GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 cze 2020, 13:48

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

Uchwała Nr 468/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. w ramach 2 (dwóch) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 468/2020

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.XS2101186166BNPPBSK052512.868
2.XS2101186919BNPPBSK1052411.852

komamp/

Ostatnie wiadomości