Grupa KGHM odwróci w wynikach za '19 część odpisu dot. Sierra Gorda w wys. 27,9 mln USD i Sudbury w wys. 44,6 mln USD | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lut 2020, 19:06

Grupa KGHM odwróci w wynikach za '19 część odpisu dot. Sierra Gorda w wys. 27,9 mln USD i Sudbury w wys. 44,6 mln USD

KGHM zakończył testy na utratę wartości zagranicznych aktywów grupy - podał KGHM w komunikacie. Testy wykazały zasadność odwrócenia w skonsolidowanych wynikach za 2019 rok części odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych Sierra Gorda SCM w wysokości 27,9 mln USD i części odpisu dotyczącego aktywów kopalni Sudbury w wysokości 44,6 mln USD.

KGHM podał, że w zakresie pozostałych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono podstaw do zmiany ich wartości bilansowej.

Spółka podała, że w związku z tym, iż spółka Energetyka oraz WPEC w 2019 r. odnotowały wynik niższy od zakładanego w ich planach rzeczowo-finansowych, a ich rzeczowe aktywa trwałe o wartości niematerialne nie wygenerowały oczekiwanych przepływów pieniężnych, zidentyfikowano przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości udziałów.

Przeprowadzone testy wskazały na zasadność utworzenia 190 mln zł odpisu z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w spółce Energetyka oraz 12 mln zł odpisu z tytułu utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych WPEC oraz 9 mln zł odpisu wartości firmy powstałej na nabyciu akcji WPEC.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości odnotowano podwyższenie wyniku finansowego brutto grupy o 64 mln zł w 2019 roku.

KGHM podał, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 r., których publikacja jest planowana na 17 marca 2020 r.

(PAP Biznes), #KGH

epo/ gor/

Zobacz także: KGHM Polska Miedź SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości