GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii AJ1 spółki KRUK SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 wrz 2019, 18:22

GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii AJ1 spółki KRUK SA

Uchwała Nr 938/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AJ1 spółki KRUK S.A.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 20 września 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii AJ1 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKRK0000572";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KRU0924".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Kruk SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości