GPW: Komunikat (CATALYST) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 wrz 2020, 19:22

GPW: Komunikat (CATALYST)

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 września 2020 r. (CATALYST)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie z § 77a ust. 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii G spółki I2 DEVELOPMENT S.A. (I2D0321), oznaczonych kodem "PLI2DVL00089" nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

W związku z powyższym począwszy od dnia 23 września 2020 r. Giełda zaprzestanie publikacji informacji o notowaniu tych obligacji.

kom amp/

Ostatnie wiadomości