Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I kwartale wzrosły o 4,3 proc. rdr do 29,6 mld zł - GUS. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 maj 2020, 10:08

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I kwartale wzrosły o 4,3 proc. rdr do 29,6 mld zł - GUS.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I kwartale wzrosły o 4,3 proc. rdr do 29,6 mld zł - podał w poniedziałek GUS.

GUS podał, że zwiększyły się nakłady na budynki i budowle o 12,8 proc., natomiast nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz na środki transportu spadły o 0,3 proc.

Z danych GUS wynika, że największy wzrost nakładów inwestycyjnych wystąpił m.in. w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 22,8 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 14,1 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,2 proc.).

Zmniejszyły się nakłady inwestycyjne m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,9 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,5 proc.).

Dane GUS dotyczą 16.338 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. (PAP Biznes)

map/ asa/

Ostatnie wiadomości