GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki NEUCA S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 paź 2019, 18:34

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki NEUCA S.A.

Uchwała Nr 1099/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki NEUCA S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 11.425 (jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24 października 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki NEUCA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 października 2019 r. rejestracji tych akcji

i oznaczenia ich kodem "PLTRFRM00018".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Neuca SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości