Zysk netto grupy Santander BP w '19 wyniósł 2,14 mld zł, zgodnie ze wstępnymi danymi | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lut 2020, 17:32

Zysk netto grupy Santander BP w '19 wyniósł 2,14 mld zł, zgodnie ze wstępnymi danymi

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w 2019 roku spadł do 2,14 mld zł z 2,36 mld zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Wynik jest zgodny ze wstępnymi danymi przedstawionymi pod koniec stycznia.

Wynik odsetkowy banku w 2019 roku wzrósł o 14,7 proc. rok do roku do 6,58 mld zł, a wynik z tytułu prowizji był wyższy o 3,4 proc. i sięgnął 2,13 mld zł. Obie wartości są zgodne ze wstępnymi danymi ze stycznia.

Koszty operacyjne grupy banku w 2019 roku wzrosły do 4,49 mld zł z 3,77 mld zł rok wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów sięgnęły 1,22 mld zł wobec 1,09 mld zł w 2018 roku.

Porównywalność wyników banku za 2019 rok z poprzednim okresem jest zaburzona kilkoma zdarzeniami jednorazowymi.

W czwartym kwartale bank zawiązał łącznie 266,6 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych i ze zwrotem części opłat z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumpcyjnych. Dodatkowo wynik odsetkowy został obciążony kwotą 100,4 mln zł z tytułu poniesionych kosztów zwrotu opłat przedterminowo spłaconych kredytów.

Dodatkowo w 2019 roku bank zanotował 59,1 mln zł zysku z tytułu rozliczenia sprzedaży Centrum Usług Inwestycyjnych, podczas gdy w 2018 roku zaliczył 419,3 mln zł zysku z finalnego rozliczenia transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska.

(PAP Biznes), #SPL

kuc/ asa/

Zobacz także: Santander Bank Polska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości