GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki VICTORIA DOM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lis 2019, 18:04

GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki VICTORIA DOM S.A.

Uchwała Nr 1193/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii G i H spółki VICTORIA DOM S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki VICTORIA DOM S.A.

o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii G i H tej spółki, oznaczonymi kodem "PLVCTDM00058", w związku z zamiarem

ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - począwszy

od dnia 27 listopada 2019 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 26 listopada 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie

na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości