Monitor kadrowy - zestawienie od 4 do 10 maja | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 maj 2021, 10:04

Monitor kadrowy - zestawienie od 4 do 10 maja

Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

ALIOR BANK SA - zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku

4 maja 2021 roku Alior Bank SA otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 kwietnia 2021 roku o jednogłośnym wyrażeniu zgody na powierzenie Maciejowi Brzozowskiemu funkcji członka zarządu Alior Banku SA nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. W dniu 29 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Banku powołała w skład zarządu Macieja Brzozowskiego powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu, a także warunkowo (to jest pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego) powierzyła mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. Warunek, o którym mowa powyżej został spełniony w związku z wydaniem ww. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

BORYSZEW SA - informacja o śmierci prezesa zarządu

4 maja 2021 roku zarząd spółki powziął informację o śmierci prezesa zarządu Piotra Lisieckiego.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA - powołanie członków zarządu

4 maja 2021 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu: Jarosława Jędryska na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych JSW X kadencji, z dniem 10 maja 2021 roku; Włodzimierza Hereźniaka na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. Handlu JSW X kadencji, z dniem 5 maja 2021 r.

GETBACK SA - rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

4 maja 2021 r. emitent powziął informację o złożeniu przez Piotra Rybickiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki, z dniem odbycia WZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GetBack za 2020 rok, nie później jednak niż 30 czerwca 2021 r.

MEX POLSKA SA - śmierć członka rady nadzorczej emitenta

5 maja 2021 r. emitent powziął wiadomość o śmierci członka rady nadzorczej - Tadeusza Zawadzkiego.

ASBISC ENTERPRISES PLC - ponowny wybór członków do rady dyrektorów

5 maja 2021 r. ZWZA wybrało ponownie w skład Rady Dyrektorów Tasos.A. Panteli oraz Marię Petridou.

ASBISC ENTERPRISES PLC - zakończenie kadencji dyrektorów

5 maja 2021 r. Yuri Ulasovich - dyrektor wykonawczy oraz Demos Demou - dyrektor niewykonawczy spółki, jako upoważnieni, nie zgłosili swoich kandydatur do ponownego wyboru podczas ZWZA. Tym samym z chwilą odbycia ZWZA wygasły ich kadencje.

ASBISC ENTERPRISES PLC - powołanie dyrektora wykonawczego

7 maja 2021 r. rada dyrektorów ASBISc Enterprises Plc informuje, że Julia Prihodko została powołana do rady dyrektorów jako dyrektor wykonawczy począwszy od dnia 7 maja 2021 r.

ENERGA SA - złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej

5 maja 2021 r. Jarosław Dybowski złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 5 maja 2021 roku z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego i członka rady nadzorczej emitenta.

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA - powołanie nowego członka rady nadzorczej

6 maja 2021 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwałą powołało Eñaut Eguidazu Aldalur do składu rady nadzorczej.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Ostatnie wiadomości