Ponowna ocena warunków na rynku finansowym na czerwcowym posiedzeniu - minutes EBC | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 maj 2021, 16:04

Ponowna ocena warunków na rynku finansowym na czerwcowym posiedzeniu - minutes EBC

EBC może dokonać ponownej oceny warunków finansowania podczas posiedzenia w czerwcu - wynika z protokołu z posiedzenia EBC z 21-22 kwietnia. Bank dodał, że kolejne kalibracje są możliwe w razie konieczności.

"Członkowie przypomnieli, że czerwcowe posiedzenie poświęcone polityce pieniężnej będzie kolejną okazją do gruntownej oceny warunków finansowania i perspektyw inflacji, w ramach których zostaną uwzględnione nowe projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu” - napisano w sprawozdaniu.

EBC nadal jest gotowy do kolejnej kalibracji programu PEPP.

"Podkreślono, że +funkcja reakcji+ Rady Prezesów w odniesieniu do zakupów w ramach programu PEPP (nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii - przyp. PAP), będzie nadal wynikać z determinacji Rady Prezesów w zakresie zachowania korzystnych warunków finansowania na podstawie wspólnej oceny warunków finansowania i perspektyw inflacji oraz przy uwzględnieniu holistycznego i wieloaspektowego zestawu wskaźników" - napisano w sprawozdaniu.

"Powszechnie uzgodniono również, że należy podkreślić, iż przyszłe tempo zakupów w ramach PEPP zależy od danych i będzie nadal opierać się na wspólnej ocenie warunków finansowania i perspektyw inflacji" - dodano.

W ocenie Rady Prezesów krótkoterminowe perspektywy dla wzrostu PKB w strefie euro pozostają niepewne.

"Panowała powszechna zgoda co do utrzymania oceny ryzyka wyrażonej na marcowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej, której rewizja mogłaby zostać dokonana podczas publikacji czerwcowej projekcji makroekonomicznej. W związku z tym członkowie uważali, że w bilansie ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB w strefie euro w najbliższym okresie nadal przeważają czynniki o charakterze negatywnym, podczas gdy bilans ryzyk średniookresowy pozostaje bardziej zrównoważony" - napisano w protokole.

"Niepewność zarówno co do czasu, jak i siły ożywienia w strefie euro pozostaje w mocy, o czym świadczy ciąg rewizji w dół stopy wzrostu PKB oczekiwanej na pierwszy kwartał roku. Zwracano również uwagę, że perspektywy zarówno wzrostu, jak i inflacji pozostają zależne od działań polityki fiskalnej i bardzo akomodacyjnego nastawienia polityki pieniężnej. (…) Zwrócono też uwagę, że od czasu projekcji EBC z marca 2021 r. nastąpiła dalsza korekta w górę perspektyw inflacji na lata 2021 i 2022 r." - dodano.

Według członków EBC w niektórych obszarach strefy euro powrót do poziomów rozwoju sprzed pandemii nie nastąpi do końca 2022 r.

"Perspektywy gospodarcze w najbliższym czasie pozostają zamglone niepewnością, co do odrodzenia się pandemii i tempa kampanii szczepień. Wybiegając w przyszłość, postępy w kampaniach szczepień i przewidywane stopniowe złagodzenie środków, zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby, stanowią podstawę oczekiwania zdecydowanego ożywienia działalności gospodarczej w 2021 r." - napisano w protokole.

"Ponadto wskazywano, że wpływ pandemii był różny w poszczególnych krajach strefy euro. Podczas gdy w niektórych krajach oczekiwano, że aktywność powróci do poziomu sprzed pandemii do końca 2021 r., w innych - zwłaszcza tych, w których sektor usług ucierpiał w największym stopniu – oczekuje się, że nadal będzie poniżej poziomu sprzed pandemii na koniec 2022 r." - dodano.

Rada Prezesów EBC pozostawiła 22 kwietnia bez zmian podstawowe stopy procentowe. EBC podtrzymał też wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro.

Wygaszanie programu PEPP byłoby przedwczesne i nie było dyskutowane na czwartkowym posiedzeniu EBC - powiedziała w czwartek podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 10 czerwca. (PAP Biznes)

kkr/ mfm/

Ostatnie wiadomości