GPW: Komunikat - EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 19:01

GPW: Komunikat - EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 maja 2021 r. (CATALYST)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonuje korekty treści komunikatu z dnia 14 maja 2021 r. w związku z oczywistą omyłką pisarską w nazwie skróconej obligacji EIB0521 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, poprzez przekazanie nowego komunikatu o następującej treści:

Zgodnie z § 26 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 20 maja 2021 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela o nazwie skróconej EIB0521 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY o terminie wykupu 25 maja 2021 r., oznaczonych kodem "XS1396780105".

kom mra

Ostatnie wiadomości