Znormalizowana EBITDA Ciechu w III kw. wyniosła 142,6 mln zł wobec 140,7 mln zł konsensusu (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lis 2019, 19:31

Znormalizowana EBITDA Ciechu w III kw. wyniosła 142,6 mln zł wobec 140,7 mln zł konsensusu (opis)

Znormalizowana EBITDA Ciechu w III kw. 2019 roku wyniosła 142,6 mln zł wobec 132,2 mln zł przed rokiem - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki. Konsensus rynkowy zakładał 140,7 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 131-153,2 mln zł.

Marża znormalizowanej EBITDA wzrosła w trzecim kwartale do 16,8 proc. z 15 proc. przed rokiem.

"Na znormalizowany wynik EBITDA wpłynęło utworzenie rezerwy na uruchomiony wiosną program motywacyjny dla menadżerów grupy związany z realizacją strategii na lata 2019-2021 (wpływ na znormalizowany wynik EBITDA w trzecim kwartale na poziomie - 5,4 mln zł) oraz koszt nieodliczonego podatku VAT (11,5 mln zł)" - podała spółka w komunikacie.

"Dodatkowo wynik EBITDA i netto zostały obciążone odpisem z tytułu utraty wartości aktywów w związku z zatrzymaniem produkcji w rumuńskim zakładzie grupy (wpływ na wynik netto na poziomie -36,8 mln zł w trzecim kwartale)" - dodano.

Ciech podał jednocześnie, że długotrwałe zatrzymanie produkcji w Rumunii nie powinno mieć wpływu na realizację założonego wyniku znormalizowanego EBITDA w 2021 roku na poziomie ponad 900 mln zł.

EBITDA na działalności kontynuowanej Ciechu po trzech kwartałach 2019 roku wyniosła 402,1 mln zł (484,6 mln zł rok wcześniej), a w samym trzecim kwartale 103,7 mln zł (131 mln zł rok wcześniej).

Zysk netto jednostki dominującej Ciechu wyniósł po trzech kwartałach 82,1 mln zł wobec 199,3 mln zł przed rokiem. W samym trzecim kwartale grupa odnotowała 0,9 mln zł zysku netto j. d. wobec 26,8 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 24,3 mln zł.

Przychody netto ze sprzedaży grupy wyniosły w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku 2.745,5 mln zł wobec 2.701,9 mln zł rok wcześniej. W samym trzecim kwartale przychody spadły do 848,1 mln zł z 882,7 mln zł przed rokiem.

"Niższe przychody to przede wszystkim wynik najpierw zmniejszonej produkcji w rumuńskim zakładzie, a następnie wstrzymania produkcji w Ciech Soda Romania z powodu braku dostaw pary technologicznej przez jedynego dostępnego dostawcę" - podano w komunikacie.

Ciech podał, że na działalność grupy w trzecim kwartale pozytywnie wpłynęło m.in. osłabienie złotego do euro i lei względem dolara oraz niższe niż przed rokiem ceny gazu. Negatywnie z kolei wpłynęły m.in. wyższe koszty surowców i certyfikatów CO2.

"Główne segmenty operacyjne utrzymały wysoką marżę EBITDA znormalizowaną, która np. w segmencie sodowym wyniosła 25 proc., a w segmencie krzemiany i szkło 19 proc." - podano w komunikacie.

Segment sodowy odnotował po trzech kwartałach 1.876,1 mln zł przychodów wobec 1.801,4 przed rokiem. Przychody segmentu organicznego wyniosły w tym okresie 647,9 mln zł wobec 629,7 mln zł przed rokiem, a segmentu krzemian i szkła 187 mln zł wobec 184,1 mln zł rok wcześniej.

EBITDA znormalizowana segmentu sodowego wzrosła po trzech kwartałach do 444,8 mln zł z 415,1 mln zł przed rokiem, EBITDA segmentu organicznego spadła w tym czasie do 43,2 mln zł z 45,6 mln zł, a segmentu krzemian i szkła wzrosła do 34,8 mln zł z 28,2 mln zł przed rokiem.

"Jednym z większych wyzwań trzeciego kwartału była kwestia wstrzymania produkcji w rumuńskim zakładzie. Jednocześnie kontynuujemy proces transformacji Ciech: upraszczamy strukturę grupy, wprowadzamy szeroko zakrojony projekt transformacji cyfrowej, obejmującej produkcję oraz funkcje wsparcia, udoskonaliliśmy sposób zarządzania inwestycjami i dbamy o budowę kultury organizacyjnej" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Dawid Jakubowicz.

Ciech ocenia, że w trzecim kwartale na rynku sody kalcynowanej utrzymywała się korzystna sytuacja.

"Mimo zmniejszonej produkcji, a następnie zatrzymania fabryki w Rumunii, segment sodowy (biznesy sodowy i solny) zanotował prawie 34-proc. wzrost znormalizowanego wyniku EBITDA. W fabrykach sodowych Grupy kontynuowane są prace związane ze wzrostem efektywności produkcji i zwiększeniem wydajności energetycznej" - podała spółka w komunikacie.

Dobre perspektywy rynkowe - jak podano - dotyczą biznesu krzemianowego.

"Wysoki popyt na krzemionkę strącaną, do której produkcji niezbędne są krzemiany, wykorzystywaną m.in. w przemyśle (np. produkcji kosmetyków) sprzyja rozwojowi tego biznesu i osiąganiu bardzo dobrych wyników (znormalizowana EBITDA wzrosła o 23,2 proc. rdr)" - podała grupa.

Poniżej przedstawiamy wyniki Ciechu w trzecim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł).

3Q2019wynikikons.różnicar/rq/qYTD 2019rdr
Przychody848,1889,2-4,6%-3,9%-10,2%2745,51,6%
EBITDA znorm.142,6140,71,4%7,9%3,2%477,91,3%
EBIT26,044,8-42,0%-56,9%-57,6%170,6-40,5%
zysk netto j.d.0,924,3-96,2%-96,5%-95,2%82,1-58,8%
marża EBITDA16,8%15,8%0,991,842,1917,41%-0,06
marża EBIT3,1%5,0%-1,97-3,77-3,426,21%-4,39
marża netto0,1%2,7%-2,60-2,93-1,942,99%-4,39

(PAP Biznes), #CIE

sar/ gor/

Zobacz także: Ciech SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości