GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20 oraz J20 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2021, 19:52

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20 oraz J20 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE

Uchwała Nr 393/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20 oraz J20 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE:

1) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii C20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

2) 30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji serii D20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

3) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii E20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

4) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii F20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

5) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii G20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

6) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii H20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

7) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii I20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

8) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii J20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości