GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sty 2021, 18:31

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Uchwała Nr 57/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 26 stycznia 2021 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO217900011";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "WSD0823".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości