GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A2 spółki PCC EXOL S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2020, 19:01

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A2 spółki PCC EXOL S.A.

Uchwała Nr 403/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A2 spółki PCC EXOL S.A.

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC EXOL S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A2, oznaczonymi kodem "PLPCCEX00044", w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na Catalyst - od dnia 2 czerwca 2020 r.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 9 - 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 1 czerwca 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2) od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: PCC Exol SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości