (IBEX 35), wiodącego dostawcy trwałych rozwiązań w zakresie infrastruktury i odnawialnych źródeł energii na całym świecie. Oferta ACCIONA S.A. obejmuje cały łańcuch wartości dodanej: projekt, budowę, obsługę działalności i konserwacje. Celem spółki jest być liderem transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej dzięki stosowaniu kryteriów jakości i procesów innowacji we wszystkich projektach, aby wydajnie korzystać z zasobów, dbając o środowisko.

O Mostostal Warszawa:

Mostostal Warszawa S.A. należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Występując w roli generalnego wykonawcy, realizuje inwestycje we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego w kraju i za granicą. Ponad siedem dekad obecności firmy na polskim rynku zaowocowało realizacją wszelkiego rodzaju obiektów z zakresu budownictwa: ogólnego, przemysłowego, ekologicznego, energetycznego, infrastrukturalnego i drogowego.

Źródło: Spółka, #MSW

Zobacz także: Mostostal Warszawa SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości