Scope Fluidics wdraża masową produkcję systemu PCR|ONE wykrywającego zakażenia bakteryjne i wirusowe w 15 minut | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2020, 09:48

Scope Fluidics wdraża masową produkcję systemu PCR|ONE wykrywającego zakażenia bakteryjne i wirusowe w 15 minut

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – podpisała list intencyjny o współpracy z niemiecką firmą RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH (RKT), dostarczającą profesjonalne usługi związane z masową produkcją kartridży, wykorzystywanych w systemach do diagnostyki medycznej. Uruchomienie przez Spółkę masowej produkcji na skalę światową podniesie atrakcyjność biznesową systemu PCR|ONE i umożliwi potencjalnemu nabywcy szybkie wejście na rynek diagnostyki Point-of-Care.

Celem współpracy obu firm jest przygotowanie niezbędnych zasobów do uruchomienia masowej produkcji kartridży PCR|ONE oraz przeprowadzenia optymalizacji kosztów wytworzenia. Kontrakt z doświadczonym wytwórcą masowym wspiera trwający proces sprzedaży Curiosity Diagnistics na rzecz globalnego dystrybutora systemów diagnostyki medycznej. Wspólnym zamiarem, podpisujących porozumienie Spółek, jest jak najszybsze osiągniecie mocy produkcyjnych w skali co najmniej 1 mln kartridży rocznie.

- PCR|ONE oferuje błyskawiczną, kompleksową diagnostykę genetyczną w formacie Point-of-Care. Pandemia COVID tworzy olbrzymie zapotrzebowanie na szybkie i wiarygodne wykrywanie zakażeń SARS-CoV-2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych potencjalnych nabywców, przygotowujemy kolejny etap rozwoju naszego produktu. Wybraliśmy partnera biznesowego z wieloletnim doświadczeniem w automatyzacji wytwarzania modułów i jednorazowych urządzeń polimerowych na potrzeby farmacji i diagnostyki medycznej – mówi prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics.

Wybuch epidemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2 zwiększył zainteresowanie potencjalnych nabywców testami, które oferuje technologia PCR|ONE. Rynek diagnostyki molekularnej (genetycznej) w formacie Point-of-Care, który rozwija się dynamicznie od kilkunastu lat, w okresie pandemii zwiększył się kilkukrotnie. Przewiduje się, iż wzmożone zapotrzebowanie na testy genetyczne w formacie Point-of-Care utrzyma się przez najbliższych kilka lat. Światowi dystrybutorzy sprzętu diagnostycznego poszukują technologii, które pozwolą niezwłocznie wejść na rynek i możliwie najszybciej odpowiedzieć na to zapotrzebowanie.

Scope Fluidics, poza zakładaną certyfikacją systemu PCR|ONE w ramach procedury CE-IVD przeprowadzi do kilkudziesięciu tysięcy testów w ośrodkach w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Poprzez rozszerzenie działań w Programie Early Access (udostępnienia systemów diagnostycznych użytkownikom w pierwszych miesiącach po certyfikacji systemu) Spółka potwierdzi skuteczność błyskawicznego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w ośrodkach ochrony zdrowia oraz innych instytucjach publicznych i prywatnych.

O Scope Fluidics:

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prac B+R oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłatę co najmniej połowy zysku wygenerowanego ze sprzedaży swoich wynalazków w formie dywidendy.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR|ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten wykorzystuje klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SCP

Ostatnie wiadomości