Skrót wiadomości - środa, 21 kwietnia, 19.30 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 kwi 2021, 19:34

Skrót wiadomości - środa, 21 kwietnia, 19.30

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkcja przemysłowa w marcu 2021 r. wzrosła o 18,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 18,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. wyniosło 5.929,05 zł, co oznacza wzrost o 8,0 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 1,3 proc.

Wzrost wynagrodzenia w marcu spowodowany jest m.in wypłatami premii kwartalnych - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ceny produkcji przemysłowej w marcu 2021 r. wzrosły rdr o 3,9 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań, zaciągniętych przez rząd, wyniosło na koniec marca 11.711 mln euro wobec 11.195 mln euro na koniec lutego - wynika z danych NBP.

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował o 8,6 proc. w tygodniu zakończonym 16 kwietnia - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).

BUDŻET, DŁUG

Resort finansów szacuje, że po marcu br. deficyt budżetu państwa wyniósł 3,4 mld zł - poinformował PAP w środę szef MF Tadeusz Kościński. Ocenił, że na tle comiesięcznych danych o sprzedaży detalicznej czy produkcji wpływy podatkowe wyglądają stosunkowo dobrze.

Ministerstwo Finansów zaoferuje 23 kwietnia obligacje serii OK0423, PS1026, DS1030, WZ1131 i WZ1126 o łącznej wartości 5-7 mld zł - podał resort w komunikacie.

GIEŁDA

Na zamknięciu środowych notowań Mercator Medical zniżkował o 17 proc., najmocniej na GPW. Przy najwyższych obrotach na rynku, przekraczających 153 mln zł, kurs spadł do 256 zł i znalazł się najniżej od połowy lipca 2020 r. We wtorek po sesji Mercator podał, że szacunkowy zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł ok. 287,4 mln zł wobec 20,6 mln zł rok wcześniej i 348,6 mln zł kwartał wcześniej.

Na koniec środowych notowań giełdowych WIG20 zdołał odrobić większość strat. Indeksowi blue chipów najmocniej ciążył Mercator Medical, który opublikował szacunki wyników, a także liderzy ostatnich wzrostów, czyli Dino i CCC - wskazują analitycy.

Zamknięcie GPW: WIG20 1.982,40 pkt. (-0,27 proc.), WIG30 2.347,33 pkt. (-0,39 proc.).

SPÓŁKI

Przychody Asbisu w marcu 2021 roku wzrosły rok do roku o 74 proc. do ok. 261 mln USD - podała spółka w komunikacie.

Elektrotim szacuje, że w 2020 roku skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 16,6 mln zł, podczas gdy prognoza zakładała wypracowanie 14,8 mln zł zysku - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto Grupy Żywiec przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2021 roku wyniósł 17,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Żywiec miał stratę w wysokości 34,9 mln zł - podała spółka w raporcie.

Dekpol sprzedał w pierwszym kwartale 2021 roku 79 lokali wobec 27 lokali przed rokiem. Grupa rozpozna w wyniku finansowym tego okresu 148 lokali wobec 178 lokali przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Kompap ocenia, że ten rok może być lepszy od poprzedniego, grupa planuje zwiększać eksport. Utrzymanie zeszłorocznej dynamiki wzrostu sprzedaży zagranicznej może być jednak trudne - ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Waldemar Lipka. Zdaniem prezesa, pandemia pomogła czytelnictwu i sytuacja poligrafii dziełowej jest dobra, ale wkrótce rynek będzie musiał zmierzyć się z podwyżkami cen papieru.

Kurs akcji Stilo Energy, spółki działającej na rynku fotowoltaiki, spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 1,4 proc. do 42,4 zł.

Mercator Medical poinformuje w najbliższych tygodniach o nowym segmencie działalności - poinformował prezes Wiesław Żyznowski podczas środowej wideokonferencji. Spółka jest też w trakcie intensywnych poszukiwań i wstępnych rozmów w procesie akwizycyjnym.

Ceny rękawic w dystrybucji mogą się obniżać w kolejnych kwartałach, ale na razie ten spadek cen jest łagodny i wynosi "dolne kilka procent" - poinformował Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych Mercator Medical. Spółka liczy, że z końcem lockdownu pojawi się popyt ze strony zamkniętych obecnie sektorów, co powinno ustabilizować ceny.

Zarząd Bowimu rekomenduje, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2020 rok 0,12 zł na akcję, czyli łącznie 2,06 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Santander Bank Polska ma zapłacić 135,1 mln zł składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej w 2021 roku, z uwzględnieniem korekty za 2020 rok - podał bank w komunikacie.

Gamivo, platforma transakcyjna dla gier oraz towarów cyfrowych, zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 22 kwietnia - podała giełda w komunikacie.

ML System zawarł ze spółką Budimex umowę na kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem projektu wykonawczego - podał ML System w komunikacie. Łączna wartość umowy wynosi ok. 27 mln zł netto.

Marvipol Development wyemitował niezabezpieczone obligacje serii AD o łącznej wartości nominalnej 116 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Centrum Finansowe chce wypłacić z zysku za 2020 r. dywidendę w wysokości 5 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję - podała spółka w projektach uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 17 maja.

Orange podtrzymał prognozę zakładającą wzrost zysku EBITDA z kosztami leasingu oraz przychodów grupy w 2021 roku na niskim jednocyfrowym poziomie - podała spółka w raporcie.

Orange Polska wypracował w pierwszym kwartale 709 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 5,3 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 693,7 mln zł.

Baza kart SIM Orange Polska w pierwszym kwartale zwiększyła się o 48 tys. netto - na koniec I kw. było to 15,8 mln kart. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 125 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator stracił netto 77 tys. kart SIM.

Creotech Instruments, producent systemów i podzespołów satelitarnych, zakończył ofertę publiczną obejmującą 185 tys. akcji serii H i pozyskał blisko 11,3 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd spółki Tarczyński rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2020 w wysokości 1,50 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Atal wyemitował dwuletnie niezabezpieczone obligacje serii AX o wartości nominalnej 120 mln zł - podała spółka w komunikacie. Oprocentowanie papierów będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 2,15 proc. rocznie.

Zarząd spółki Global Cosmed rekomenduje przeznaczenie z zysku netto wypracowanego w 2020 r. na wypłatę dywidendy 10,48 mln zł, co daje 0,12 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy Inter Cars w 2020 roku wyniósł 333,3 mln zł, co oznacza wzrost o 47 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 9,16 mld zł, czyli wzrosły o 4,5 proc. rdr - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Akcjonariusze Artifex Mundi zatwierdzili wprowadzenie programu motywacyjnego dla zarządu i kluczowych pracowników na lata 2021-2024 - wynika z uchwał podjętych przez środowe NWZ.

Zarząd PCC Exol zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 29,38 mln zł, co daje 0,17 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Eurotel chce wypłacić 6,2 zł dywidendy na akcję i przeznaczyć na ten cel łącznie 23,24 mln zł - wynika z projektu uchwały walnego zgromadzenia zwołanego na 20 maja.

WALUTY

Nie widać czynników przemawiających za umocnieniem złotego, przez co w najbliższym czasie większe jest prawdopodobieństwo wzrostu EUR/PLN w kierunku 4,60 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, rosnące oczekiwania na podwyższenie inflacji w kraju nie będzie sprzyjało notowaniom SPW.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2007 USD i 129,80 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5567 - poinformował NBP.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA tanieje kolejną sesję. Na rynkach rosną obawy o nasilającą się pandemię Covid-19 w niektórych częściach świata, co może negatywnie wpłynąć na popyt na paliwa - informują maklerzy.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 594 tys. baryłek, czyli o 0,6 proc. do 493 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Na giełdzie metali LME w Londynie cena miedzi jest na stabilnym poziomie. Metal w dostawach 3-miesięcznych kosztuje blisko 9.322,00 USD za tonę - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Ekonomiści Banku Pekao podwyższyli prognozę średniorocznej CPI w Polsce do 3,6 proc. z 3,2 proc. - wynika z porannej noty banku.

Marcowe dane z przemysłu tworzą optymistyczny obraz końca I kw. i wzrost PKB w całym 2021 r. może przekroczyć 4,0 proc.- uważają ekonomiści. Wskazują jednak, że ryzykiem dla przemysłu pozostaje utrzymująca się od początku pandemii presja na łańcuchy dostaw.

Dane o wynagrodzeniach za marzec potwierdzają dobrą sytuację na rynku pracy, a dynamika płac może przyspieszyć w 2021 r. względem 2020 r. - uważają ekonomiści. Wskazują jednak, że dane z marca mogą być czynnikiem proinflacyjnym.

Ekonomiści mBanku podwyższyli prognozę tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2021 r. do 4,7 proc. z 3,8 proc. - wynika z opublikowanego w środę komentarza po danych GUS. Analitycy wskazali również, ostatnie dane makroekonomiczne przemawiają za perspektywą normalizacji polityki pieniężnej w II poł. 2022 r.

Ze względu na sprzyjające fundamenty, rynki akcji krajów rozwijających się są atrakcyjną inwestycją - ocenili prelegenci na środowej konferencji iWealth. Zwrócili uwagę na lokalny rynek chiński, który otwiera się na inwestorów zagranicznych, a jest niedoważany w globalnych portfelach.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Katarzyna Szwarc, od kwietnia nowa pełnomocniczka ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, chce skupić się na rozwiązaniach, które przyczynią się do odbudowy i transformacji gospodarki. W najbliższych tygodniach przedstawi projekty jednolitej licencji bankowej oraz obligacji rozwojowych, a w perspektywie kilku miesięcy obligacji zielonych. Pracuje nad zachętami, ale nie przewiduje zmian w podatku od zysków kapitałowych.

Fundusze emerytalne kupiły w marcu 2021 r. akcje za około 1 mld zł, a popyt rozłożył się w proporcji 55 proc. - 45 proc. na akcje polskie i zagraniczne - wynika z szacunków Trigon DM.

Projekt ustawy dotyczący likwidacji OFE wymaga jeszcze pewnej dyskusji; nie ma jeszcze konkretnych poprawek, ale jestem przekonany, że niebawem wróci na agendę sejmową - powiedział w środę w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

Negocjatorzy reprezentującej Radę prezydencji portugalskiej w UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie, które zakłada zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40 proc. do co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Wartość udzielonych kredytów gotówkowych w marcu wzrosła w Polsce o 27,8 proc. rdr i wyniosła 5,759 mld zł - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w marcu wzrosła w Polsce o 17,1 proc. rdr i wyniosła 7,278 mld zł - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Wartość sprzedaży w aptekach w 2021 roku wzrośnie o 3,2 proc. do 38,9 mld zł - poinformowała w raporcie firma badawcza PEX PharmaSequence.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Od 26 kwietnia w 5 województwach najmocniej dotkniętych pandemią (śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, opolskie.) zostają utrzymane obowiązujące obostrzenia epidemiczne, w pozostałych 11 nastąpi powrót nauki hybrydowej w klasach 1-3 i otwarcie branży beauty - poinformował w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Po weekendzie majowym rząd najprawdopodobniej otworzy instytucje kultury - poinformował w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w pierwszej kolejności luzowanie obostrzeń dotyczyć też będzie obiektów sportowych.

Jeśli chodzi o plan dalszego postępowania m.in. przy otwieraniu branż gospodarki musimy brać pod uwagę jak będzie wyglądało dalsze tempo spadku liczby zakażeń; chcemy się temu przez tydzień przyjrzeć - zaznaczył szef MZ Adam Niedzielski. Taki plan - dodał - ma zostać przedstawiony w następną środę.

Decyzje w sprawie noszenia maseczek na świeżym powietrzu są rozpatrywane, prawdopodobnie decyzja w tej sprawie będzie podjęta za tydzień - powiedział w środę na konferencji prasowej w Warszawie minister zdrowia Adam Niedzielski.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 13.926 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 740 osób, wykonano 195.202 szczepienia - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.718.493 zakażenia, 63.473 zgony i 9.210.419 szczepień.

Bierzemy pod uwagę ryzyko pojawienia się czwartej fali pandemii Covid-19, która może być spowodowana pojawianiem się nowych mutacji wirusa, nieobjętych zakresem ochrony szczepiennej - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jeden dzień pracy w kontekście ryzyka zachorowania pracownika jest kosztem, który może zostać przez firmy poniesiony - ocenił w środę wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak. Zastrzegł, że zapisu o dniu wolnym na szczepienie nie ma w przepisach.

Połączenia realizowane przez PLL LOT do Indii w 100 proc. są rejsami cargo - przekazał w środę PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Jak dodał, powrót do lotów pasażerskich uzależniony będzie przede wszystkim od sytuacji epidemicznej - dodał.

Nie ma obecnie potwierdzonego przypadku brazylijskiego wariantu koronawirusa w Polsce – przekazał PAP w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do informacji pojawiających się w przestrzeni medialnej. "Nie ma potwierdzonego wariantu brazylijskiego w Polsce. Został on zidentyfikowany u dwóch obywateli Polski przebywających w Belgii" – przekazał Andrusiewicz.

Przynajmniej 40 proc. środków z Krajowego Planu Odbudowy powinno trafić do samorządów - mówił w Kielcach wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Lider Lewicy dodał, że jego ugrupowanie nie zrezygnuje ze stawiania warunków ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

Przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej chcieli wydać własne oświadczenie w sprawie Czech, ale wobec sprzeciwu Węgier poparli jedynie poniedziałkowe stanowisko ministrów spraw zagranicznych w tej sprawie - poinformował w środę PAP marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Mamy do czynienia z nieznaną od lat koncentracją sił rosyjskich, sytuacja na Ukrainie jest poważna, nie zgadzamy się na nową agresję wobec tego kraju – powiedział szef BBN Paweł Soloch po naradzie prezydenta Andrzeja Dudy z najwyższymi dowódcami w tym szefem Sztabu Generalnego.

Według szacunków w Polsce ok. 1 mln gospodarstw domowych jest dotkniętych ubóstwem energetycznym i potrzebuje specjalnego wsparcia przy termomodernizacji i wymianie kopciuchów - poinformował w środę Filip Kochan z Banku Światowego.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła w środę wyrok z 2011 r., w którym nakazano byłemu opozycjoniście z czasów PRL Krzysztofowi Wyszkowskiemu przeproszenie Lecha Wałęsy za nazwanie go tajnym współpracownikiem SB.

Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Piotr Ikonowicz interweniowali w sprawie zwolnień z powodu absencji chorobowej w Poczcie Polskiej. Choroba to nie wina pracownika; nie można go za nią karać zwolnieniem, szczególnie w czasie pandemii – przekonywali.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Podczas szczytu Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w Hadze Polska, USA, Wielka Brytania i UE wezwały Rosję do wyjaśnienia sprawy otrucia i próby zabójstwa Aleksieja Nawalnego. Pomimo sprzeciwu Moskwy w prawach członka organizacji zawieszono Syrię.

Eksperci Rady Praw Człowieka ONZ wezwali w środę Rosję, by pozwoliła na pilną medyczną ewakuację Aleksieja Nawalnego za granicę. Według nich życie więzionego opozycjonisty jest poważnie zagrożone, a warunki, w których przebywa, mogą stanowić tortury.

Ze strony Niemiec nic nie stoi już na przeszkodzie, aby UE przeznaczyła 750 mld euro na fundusz odbudowy - niemiecki Trybunał Konstytucyjny odrzucił w środę zarzuty prawne przeciwko finansowanemu z długu planowi inwestycyjnemu. Tym samym nadzwyczajny wniosek inicjatywy obywatelskiej, skupionej wokół założyciela prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Bernda Luckego, nie odniósł skutku. Prezydent Frank-Walter Steinmeier może teraz podpisać odpowiednią ustawę w celu wdrożenia decyzji UE w Niemczech.

Przedstawiciele rządów państw członkowskich powołali w środę dwóch sędziów i dwóch rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Nominacje wpisują się w częściowe odnowienie składu TSUE, gdyż kadencje 14 sędziów i 6 rzeczników generalnych wygasną 6 października.

Komisja Europejska zrezygnuje z dodatkowych 300 milionów dawek szczepionek firm AstraZeneca i Johnson & Johnson, które zagwarantowała jako opcje w ramach umów podpisanych z firmami farmaceutycznymi - powiedział Reuterowi wysoki urzędnik UE.

Mimo ostrej krytyki ze strony opozycji Bundestag przyjął w środę większością głosów poprawki do ustawy o ochronie przed zakażeniami, tworząc tym samym podstawę prawną do wprowadzenia mechanizmu jednolitych ograniczeń epidemicznych, w tym godziny policyjnej, dla całego kraju.

Szczepionką przeciwko koronawirusowi firmy J&J będą szczepione w Hiszpanii osoby w przedziale wieku 70-79 lat - ogłosił w środę resort zdrowia tego kraju kierowany przez Carolinę Darias.

Władze regionów Włoch zaapelowały w środę do rządu Mario Draghiego o zgodę na otwarcie w pełnym reżimie sanitarnym lokali gastronomicznych także w środku, nie tylko na zewnątrz. Drugi postulat to opóźnienie wejścia godziny policyjnej, by obowiązywała od 23.00.

W Portugalii osoby, które przebyły Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, otrzymają tylko jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi - poinformowała w środę podległa resortowi zdrowia Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS) w Lizbonie.

Jakub Kulhanek, którego prezydent Czech Milosz Zeman powołał w środę na stanowisko ministra spraw zagranicznych, będzie musiał zająć się poważnym kryzysem w stosunkach czesko-rosyjskich. Szef dyplomacji zapowiedział, że chce kontynuować dotychczasową politykę zagraniczną Pragi.

Do godziny 12 w czwartek Kreml ma umożliwić powrót do Rosji 20 czeskim dyplomatom wydalonym z Moskwy – poinformował w środę po spotkaniu z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Pradze Aleksandrem Zmiejewskim nowy minister spraw zagranicznych Czech Jakub Kulhanek.

Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich – „Program wymiany urzędników służby cywilnej (CSEP)” oraz „Zielone dachy”. Organizatorzy inicjatywy „CSEP” wzywają Komisję do uruchomienia programu wymiany i szkoleń dla urzędników służby cywilnej państw członkowskich UE. Celem programu byłoby umożliwienie urzędnikom zdobywania doświadczenia zawodowego w podobnej służbie w innym państwie członkowskim przez okres od 2 do 12 miesięcy. Organizatorzy inicjatywy „Zielone dachy” wzywają Komisję do ułatwienia tworzenia zielonych ogrodów na dachach firm. Takie zagospodarowanie niewykorzystanych dachów mogłoby przyczyniać się do ochrony środowiska i pomagałoby w walce z kryzysem ekologicznym.

Grecja powinna być gotowa na otwarcie się dla turystów od 15 maja - poinformował w środę premier tego kraju Kyriakos Micotakis. Dodał, że pandemia koronawirusa wykazuje w Grecji oznaki stabilizacji dzięki kampanii szczepień.

W Rosji przed demonstracjami w obronie uwięzionego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, które trwają w środę w miastach Rosji, jak i podczas tych akcji policja zatrzymała łącznie 325 osób - podał portal OWD-Info, który prowadzi statystykę osób zatrzymanych i monitoruje sytuację na komisariatach.

Matka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego Ludmiła i jego brat Oleg przyszli na środową demonstrację w obronie uwięzionego polityka, która trwa w Moskwie - poinformowali współpracownicy Nawalnego na Twitterze.

W Petersburgu, gdzie rozpoczęła się w środę wieczorem demonstracja w obronie uwięzionego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego służby komunalne zamknęły centralne stacje metra. Część protestujących rozpoczęła pochód w centrum miasta.

Policja w Petersburgu zatrzymuje uczestników trwającej w środę wieczorem demonstracji w obronie uwięzionego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - podała niezależna rosyjska telewizja Dożd. Demonstracje odbywa się bez zezwolenia władz.

MSZ Rosji wezwało w środę zastępcę ambasadora USA w Moskwie Barta Gormana; w ministerstwie wręczono mu notę o uznaniu za osoby niepożądane dziesięciu pracowników ambasady amerykańskiej. Mają oni opuścić Rosję do 21 maja br., do końca dnia.

Izrael zamówił 10 mln dawek szczepionki firmy AstraZeneca, ale w związku z obawami o możliwy związek preparatu z rzadkimi zakrzepami krwi u dorosłych władze prawdopodobnie usiłują wycofać się z tej umowy i rozważają odsprzedaż dawek do innych krajów.

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 2023 zgony osób zakażonych koronawirusem; to największy dobowy bilans od wybuchu epidemii - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia w tym kraju. Minionej doby zgłoszono również rekordową liczbę 295 041 infekcji SARS-CoV-2.

Pierwsza partia 53,8 tys. dawek szczepionek AstraZeneki w ramach programu COVAX dotarła w środę do północno-zachodniej Syrii kontrolowanej przez rebeliantów. Tymczasem sytuacja epidemiczna w całym kraju szybko się pogarsza.

Ława przysięgłych w Minneapolis uznała byłego policjanta Dereka Chauvina winnym w procesie o zabójstwo Afroamerykanina George’a Floyda. Przysięgli osiągnęli porozumienie po około 10 godzinach obrad w ciągu dwóch dni.

(PAP Biznes)

gor/ ana/ asa/

Ostatnie wiadomości