Ciech wydał w '20 na inwestycje blisko 700 mln zł, zysk netto wzrósł do 128 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 kwi 2021, 19:26

Ciech wydał w '20 na inwestycje blisko 700 mln zł, zysk netto wzrósł do 128 mln zł

Grupa Ciech w 2020 roku przeprowadziła inwestycje o wartości blisko 700 mln zł, z czego największą część stanowiły środki przeznaczone na nową warzelnię soli w Niemczech, która przygotowuje się do rozruchu po zakończeniu głównych prac budowlanych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Ciech miała w 2020 roku 585 mln zł znormalizowanej EBITDA z działalności kontynuowanej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że w 2020 roku znormalizowana EBITDA sięgnie 575 mln zł. Przychody netto Ciechu z działalności kontynuowanej wyniosły prawie 3 mld zł wobec 3 mld zł konsensusu.

Zysk netto grupy z działalności kontynuowanej wyniósł w zeszłym roku 128 mln zł wobec 119 mln zł konsensusu.

Przepływy operacyjne w 2020 roku wzrosły o 43 proc. rdr, co oznacza zwyżkę o 232 mln zł. Obecnie grupa Ciech dysponuje środkami w wysokości 779 mln zł, a zadłużenie jest na bezpiecznych poziomach (wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,45).

W porównaniu do 2019 roku przychody ze sprzedaży sody pochodzącej z fabryk w Polsce i Niemczech pozostały na zbliżonym poziomie. Biznes okazał się odporny na zahamowanie aktywności gospodarczej, w szczególności branż, które są odbiorcami sody produkowanej przez Ciech.

Na tle globalnych konkurentów z Europy, Azji czy Ameryki, gdzie wolumeny produkcji spadły w porównaniu do 2019 roku w tempie dwucyfrowym, zakłady sodowe Ciech wyprodukowały o 6 proc. mniej sody niż w poprzednim roku, a marża na sprzedaży pozostała na niezmienionym poziomie.

Mimo niepewności związanej z pandemią, kontraktacja na rok 2021 zakończyła się pomyślnie dla grupy, zarówno pod względem zakontraktowanych wolumenów, jak i cen.

Bardzo dobre wyniki sprzedaży (wzrost przychodów o 13 proc. w 2020 roku, a w czwartym kwartale o 24 proc. rdr) zanotowano w przypadku sody oczyszczonej. Było to związane z osiągnięciem optymalnego stanu linii i ustabilizowaniem produkcji sody oczyszczonej w Stassfurcie, gdzie produkowana jest odmiana stosowana m.in. w farmacji i medycynie.

Biznes solny ucierpiał w 2020 roku z powodu pandemii i niższego popytu ze strony branży Horeca (hotele, gastronomia, catering). Segment ten kupuje zarówno sól spożywczą, jak i tabletki solne do uzdatniania wody. W efekcie przychody ze sprzedaży spadły o ok. 8 proc., do 184 mln zł. Jednocześnie w 2020 roku trwały prace przy realizacji inwestycji w nową warzelnię soli, dzięki której Ciech stanie się trzecim dostawcą soli warzonej w Europie. Inwestycja w niemieckim Stassfurcie ma wartość ok. 600 mln zł, a jej rozruch potrwa do września 2021 roku. Docelowo uruchomienie warzelni soli ma zwiększyć wynik EBTIDA Grupy o ok. 25 mln euro rocznie.

Biznes Agro zanotował zarówno wzrost przychodów ze sprzedaży, jak i EBITDA, odpowiednio o 25 proc. i 37 proc. W ofercie Ciech Sarzyna na polskim rynku pojawiło się 7 nowych produktów. W roku 2021 oferta ta ma się powiększyć o kolejne 10 produktów, w tym o produkt oparty o opatentowaną technologię BGT, dzięki której zachowana jest skuteczność przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki substancji aktywnej.

Proplan, hiszpańska spółka Ciechu zwiększyła przychody w 2020 roku o 14 proc. w porównaniu do roku 2019, a EBITDA wzrosła prawie 32 proc.

W biznesie pianek, mimo znacznego ograniczenia produkcji wiosną 2020 roku z powodu lockdownu, rok zakończył się wzrostem przychodów i wyniku EBITDA (odpowiednio o 3 proc. i 23 proc.). To efekt odbicia w branży meblarskiej, obserwowanego od czerwca 2020 roku. Biznes Żywice został w 2020 roku sprzedany polskiej firmie LERG za 160 mln zł, a transakcja została sfinalizowana w marcu 2021 roku.

Wolumen produkcji krzemianów sodu ucierpiał z powodu pandemii i obniżenia produkcji m.in. w segmencie motoryzacyjnym. Mimo niekorzystnych warunków wynik EBITDA biznesu krzemianowego pozostał na poziomie z roku 2019 (26 mln zł). Ciech zamierza rozbudować w 2021 roku moce produkcyjne w Żarach dzięki budowie nowego pieca za ok. 80 mln zł.

Dla opakowań szklanych 2020 rok był udany: wynik EBITDA wzrósł o 22 proc. do poziomu 22 mln zł i to mimo lockdownu w szczycie sezonu dla lampionów stosowanych w produkcji zniczy.

(PAP Biznes), #CIE

pr/ ana/

Zobacz także: Ciech SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości