GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki UNIBEP S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 maj 2021, 18:44

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki UNIBEP S.A.

Uchwała Nr 475/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki UNIBEP S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu

na Catalyst 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii G spółki

UNIBEP S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Unibep SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości