Skrót wiadomości - piątek, 8 listopada, 17.35 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lis 2019, 17:36

Skrót wiadomości - piątek, 8 listopada, 17.35

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ministerstwo Energii przekazało do ponownych konsultacji zmieniony projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Koszt transformacji w sektorze elektroenergetycznym oszacowano na 140 mld euro, a redukcje emisji - na 45 proc.

Eksport Niemiec we IX wzrósł o 1,5 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po spadku miesiąc wcześniej o 1,5 proc., po korekcie z -1,8 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła o 0,3 proc. we IX mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 0,9 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee.

Polityka FED jest lekko akomodacyjna i należy sprawdzić, jak wpłynie to na gospodarkę - wynika z piątkowej wypowiedzi szefa Federalnego Banku Rezerw Atlanty Raphaela Bostica dla Bloomberg TV.

Eksport Chin wzrósł w X o 2,1 proc. rdr w juanach, po spadku miesiąc wcześniej o 0,7 proc. - podała w komunikacie administracja celna.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w listopadzie wyniósł 95,7 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu.

USA nie wyraziły na razie zgody na cofnięcie ceł na Chiny, które zaproponowały częściowe zniesienie taryf - poinformował w piątek prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Waszyngton nie zgodzi się na całkowite zniesienie ceł.

BUDŻET, DŁUG

Zadłużenie w obligacjach, po aukcji zamiany, według stanu na 12 listopada wyniesie 643.610,506 mln zł - podał resort finansów na stronie internetowej.

Według stanu na koniec października 2019 r., wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2019 r. wynosi 1,0 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Według stanu na koniec października, do wykupu w 2019 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 6,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec października wyniósł ok. 55,3 mld zł wobec 68,3 mld zł na koniec września - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec października 2019 r. zgromadzono środki w wysokości 69,7 mld zł, z czego 56,7 mld zł w depozytach terminowych oraz 13,0 mld zł w depozytach typu O/N - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Na koniec października 2019 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 647,2 mld zł wobec 627,1 mld zł na koniec 2018 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Eksport towarów rolno-spożywczych w trzech kwartałach wzrósł o 5,8 proc. rdr do 23,1 mld euro - podał Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa powołując się na dane Ministerstwa Finansów.

Na koniec października 2019 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,63 wobec 4,49 na koniec 2018 r., a długu ogółem wyniosła 5,08 vs. 4,98 na koniec 2018 r. - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

GIEŁDA

Dwa główne warszawskie indeksy odnotowały w piątek spadki, w górę poszedł tylko indeks małych spółek, a średnich pozostał bez większych zmian. W WIG20 najmocniej zniżkował, przy obrotach ponad 110 mln zł, kurs Dino Polska.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,74 proc. do 2255,46 pkt., WIG zniżkował o 0,5 proc. do 59.191,71 pkt., mWIG40 bez większych zmian na 3.759,27 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,3 proc. do 11.545,41 pkt.

SPÓŁKI

Dino Polska zakłada dwucyfrowy wzrost sprzedaży LFL w 2020 roku - poinformowali przedstawiciele spółki podczas telekonferencji dla inwestorów.

Dino Polska chce, by w tym roku marża EBITDA nie była niższa niż w 2018 roku - poinformowali przedstawiciele spółki podczas telekonferencji dla inwestorów.

Celem strategicznym Dino Polska jest poprawa marży EBITDA w 2019 i 2020 roku, ale to będzie wyzwanie - poinformował prezes Szymon Piduch.

Grupa Dino zamierza otworzyć w przyszłym roku co najmniej tyle sklepów, co w 2019 roku - poinformowali przedstawiciele grupy podczas telekonferencji.

Grupa Agora wypracowała w trzecim kwartale 27,8 mln zł zysku EBITDA bez wpływu MSSF 16 wobec 17 mln zł przed rokiem. Wynik okazał się o 25,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Agora będzie bardziej selektywnie podchodzić do inwestycji w nowe dla grupy obszary biznesowe – poinformował prezes Bartosz Hojka.

W ramach listopadowej rewizji Alior Bank i Jastrzębska Spółka Węglowa opuszczą indeks MSCI Poland, a wejdzie do niego AmRest - poinformowano na stronie internetowej MSCI. Zmiany wejdą w życie po sesji 26 listopada.

Grupa AmRest podtrzymuje po trzech kwartałach cele na 2019 rok - podała spółka w komunikacie.

Asseco South Eastern Europe planuje wypłatę dywidendy za 2019 rok na poziomie nie niższym niż 0,52 zł wypłacone za 2018 rok - poinformował na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami prezes spółki Piotr Jeleński. Dodał, że jej poziom uzależniony będzie od akwizycji, które w 2020 roku nie powinny być wyższe niż w 2019 roku.

Grupa AmRest obniża cel otwarć lokali w 2019 roku do 260-270 brutto z ok. 300 zakładanych wcześniej - podała spółka w prezentacji. Tegoroczny CAPEX bez M&A ma wynieść ok. 220 mln euro, a nie ok. 250 mln euro, jak przewidywano.

Sescom skupił 50 tys. akcji własnych, które stanowią 2,38 proc. kapitału, po cenie 26,8 zł - podała spółka w komunikacie. Łączna cena akcji wyniosła 1,34 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi utrzymywanie na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 3,62 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

KNF zaleca PKO BP utrzymywanie na poziomie jednostkowym bufora kapitałowego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 0,40 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie. Wcześniej dodatkowy wymóg wynosił 0,47 pkt. proc.

KNF zaleca Bankowi Millennium utrzymywanie dodatkowego bufora kapitałowego dla zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytami walutowymi na poziomie 4,96 pkt. proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie. Wcześniej dodatkowy wymóg wynosił 6,41 pkt. proc.

Comarch i ZUS podpisały ugodę w ramach postępowania pojednawczego, dotyczącego umowy na system KSI - podał Comarch w komunikacie.

Centrum Finansowe w zaktualizowanej prognozie przewiduje zysk netto na koniec 2019 roku na poziomie 4,65 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej spółka prognozowała 2,7 mln zł zysku netto.

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w październiku 2019 roku 7.232 wnioski o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA, co oznacza wzrost mdm o 10,9 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Kernela zdecydują 10 grudnia o wypłacie 0,25 USD dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2019 roku - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ.

Skonsolidowane przychody Inter Cars w październiku 2019 roku wyniosły 872,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 8,2 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 7,27 mld zł przychodów, czyli o 11,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku wyniósł 11,86 mld zł, co oznacza wzrost o 2,86 proc. rdr - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w październiku 2019 roku wyniosły ok. 26,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 18,55 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego akcje Alchemii z dniem 13 listopada 2019 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

W najbliższych dniach kurs EUR/PLN może stabilizować się w okolicach poziomu 4,27 - oceniają ekonomiści. Na początku przyszłego tygodnia prawdopodobny jest lekki spadek rentowności krajowych SPW, jako korekta po silnych wzrostach z końca bieżącego tygodnia.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2638 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1034 USD i 120,72 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa w USA jest wyceniana niżej wobec czwartkowego zamknięcia, ale cały tydzień surowiec zalicza na razie na plus, ze wzrostem notowań o 1,3 proc. - podają maklerzy.

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie nieznacznie tanieje, ale w całym tygodniu jest na razie +2 proc. Metal w transakcjach 3-miesięcznych traci na razie 0,1 proc. do 5.968,00 USD/t - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Grupa Dino Polska pokazała w trzecim kwartale 109,4 mln zł zysku netto i 192,5 mln zł EBITDA. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Analitycy zwracają jednak uwagę na słabszy cykl konwersji gotówki i spadek marży brutto na sprzedaży.

Podczas piątkowych notowań akcje Dino Polska mocno zniżkują. W ocenie analityków, inwestorów mogły zaniepokoić ostrożne przewidywania zarządu spółki dotyczące rentowności EBITDA w czwartym kwartale tego roku i w 2020 roku. Jak wskazują, wyniki spółki są nadal dobre, a to oczekiwania rynku są wygórowane.

Grupa AmRest pokazała w trzecim kwartale wyniki zgodne z oczekiwaniami. Notowania spółki wesprze wejście spółki do indeksu MSCI Poland - oceniają analitycy. Po otwarciu sesji kurs AmRestu rośnie 4,9 proc.

W nadchodzącym tygodniu możliwe podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych - oceniają analitycy BM Reflex.

W przyszłym tygodniu można spodziewać się minimalnego wzrostu detalicznych cen paliw - oceniają autorzy raportu e-petrol.

W najnowszym projekcie przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne zaproponowana zmiana limitów alokacji w krajowe akcje może przyczynić się do wygenerowania przez OFE zakupów polskich akcji w wielkości około 4 mld zł w 2020 r. - powiedział PAP Biznes analityk Trigon DM Maciej Marcinowski.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Ministerstwo Energii przekazało do ponownych konsultacji zmieniony projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Koszt transformacji w sektorze elektroenergetycznym oszacowano na 140 mld euro, a redukcje emisji - na 45 proc.

W ramach toczącego się od kwietnia 2018 r. postępowania przeciw Gazpromowi i pięciu unijnym przedsiębiorstwom zaangażowanym w finansowanie budowy gazociągu Nord Stream 2, Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów nałożył 40 mln euro kary na firmę Engie Energy – poinformował prezes UOKIK Marek Niechciał.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do końca roku przedstawi stanowisko w sprawie państwa Dziubaków i wyroku TSUE, dotyczącego kredytów indeksowanych kursem walut obcych – poinformował na konferencji prasowej prezes UOKiK Marek Niechciał.

Jeśli przedsiębiorstwa objęte wyrokiem TSUE, dotyczącym wcześniejszej spłaty kredytów, będą zachowywały się wobec klientów przyzwoicie, to prowadzone w tej sprawie postępowania nie muszą zakończyć się wydaniem decyzji - poinformował na konferencji prasowej prezes UOKiK, Marek Niechciał. Dodał, że obecnie jest prowadzonych 30-40 postępowań.

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS wzrosła w Polsce na koniec III kwartału 2019 r. do 665,6 tys. z 644,3 tys. na koniec II kwartału 2019 roku - podał w piątek ZUS.

Import używanych aut do Polski w październiku spadł o 3,1 proc. rdr do 86.742 sztuk - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku wyniósł 11,86 mld zł, co oznacza wzrost o 2,86 proc. rdr - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie.

Tak samo jak we wrześniu również w październiku wszystkie otwarte fundusze emerytalne wypracowały dodatnie stopy zwrotu - poinformowały Analizy Online w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Chcielibyśmy, żeby zaprzysiężenie nowego rządu odbyło się możliwie szybko - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że mogłoby to odbyć się w przyszłym tygodniu, jeżeli takie terminy wyznaczy prezydent.

Będą dość istotne zmiany w strukturze rządu - powiedział w piątek szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych prof. Waldemar Paruch. Ponadto, według niego, kompetencje obecnego wiceszefa MSZ ds. europejskich Konrada Szymańskiego zostaną uporządkowane w sposób bardziej czytelny.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zadeklarowała w piątek wolę kandydowania w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Dodała jednocześnie, iż przyjmuje i rozumie decyzję Donalda Tuska, który zdecydował, że nie będzie ubiegał się o prezydenturę.

Tomasz Grodzki (KO) jest kandydatem na marszałka Senatu - poinformował szef PO Grzegorz Schetyna po uzgodnieniach z liderami PSL i SLD. Na wicemarszałka, KO rekomenduje Bogdana Borusewicza, a Lewica Gabrielę Morawską-Stanecką. PSL ma ogłosić rekomendację we wtorek po posiedzeniu swego klubu.

Zarząd krajowy PO rekomenduje Borysa Budkę na szefa klubu KO, na wicemarszałka Sejmu - Małgorzatę Kidawę-Błońską; nominacji kandydata na prezydenta dokonać ma w grudniu Konwencja Krajowa PO- poinformował w piątek rzecznik Platformy Jan Grabiec po posiedzeniu zarządu.

Zarząd PO zdecydował, że kandydata PO wyłoni grudniowa konwencja partii, a wcześniej wszyscy którzy się zgłoszą będą uczestniczyć w wewnątrzpartyjnej rywalizacji, m.in. na konwencjach regionalnych. Z informacji PAP wynika, że podczas piątkowego posiedzenia zarządu pojawiały się trzy nazwiska potencjalnych kandydatów - poza Małgorzatą Kidawą-Błońską także Bartosza Arłukowicza i Radosława Sikorskiego.

Cieszę się, że ta decyzja jest za nami, nie boję się kontrkandydatów - powiedziała PAP Małgorzata Kidawa-Błońska po decyzji zarządu PO w sprawie trybu wyboru kandydata na prezydenta.

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej podczas piątkowego spotkania zaakceptowali ustalenia dotyczące składu Prezydium Sejmu poczynione przez liderów PO - Grzegorza Schetynę, PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i SLD - Włodzimierza Czarzastego.

Powierzenie funkcji marszałka seniora Sejmu Antoniemu Macierewiczowi jest jak najbardziej zasadne - oceniła w piątek marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Dodała, że nie rozumie sprzeciwu części opozycji w tej sprawie.

Dotychczasowa marszałek Sejmu Elżbieta Witek potwierdziła w piątek, że będzie kandydatką PiS na marszałka Sejmu również w nowej kadencji. 12 listopada ma się zebrać klub PiS, który wybierze swe władze, a także rekomenduje kandydatów do Prezydium Sejmu.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wszystkich zgromadzeń, które będą się odbywały w Święto Niepodległości - zaznaczył w rozmowie z PAP rzecznik prasowy KSP nadkom. Sylwester Marczak, uzasadniając m.in. ustawienie w części miasta betonowych barier drogowych, tzw. dżersejów.

Chcielibyśmy, aby 51 senatorów - KO, SLD, PSL oraz niezależnych - jasno zadeklarowało, po której stronie stoją, czy będą współpracować z obozem rządzącym - zaapelował kierownik organizacji Akcji Demokracja Piotr Cykowski. Liczymy, że senatorzy i senatorki pokażą, że są wierni swoim wyborcom - dodał.

Dyrektor Teatru Bagatela Henryk Jacek Schoen złożył wniosek o udzielenie mu urlopu od 12 listopada – podał w piątek prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Zespół teatru zwrócił się do dyrektora o tymczasowe odsunięcie się od sprawowania swoich funkcji do czasu wyjaśnienia zarzutów. Osiem podwładnych i jedna była pracownica Teatru Bagatela zarzuciło dyrektorowi molestowanie i mobbing.

Specjalne jeżostrefy czekają na te zwierzęta w parkach i na skwerach w Częstochowie. To miejsca, gdzie się nie grabi i nie sprząta liści będących dla nich schronieniem. 10 listopada obchodzimy Dzień Jeża.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

PE przygotował rezolucję krytykującą Polskę za projekt nowelizacji Kodeksu karnego, dotyczący edukacji seksualnej - poinformowało w piątek biuro europosła Roberta Biedronia (Wiosna) w Brukseli. Eurodeputowani wzywają w nim polski parlament do powstrzymania się od przyjęcia nowelizacji.

Nowy spiker brytyjskiej Izby Gmin Lindsay Hoyle zapowiedział w czwartek, że nie będzie zezwalał na wybiegi proceduralne, które - za czasów jego poprzednika Johna Bercowa - wykorzystywane były przez deputowanych m.in. do blokowania brexitu bez umowy.

Brytyjski rząd zapowiedział w piątek, że jeśli pozostanie u władzy po wyznaczonych na 12 grudnia wyborach, wprowadzi ułatwienia dla lekarzy i pielęgniarek chcących podjąć pracę w publicznej służbie zdrowia NHS, co ma zrównoważyć braki kadrowe spowodowane brexitem.

KE zapewniła w piątek, że będzie monitorować wdrożenie przez państwa członkowskie dyrektywy gazowej, która dotyczy gazociągu Nord Stream 2. To reakcja na informacje podane przez niemieckiego "Bilda", że partie rządzące w Berlinie chcą rozwodnić zapisy prawa UE.

Desygnowana na szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oznajmiła w piątek w Berlinie, że UE powinna starać się skutecznie sterować procesami migracyjnymi. Niemiecka polityk spotkała się z kanclerz Angelą Merkel, żeby omówić priorytety nowej KE.

Rozdzielanie wojsk i uzbrojenia w okolicach miejscowości Petriwske w Donbasie na wschodniej Ukrainie rozpocznie się w sobotę, 9 listopada - oświadczył w piątek przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Martin Sajdik.

Spółka Engie Energy odwoła się od kary grzywny nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w postępowaniu przeciw Gazpromowi i pięciu partnerom międzynarodowym w projekcie Nord Stream 2 - podała w piątek rosyjska agencja TASS.

Komisja Europejska oczekuje, że rząd Wielkiej Brytanii "tak szybko jak to możliwe" przedstawi swojego kandydata na unijnego komisarza. Gabinet w Londynie musi to zrobić, bo wcześniej zwrócił się do Brukseli o przedłużenie brexitu. Według nieoficjalnych informacji PAP, Wielka Brytania ma na to czas do poniedziałku rano.

Przesłuchania kandydatów Rumunii, Węgier i Francji na komisarzy przed odpowiednimi komisjami PE odbędą się w czwartek - poinformował rzecznik PE Jaume Duch. Wcześniej będą musieli stanąć przed komisją prawną, która zbada, czy nie występuje żaden konflikt interesów.

Turecki minister spraw wewnętrznych Suleyman Soylu zapowiedział, że jego kraj w poniedziałek zacznie odsyłać schwytanych bojowników Państwa Islamskiego (IS) do ich krajów pochodzenia - podała w piątek agencja Anatolia.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył w piątek w Berlinie, że wolności należy bronić wciąż na nowo. Szef amerykańskiej dyplomacji wygłosił przemówienie w siedzibie Fundacji Koerbera z okazji 30. rocznicy upadku muru berlińskiego.

Sąd Najwyższy w Brazylii wydał w czwartek wyrok ws. przepisów kodeksu karnego, na podstawie których skazany trafiał do więzienia po odrzuceniu pierwszej apelacji, uznając je za niezgodne z Konstytucją. Może to oznaczać wolność dla b. prezydenta Luli.

Dowództwo Centralne USA poinformowało, że doniesienia o zestrzeleniu amerykańskiego drona w Iranie są niezgodne z prawdą - podaje Reuters.

Około 35 osób, które w wyniku eksplozji były uwięzione pod ziemią w niemieckiej kopalni w Teutschenthal na wschodzie Niemiec, zostało uratowanych - poinformowała w piątek policja. Dwie osoby są ranne.

Kilkadziesiąt osób spędziło noc z czwartku na piątek w jednym z centrów handlowych w Sheffield w północnej Anglii, gdyż z powodu ulewnego deszczu i podtopień nie było w stanie dostać się do domów. W Sheffield i okolicach obowiązują ostrzeżenia przed powodziami.

Rosyjska firma Grand Serwis Express poinformowała w piątek o rozpoczęciu sprzedaży biletów na pasażerskie połączenia kolejowe na Krym. Pociągi z Rosji mają zacząć jeździć na anektowany półwysep przez most nad Cieśniną Kerczeńską pod koniec grudnia br. (PAP Biznes)

ana/ asa/

Ostatnie wiadomości