Dyrektor IAS utrzymał decyzję o zobowiązaniu Grupy Żywiec do zapłaty 47 mln zł zaległego podatku z odsetkami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lut 2020, 18:12

Dyrektor IAS utrzymał decyzję o zobowiązaniu Grupy Żywiec do zapłaty 47 mln zł zaległego podatku z odsetkami

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję organu I instancji z 30 listopada 2018, zgodnie z którą Grupa Żywiec zobowiązana jest do zapłaty 47,1 mln zł podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu 22,5 mln zł.

Zaległy podatek wynika z tytułu niewłaściwego ujęcia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja, oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych.

Po konsultacji z doradcami podatkowymi, spółka podtrzymuje swoje zastrzeżenia zawarte w odwołaniu od decyzji Organu I Instancji, gdyż w opinii zarządu wnioski organu II instancji zawarte w decyzji ostatecznej nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz stoją w sprzeczności z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do spraw w analogicznym stanie faktycznym i prawnym.

Dodatkowo spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez Spółkę działań.

"Z powyższych względów spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa do złożenia skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia przedmiotowego rozstrzygnięcia" - napisano w komunikacie Grupy Żywiec.

(PAP Biznes), #ZWC

pr/ gor/

Zobacz także: Grupa Żywiec SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości