Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ES-SYSTEM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 paź 2019, 17:12

Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ES-SYSTEM S.A.

Komunikat o zmianie tekstu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie („SPÓŁKA”)

ogłoszonym w dniu 14 października 2019 roku przez spółkę Glamox AS z siedzibą w Molde, Norwegia („Wzywający”), za pośrednictwem mBank S.A. („Wezwanie”), zmienionym komunikatem ogłoszonym w dniu 17 października 2019 roku, w związku z zamiarem nabycia przez Wzywającego akcji Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) („Ustawa") oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia, Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący informują o zmianie treści pkt 19 Wezwania, w związku z czym pkt 19 Wezwania przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów, w poniżej określonych Punktach Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego („PUM”), w godzinach ich otwarcia lub w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego. Przy czym w ostatnim dniu przyjmowania zapisów zapisy będą przyjmowane do godziny 12:00 w południe czasu warszawskiego

Lp.MiejscowośćAdresTelefonGodziny pracy
1.Białystokul. Świętojańska15(85) 732 51 10pon-pt 8:30-16:30
2.Bydgoszczul. Grodzka 17(52) 584 31 51pon-pt 8:30-16:30
3.Gdyniaul. Śląska 47(58) 621 79 21pon-pt 8:30-16:30
4.Katowiceal. Roździeńskiego 1(32) 200 64 85pon-pt 8:30-16:30
5.Krakówul. Augustiańska 15(12) 618 45 84pon-pt 8:30-16:30
6.Lublinul. Spokojna 2(81) 532 21 13pon-pt 8:30-16:30
7.Łódźul. Kilińskiego 74(42) 271 87 42pon-pt 8:30-16:30
8.Poznańul. Roosevelta 22(61) 856 86 36pon-pt 8:30-17:00
9.Rzeszówul. Sokoła 6(17) 850 38 09pon-pt 8:30-16:30
10.Szczecinul. Zbożowa 4(91) 488 39 82pon-pt 8:30-16:30
11.Warszawaul. Wspólna 47/49(22) 697 49 00pon-pt 8:00-18:00
12.WrocławPl. Jana Pawła II 8(71) 370 08 41pon-pt 8:30-17:00

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: mBank S.A., Warszawa, ul. Senatorska 18 (II piętro), numer telefonu: (+48) (22) 697 47 13, godziny otwarcia: 9:00 – 17:00. Przy czym w ostatnim dniu przyjmowania zapisów zapisy będą przyjmowane do godziny 12:00 w południe czasu warszawskiego.

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu będą dostępne w każdym ze wskazanych powyżej PUM.”

Powyższa, zmieniona treść pkt 19 dokumentu Wezwania zostanie uwzględniona w wymaganej, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, publikacji treści Wezwania w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim poprzez publikację ujednoliconej treści Wezwania. Taka publikacja w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, zgodnie z właściwymi przepisami, nastąpi nie później niż w dniu 31 października 2019 r.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU WZYWAJĄCEGO (BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE PODMIOTEM NABYWAJĄCYM):

____________________
pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO NA POTRZEBY WEZWANIA

____________________
____________________
pełnomocnik

kom abs/

Zobacz także: ES-System SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości