Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2019-11-19 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lis 2019, 07:01

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2019-11-19

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2019-11-19 - 2019-11-25

WTOREK, 19 LISTOPADA

16:00 - ERGIS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu.

- BRASTER - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 3.296.587 akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki BRASTER S.A.

- ERGIS - Wezwanie

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Ergis SA po 3,88 PLN (cena po zmianie z 3,00) za akcję.

CZWARTEK, 21 LISTOPADA

10:00 - TAURONPE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Katowice. W sprawie wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

11:00 - GRUPAAZOTY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Tarnów. cd NWZA z 8.11.2019 r.

PIĄTEK, 22 LISTOPADA

11:00 - RAWLPLUG - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Wrocław. W sprawie połączenia Rawlplug SA z Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o.

- POLICE - Kalendarium emisji

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych na akcje serii C spółki POLICE.

- SKARBIEC - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,50 PLN na akcję.

PONIEDZIAŁEK, 25 LISTOPADA

10:00 - RESBUD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Tallinn. W sprawie podwyższania i obniżania kapitału akcyjnego, emisji obligacji, wybierania i odwoływania członków rady nadzorczej

11:00 - BALTONA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN.

- MANGATA - Wezwanie

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Mangata Holding SA w wezwaniu ogłoszonym przez BI 7 sp. z o.o. po cenie 68,43 PLN za akcję.

(PAP)

Ostatnie wiadomości