Skrót wiadomości - piątek, 26 lutego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lut 2021, 06:01

Skrót wiadomości - piątek, 26 lutego

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2020 r. spadł o 2,8 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 1,5 proc. rdr w III kwartale - wynika z komunikatu GUS. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szacunkiem flash GUS.

GUS skorygował dane o PKB w 2020 roku, najnowsza wartość wynosi -2,7 proc. vs -2,8 proc. wcześniej - podał GUS.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w lutym w Polsce pozostał na styczniowym poziomie 67,9 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Firmy pożyczkowe w styczniu udzieliły finansowania na kwotę 471 mln zł, czyli o19,7 proc. mniej rdr - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Banki udzieliły w styczniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.931 mln zł wobec 5.629 mln zł w grudniu - podał NBP.

Banki udzieliły w styczniu kredytów na cele konsumpcyjne o wartości 4.382 mln zł wobec 4.774 mln zł w grudniu 2020 r. - podał NBP.

Średnie oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych w styczniu spadło do 0,4 proc. z 0,5 proc. w grudniu - podał NBP.

Gospodarstwa domowe ulokowały w bankach w I depozyty o terminie zapadalności 1-3 mies. o wartości 12.805 mln zł wobec 14.655 mln zł w grudniu - podał NBP.

W opinii Komitetu Stabilności Finansowej nie ma potrzeby wnoszenia wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przez kredytodawców za trzeci kwartał 2020 r. - poinformował KSF w komunikacie.

Do sierpnia 2026 r. Polska planuje wydać całą dostępną sumę bezzwrotnych dotacji z Funduszu Odbudowy w wys. 23,9 mld euro - napisano w Krajowym Planie Odbudowy. Spośród 5 komponentów najwięcej środków przeznaczone zostanie na komponent B: zielonej energii i zmniejszenia energochłonności - 6,3 mld euro oraz E: zielona, inteligentna mobilność - 6,1 mld euro.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym przez GUS od 1 marca świadczenia wzrosną o 4,24 proc., najniższe wyniosą 1250,88 zł.

Produkt Krajowy Brutto Francji spadł o 1,4 proc. w IV kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w II wyliczeniu.

Wydatki konsumentów we Francji w styczniu mdm spadły o 4,6 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 22,4 proc., po korekcie z +23,0 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny INSEE w Paryżu.

Produkcja przemysłowa w Japonii w styczniu wzrosła o 4,2 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w styczniu spadła o 0,5 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,7 proc., po korekcie z -0,8 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

Wydatki amerykańskich konsumentów w styczniu wzrosły o 2,4 proc. mdm, po spadku o 0,4 proc. miesiąc temu, po rewizji z -0,2 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu 2,5 proc. mdm.

Deflator PCE w USA w styczniu wyniósł 1,5 proc. rdr, wobec 1,3 proc. rdr miesiąc wcześniej i wobec konsensusu na poziomie 1,5 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Zapasy amerykańskich hurtowników w styczniu wzrosły o 1,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +0,2 proc.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów planuje w marcu jeden przetarg sprzedaży obligacji, w dn. 25 marca o wartości 3-6 mld zł i jeden przetarg zamiany w dn. 4 marca - podał resort finansów w komunikacie.

W styczniu udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o 5,5 mld zł do 139,3 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w styczniu wzrosła o 3,7 proc. mdm i wyniosła 468,6 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Na koniec lutego rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 115 mld zł - poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. Na koniec stycznia na rachunkach budżetowych było 95 mld zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje w marcu 2021 r. jeden lub dwa przetargi sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: w dn. 10 III oraz 31 III (opcjonalnie) - podał bank w komunikacie. Bank zaoferuje papiery FPC0733, FPC1140 oraz nową serię FPC0328.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 152,4 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

Narodowy Bank Polski planuje w marcu przeprowadzić jedną operację strukturalną skupu obligacji - w dn. 17 marca - podał bank w komunikacie. Harmonogram operacji otwartego rynku NBP na marcu przewiduje regularne emisje bonów i w razie potrzeby operacje repo.

GIEŁDA

Podczas ostatniej sesji w tym tygodniu wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy zniżkowały. Najsłabszy był WIG20, który zakończył piątkową sesję stratą 1,51 proc. do 1.907 pkt., a w ujęciu tygodniowym zniżkował ponad 3,9 proc.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 stracił 1,51 proc. do 1.907,28 pkt., WIG zniżkował 1,28 proc. do 56.970,30 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,62 proc. do 4.307,39 pkt., a sWIG80 stracił 0,80 proc. do 17.530,05 pkt.

SPÓŁKI

Cyfrowy Polsat i Polkomtel zawarły ze spółką Cellnex Poland, będącą podmiotem zależnym Cellnex Telecom, warunkową umowy sprzedaży ok. 99,99 proc. Polkomtel Infrastruktura - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie. Cena sprzedaży wyniesie łącznie 7,07 mld zł.

Alior Bank oczekuje, że w 2021 roku osiągnie zysk netto - poinformowała wiceprezes banku, kierująca pracami zarządu, Iwona Duda.

Alior Bank zakłada, że w przypadku ustabilizowania się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2 proc. - poinformował bank w prezentacji.

Alior Bank wdraża program oszczędnościowy i szacuje, że łączny wpływ inicjatyw oszczędnościowych na wynik brutto grupy w 2021 r. wyniesie nie mniej niż 100 mln zł - poinformował bank w prezentacji.

Alior Bank oczekuje, że w kolejnych kwartał trend wzrostowy marży odsetkowej netto się utrzyma - poinformował bank w prezentacji.

Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2020 wzrósł do 120,3 mln zł z 12,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w piątek. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku na poziomie 71,5 mln zł.

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2020 roku wyniósł 167,5 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Zysk banku był 14 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 147,4 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska szacuje koszt potencjalnej konwersji kredytów zgodnej z założeniami propozycji Przewodniczącego KNF na 0,7 mld zł dla kredytów denominowanych albo na 1,3 mld zł przy założeniu, że propozycja obejmie cały portfel kredytów CHF - poinformował bank w raporcie rocznym.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto banku za rok obrotowy 2020 w kwocie 731 mln zł na kapitał rezerwowy - poinformowała spółka w komunikacie. Rada nadzorcza banku pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie.

CD Projekt przesunął daty publikacji raportów finansowych za 2020 rok i za pierwszy kwartał 2021 roku, a jako powód podał niedawny atak hakerski, który spowodował czasowe ograniczenie dostępu do zasobów wewnętrznych - poinformowała spółka w komunikacie.

Cyfrowy Polsat, w zakończonym 26 lutego wezwaniu do sprzedaży kupi łącznie 84.868 akcji Netii - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie.

Kernel Holding w drugim kwartale roku obrotowego 2020/2021 odnotował 128 mln USD zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 41 mln USD zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Przychody grupy wzrosły w tym czasie o 29 proc. do 1.327 mln USD.

Grupa Apator miała w czwartym kwartale 2020 roku 12,8 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 9,2 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Prognozy analityków znajdowały się w przedziale 12,4-14,4 mln zł.

Arctic Paper szacuje, że miał w 2020 roku 2.847,5 mln zł skonsolidowanych przychodów i 103,6 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 0,3 zł na akcję.

TDJ EQUITY II ogłasza przymusowy wykup 4.232.083 akcji spółki PGO, które uprawniają do 4,39 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wykupu wynosi 1,45 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wykupie mBank.

Kurs Scope Fluidics spada o godz. 9.05 o prawie 7 proc. Spółka poinformowała w czwartek o możliwym skażeniu próbek referencyjnych w badaniach systemu PCR/ONE i włączeniu nowej metody referencyjnej, co skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia certyfikacyjnych badań klinicznych.

Pesa i czeski przewoźnik Ceskie Drahy podpisali umowę ramową na dostawę do 160 spalinowych zespołów trakcyjnych o wartości 2,5 mld zł oraz umowę potwierdzającą zamówienie pierwszych 33 pojazdów za ponad 514 mln zł - podała Pesa w komunikacie prasowym.

Global Cosmed podniósł prognozy wyników finansowych za 2020 roku. Spółka podała w komunikacie, że przychody grupy mogą wynieść za zeszły rok 365 mln zł, a EBITDA 43 mln zł wobec wcześniej prognozowanych odpowiednio: 356 mln zł i 35 mln zł.

Portfel zamówień Asseco Business Solutions na 2021 roku ma wartość 168,2 mln zł, co stanowi 59,6 proc. sprzedaży w 2020 roku - poinformował członek zarządu Mariusz Lizon. Spółka patrzy na ten rok z lekkim optymizmem.

Odpisy obniżą skonsolidowany zysk netto Tauronu w 2020 roku o 2,62 mld zł - podała grupa w komunikacie. Wcześniej spółka szacowała ten wpływ na 2,38 mld zł.

PKP Cargo w styczniu przewiozło 6,4 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 4,5 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

BoomBit zdecydował o dokonaniu w skonsolidowanych wynikach za 2020 rok odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w wysokości 6,33 mln zł - podała spółka w komunikacie.

AmRest chce otworzyć w 2021 roku 130 nowych restauracji brutto. Spółka z optymizmem podchodzi do perspektyw kolejnych miesięcy - poinformowali przedstawiciele zarządu.

PKN Orlen podpisał z funduszami inwestycyjnymi: Taiga Inversiones Eolicas oraz Santander Energias Renovables umowę zakupu 100 proc. udziałów w spółce Nowotna Farma Wiatrowa, będącej właścicielem farm wiatrowych Kobylnica, Subkowy, Nowotna. Nabywane farmy wiatrowe posiadają łączną moc 89,4 MW, a wartość umowy wynosi około 380 mln zł - poinformował Orlen w komunikacie.

Wawel chce wypłacić 25 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2020 rok, co dawałoby łączną kwotę dywidendy w wysokości 37,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę konsorcjum Mirbudu o wartości 777 mln zł brutto jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej węzeł Żukowo i węzeł Gdańsk Południe - poinformowała spółka w komunikacie.

Getin Holding wraz z Getin International zawarł z Minsk Transit Bank warunkową umowę sprzedaży ok. 99,999 proc. akcji Idea Bank Białoruś za 71,3 mln zł - poinformował Getin Holding w komunikacie.

WALUTY

Do środowego posiedzenia RPP złoty pozostanie słaby, a kurs EUR/PLN powinien poruszać się w przedziale 4,50-4,53 - oceniła w rozmowie z PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Z kolei Izabela Sajdak z PFR TFI oceniła, że rentowności 10-latek w najbliższych dniach będą na poziomie 1,5-1,6 proc.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5175 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2121 USD i 128,83 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA tanieje o ponad 1 proc., ale kończący się luty będzie już 4. z kolei miesiącem ze zwyżką notowań. Inwestorzy czekają na przyszłotygodniowe spotkanie producentów ropy z sojuszu OPEC+ - informują maklerzy.

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź tanieje, wraz z innymi aktywami na globalnych rynkach. Metal w dostawach 3-miesięcznych traci 0,9 proc. do 9.325,50 USD za tonę - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2020 wzrósł do 120,3 mln zł i przebił konsesnus na poziomie 71,5 mln zł. Zdaniem analityków bank pozytywnie zaskoczył na pozostałych przychodach oraz poziomem kosztów operacyjnych, a krótkoterminowa reakcja kursu może być pozytywna.

Rozwój branży oświetleniowej mogą wspierać inwestycje jednostek samorządu terytorialnego m.in. w infrastrukturę, a także zainteresowanie wymianą oświetlenia, by poprawić efektywność energetyczną i redukować koszty - oceniają przedstawiciele branży.

W IV kw. 2020 r. pozytywnie zaskoczyły wyniki przemysłu, gorzej radziła sobie konsumpcja i inwestycje, natomiast od II kw. 2021 r. gospodarka powinna zacząć powracać na ścieżkę wzrostu - wskazują ekonomiści, komentujący szczegóły odczytu PKB za IV kw.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 14 marca 2021 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

Produkcja stali surowej w Unii Europejskiej w styczniu wyniosła 12,2 mln ton, co oznacza spadek o 0,4 proc. rdr - wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.

Prezesi Pesy Bydgoszcz i Ceskich Drah (CD) podpisali w piątek kontrakt ramowy na dostawę do 160 spalinowych zespołów trakcyjnych o wartości 2,5 mld zł oraz umowę potwierdzającą zamówienie pierwszych 33 pojazdów za ponad 514 mln zł - poinformował w piątek szef PR fabryki Maciej Grześkowiak.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią. Wprowadza ono m.in. regionalne obostrzenia na Warmii i Mazurach i obowiązek zasłaniania nosa i ust wyłącznie maseczką.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 11.539 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 259 osób, liczba szczepień wyniosła 167.799 - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 1.684.788 zakażeń, 43.353 zgony i 3.163.856 szczepień.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 14.058 osób. Pod respiratorami jest 1.467 pacjentów – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Jeżeli przyrost zachorowań będzie się utrzymywał na obecnym poziomie, to w województwie pomorskim mogą być wprowadzone restrykcje, tak jak w woj. warmińsko-mazurskim - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz podczas briefingu.

Trzecia fala epidemii COVID-19 powinna być nieco mniejsza niż druga; z naszych prognoz wynika, że średniotygodniowy poziom apogeum zachorowań powinien wynieść 10-12 tys. - wskazał w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że obecnie największym zagrożeniem są mutacje koronawirusa.

Mamy zapowiedź, że może ewentualnie w kwietniu ruszą dostawy szczepionki Johnson&Johnson; to by oznaczało zwiększenie naszego komfortu - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył jednocześnie, że z rezerwą odnosi się do zapowiedzi producentów szczepionek.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w piątek, że Polska ma zakontraktowanych 8 mln szczepionek na Covid-19 firmy Novavax oraz blisko 6 mln szczepionek firmy CureVac.

W Polsce wykonano dotąd blisko 3 mln szczepień przeciw COVID-19. Drugą dawką zaszczepiono ponad milion osób. Zgłoszono też 3,1 tys. niepożądanych odczynów, a zutylizowano 4,3 tys. dawek.

Mamy już ponad 205 tys. zaszczepionych nauczycieli - poinformowało w piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki, odnosząc się do szczepień preparatem AstrtaZeneca przeciwko COVID-19. Szczepienia wśród tej grupy rozpoczęły się 12 lutego.

Seniorzy od 65 do 69 lat będą w najbliższym czasie szczepieni preparatem firmy AstraZeneca - poinformował w piątek na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że ta zmiana wynika z najnowszej rekomendacji Rady Medycznej przy premierze.

Transmisja brytyjskiego wariantu koronawirusa w woj. warmińsko-mazurskim jest na poziomie ok. 50 proc. W skali całej Polski to ok. 10 proc. - poinformował w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

UE musi wykorzystać narzędzia, które pozwolą na egzekwowanie możliwości szczepień; jednym z pomysłów jest wprowadzenie regulacji dotyczących przymusowego, odpłatnego przekazywania patentów, by produkować szczepionki w innych fabrykach - mówił w piątek w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

W najbliższych dniach przyjmiemy około 10 pacjentów w stanie ciężkim ze Słowacji; zostaną oni przewiezieni do szpitala w Nowym Targu - zapowiedział w piątek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że trwają rozmowy o podobnej pomocy dla Czechów.

Polska stoi dzisiaj przed ogromną szansą, a warunkiem jej wykorzystania jest jedność obozu Zjednoczonej Prawicy; każdy kto rozbija dzisiaj prawicę, działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartościom - mówił PAP wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Żądamy od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, by wszczął postępowanie z urzędu wobec prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka - poinformował w piątek poseł Tomasz Trela (Lewica). To nie jest już apel, tylko żądanie, by tą sprawą zajął się tu, teraz, natychmiast - dodał.

Klub KO składa wniosek do prokuratury w sprawie majątku prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka i prosi o nadzór nad śledztwem prokuratora generalnego - poinformowali w piątek posłowie Cezary Tomczyk i Marek Sowa. Według Sowy w 2012 roku Obajtek wydał o 776 tys. zł więcej niż zarobił.

Posłanki KO Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka skrytykowały w piątek skład zespołu, który ma przygotować nowe podręczniki do szkół. Według nich w zespole znaleźli się fundamentaliści i osoby homofobiczne. Chcą wychować obywatela PiS - mówiła Lubnauer.

Wiceszef sejmowej komisji spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk (PiS) pytał ambasadora Niemiec Arndta Freytaga von Loringhovena o reparacje wojenne; krytykował też Niemcy za Nord Stream 2. Ambasador odparł, że stanowisko prawne Niemiec jest znane i nie wydaje mu się, aby miało ono ulec zmianie.

Poprzemy Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy pod dwoma warunkami; liczymy, że powstanie instytucja wspólna rządu i samorządu, która będzie gwarantowała, że środki będą wydawane w sposób sprawiedliwy, postulujemy też podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł - podkreślili politycy PSL.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że sędzia Igor Tuleya, któremu w listopadzie ub.r. immunitet prawomocnie uchyliła Izba Dyscyplinarna SN, może orzekać. W poniedziałek złożę wniosek o dopuszczenie do służby - zapowiedział w rozmowie z PAP sędzia.

Jesteśmy zaniepokojeni, gdy mówi się o aktach prawnych zmuszającym spółki medialne do sprzedaży udziałów w celu "dekoncentracji" mediów; takie działania mogą zaszkodzić klimatowi inwestycyjnemu i międzynarodowej reputacji Polski - oświadczył charge d'affaires, a.i. USA w Polsce Bix Aliu.

Nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby prezes PKN Orlen Daniel Obajtek miał ustąpić ze stanowiska - oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller. "Gazeta Wyborcza" napisała w piątek, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, w czasach, gdy był wójtem Pcimia, "chciał wykończyć firmę swojego wuja. Choć jako samorządowiec nie mógł tego zrobić, kierował w tylnego siedzenia konkurencyjną spółką. Potem skłamał w tej sprawie przed sądem". Gazeta przekonuje, że dowodem na to są nagrania rozmów Obajtka, którymi dysponuje.

Przed Sądem Rejonowym w Gdańsku rozpoczął się w piątek proces ws. organizacji w 2019 r. koncertu finałowego WOŚP w Gdańsku, podczas którego zaatakowano prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Dołożyłam wszelkich starań, żeby uczestnicy imprezy nie byli narażeni na cokolwiek złego – oświadczyła współoskarżona b. prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu Agnieszka B.

Za winnych pobicia działacza KOD na manifestacji w Radomiu w 2017 r. uznał miejscowy sąd pięciu mężczyzn związanych z Młodzieżą Wszechpolską. Wymierzył im w piątek kary ograniczenia wolności od 14 miesięcy do półtora roku - w postaci prac społecznych. Działacz KOD, którego prokuratura także oskarżała o udział w bójce, został przez sąd uniewinniony.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zapowiada apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, który w czwartek 25 lutego skazał Arkadiusza Ł. "Hoss" na 6,5 roku więzienia za oszustwa metoda "na wnuczka". To połowa kary, której oczekiwał oskarżyciel.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekonywała w piątek na konferencji prasowej po wideoszczycie UE, że Unia potrzebuje własnych zdolności wojskowych. Podkreśliła, że odpowiedzą na to jest program PESCO.

Musimy wzmocnić naszą odporność na nowe zagrożenia w sferze bezpieczeństwa - powiedział w piątek szef Rady Europejskiej Charles Michel na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Wśród tych wyzwań wymienił cybernetyczne, hybrydowe i dezinformację.

W najbliższy poniedziałek ambasadorowie państw członkowskich przy UE mają przyjąć w Brukseli nowe sankcje na Rosję za aresztowanie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - przekazało PAP w piątek źródło unijne. Następnie tzw. procedura pisemna nałożenia sankcji ma zostać sfinalizowana do 2 marca.

Naszym priorytetem jest przyspieszenie produkcji i dostaw szczepionek przeciw Covid-19 oraz szczepień w Unii Europejskiej - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w czwartek po zakończeniu pierwszego dnia unijnego szczytu.

Podczas gdy miliony Niemców niecierpliwie czekają na szczepienie przeciw Covid-19, szczepionki firmy AstraZeneca leżą w magazynach - pisze Politico. Jak informuje, część Niemców nie chce się nią szczepić, a politycy opozycji obwiniają rząd federalny o niewłaściwą politykę informacyjną.

Znany włoski wirusolog profesor Roberto Burioni ostro skrytykował UE za sposób prowadzenia i efekty negocjacji w sprawie zakupu szczepionek przeciwko koronawirusowi. Jego zdaniem to "katastrofa szczepionkowa". Negocjatorce zarzucił brak przygotowania.

Wenecja, której mieszkańcy przyzwyczaili się do tzw. wysokiej wody, może też zadziwić przeciwnym zjawiskiem - wody tak niskiej, że wyschła tam większość kanałów. Canal Grande odsłonił zaś swoje brzegi.

Podczas konferencji prasowej po czwartkowym posiedzeniu rządu premier Czech Andrej Babisz zapowiedział wprowadzenie radykalnych restrykcji ograniczających kontakty i przemieszczanie się ludzi. O nowych ograniczeniach szef rządu chce rozmawiać w piątek z opozycją.

Słowacki parlament zatwierdził w piątek głosami partii koalicyjnych wcześniejszą decyzję rządu Igora Matovicza o przedłużeniu do 19 marca stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa. Słowaccy lekarze chcą wysłać na leczenie do Polski 10 pacjentów z Covid-19.

Na Węgrzech trwają prace nad zaostrzeniem restrykcji przeciwepidemicznych w celu ograniczenia podróży poza Europę – poinformował w piątek premier Viktor Orban w rozgłośni Kossuth Radio.

W Wielkiej Brytanii następnymi grupami do szczepień przeciw Covid-19 będą osoby w kolejnych kategoriach wiekowych, czyli 40-49, 30-39 i 18-29 lat - ogłosił w piątek brytyjski rząd, podtrzymując rekomendację Wspólnej Komisji ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI).

Lotnictwo USA przeprowadziło w czwartek we wschodniej Syrii naloty wymierzone w obiekty proirańskich milicji. Był to odwet za atak rakietowy w Iraku, w którym zginął jeden cywil współpracujący z amerykańską armią.

W USA TikTok, platforma do dzielenia się krótkimi nagraniami, wideo zapłaci 92 mln USD za naruszenia prywatności w ramach ugody w pozwie zbiorowym, w którym oskarżono go o gromadzenie danych biometrycznych użytkowników bez ich wiedzy i zgody.

Stany Zjednoczone nadal stoją po stronie Ukrainy i jej sojuszników, a Krym to Ukraina - ogłosił w piątek Biały Dom w oświadczeniu w siódmą rocznicę rosyjskiej inwazji na ten półwysep. W dokumencie znajduje się obietnica "dalszej pracy, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności".

Izrael zamraża swój program wysyłania za granicę szczepionek przeciw Covid-19 - poinformował w czwartek minister obrony Beni Ganc. Powodem jest poddanie programu kontroli prawnej.

W Izraelu co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 podano 50 proc. liczącej 9,3 mln populacji, zaś 35 proc. ludności otrzymało obie dawki szczepionki firmy Pfizer - poinformował w piątek minister zdrowia tego kraju Juli Edelstein.

W Korei Płd. rozpoczęła się w piątek kampania szczepień przeciw Covid-19. Władze planują osiągnięcie odporności zbiorowej do listopada, by mieszkańcy mogli powrócić do normalnego życia. Na razie jednak restrykcje przeciwepidemiczne przedłużono o dwa tygodnie.

Rząd Japonii ogłosił w piątek, że w związku ze spadkiem liczby infekcji stan wyjątkowy z powodu pandemii Covid-19 zostanie zniesiony wszędzie poza Tokio i trzema sąsiednimi prefekturami w poniedziałek, a więc tydzień wcześniej, niż pierwotnie planowano.

Nowe regulacje wprowadzone w Indiach nakładają na m.in. Facebook, YouTube i Twitter odpowiedzialność za treści na tych platformach. Media społecznościowe muszą ujawnić władzom w ciągu 72 godzin dane osób, które rozpowszechniają dezinformację lub godzą w suwerenność państwa.

Amerykański sąd federalny nakazał Korei Północnej wypłacenie ponad 2,3 mld USD odszkodowania członkom załogi okrętu szpiegowskiego USS Pueblo i ich rodzinom za torturowanie ich przez 11 miesięcy po zdobyciu jednostki w 1968 r. na Morzu Wschodnim (jap. Morzu Japońskim). (PAP Biznes)

osz/ asa/ ana/

Ostatnie wiadomości